Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Գլխավոր էջ
Visitors Center
Legislation and Policy Database

Ինչպես SOAP-ի միջոցով ստանալ փոխարժեքները Փոխարժեքի ստացում

Ճիշտ տառատեսակի պատկերման համար բեռնավորեք Arian AMU.ttf

ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐ​

Հրավերով պահանջվող հայտարարությունների օրինակելի ձևեր    Հրավերով պահանջվող հայտարարությունների օրինակելի Ձևեր.docx    36 KB


ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀՀ կենտրոնական բանկի դրամագիտական հավաքածուն համալրելու վերաբերյալ
    Notice.pdf    269 KBՀայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից հուշադրամների էսքիզների ընտրության նպատակով անցկացվող հրապարակային մրցույթի կազմակերպման մասին    Design Announc_2022 coins_16.06.21.pdf    2594 KB


Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի 3-րդ մասնաշենքի վերնահարկի շինարարական աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություն մատուցող կազմակերպության գնանշման հարցման ընթացակարգ կազմակերպելու մասին    ՏեխՀսկողություն_Գնանշում.pdf    3509 KB


Previous

Հայաստանի Հանրապե- տության էլ. Կառավարում

Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարարի Կայք

Ավանդների Հատուցումը Երաշխավորող Հիմնադրամ

Արմենիան Քարդ

Հայաստանի Ավտոապահո- վագրողների Բյուրո

ACRA Վարկային Բյուրո

Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն

Գերմանա Հայկական Հիմնադրամ

Բնակարան երիտա- սարդներին

Իրավաբանական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք

Next