Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Գլխավոր էջ



ABC Finance
Visitors Center
Legislation and Policy Database
Financial Institution Licensing Electronically
Ինչպես SOAP-ի միջոցով ստանալ փոխարժեքները Փոխարժեքի ստացում

Ճիշտ տառատեսակի պատկերման համար բեռնավորեք Arian AMU.ttf

ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐ​

​​​​​
Հայտարարություն    չկայացած.pdf    47 KB


Հայտարարություն    Dramagitakan 21.01.2014.pdf    17 KB


Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կարիքների համար ցանցային ներխուժման/կանխարգելման համալիր ձեռքբերելու նպատակով կազմակերպության ընտրության համար բաց ընթացակարգ կազմակերպելու մասին    RFP IPS 030314 v0.7.doc    185 KB


Հայաստանի Հանրապետության   կենտրոնական  բանկի  կողմից 2014թ. ընթացքում գազային և ջրային հրդեհաշիջման ավտոմատ համակարգի պրոֆիլակտիկ սպասարկման և վերանորոգման նպատակով  կազմակերպության ընտրության հրապարակային մրցույթի կազմակերպման մասին    NEW-TENDER-FIRE-EXTINGUISHER.doc    142 KB


ՀՀ կենտրոնական բանկ ներածական դասընթաց

    Announcement.doc    77 KB



ՀՀ կենտրոնական բանկի կարիքներն ապահովելու համար անհրաժեշտ կահույք ձեռք բերելու նպատակով կազմակերպության ընտրության բաց ընթացակարգ կազմակերպելու մասին
    kahuyq.docx    98 KB



Previous

Հայաստանի Հանրապե- տության էլ. Կառավարում

Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարարի Կայք

Ավանդների Հատուցումը Երաշխավորող Հիմնադրամ

Արմենիան Քարդ

Հայաստանի Ավտոապահո- վագրողների Բյուրո

ACRA Վարկային Բյուրո

Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն

Գերմանա Հայկական Հիմնադրամ

Բնակարան երիտա- սարդներին

Next