Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Գլխավոր էջ
Visitors Center
Legislation and Policy Database
Financial Institution Licensing Electronically
Ինչպես SOAP-ի միջոցով ստանալ փոխարժեքները Փոխարժեքի ստացում

Ճիշտ տառատեսակի պատկերման համար բեռնավորեք Arian AMU.ttf

ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐ​

​​​​​
Հայտարարություն    collection.pdf    16 KB


Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից հուշադրամների էսքիզների ընտրության նպատակով անցկացվող հրապարակային մրցույթի կազմակերպման մասին    Design Announc-2017 coins.doc    165 KB


Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կարիքներն ապահովելու համար շերտավարագույրներ ձեռքբերելու նպատակով  կազմակերպություն ընտրելու համար բաց ընթացակարգ կազմակերպելու մասին    shertavaraguyr.docx    49 KB


Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից Դիլիջան բնակելի շենքի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստման աշխատանքներ իրականացնող կազմակերպություն ընտրելու նպատակով բաց ընթացակարգ կազմակերպելու մասին    NAKHAGCUM.doc    105 KB


Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կարիքներն ապահովելու համար «Business studies» secօnd edition դասագրքի հրատարակչական աշխատանքները կազմակերպելու նպատակով կազմակերպության ընտրության հրապարակային մրցույթի կազմակերպման մասին    Final TORnor.doc    159 KB


Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի 2015թ կարիքներն ապահովելու համար ավտոմեքենաներ ձեռքբերելու նպատակով  կազմակերպություն ընտրելու համար բաց ընթացակարգ կազմակերպելու մասին    MEQENA nor.doc    108 KB


Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կարիքներն ապահովելու համար հակագազեր ձեռքբերելու նպատակով կազմակերպություն ընտրելու համար բաց ընթացակարգ կազմակերպելու մասին    Hakagaz.doc    127 KB


Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կարիքներն ապահովելու նպատակով «Բանկային ավտոմատացված համակարգ» ձեռքբերման համար կազմակերպության ընտրության մրցակցային երկխոսության նախաորակավորման  ընթացակարգ կազմակերպելու մասին    mrcakc banakcutyun 1.doc    99 KB


Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից համակարգիչներ, հարակից և ցանցային սարքավորումներ ձեռքբերելու նպատակով  կազմակերպություն ընտրելու համար բաց ընթացակարգ կազմակերպելու մասին    hamakargch.tekhnika-2015.doc    238 KB


Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կարիքներն ապահովելու համար տվիչներ ձեռքբերելու նպատակով կազմակերպություն ընտրելու համար բաց ընթացակարգ կազմակերպելու մասին    TVICH-TENDER.doc    141 KB


Previous

Հայաստանի Հանրապե- տության էլ. Կառավարում

Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարարի Կայք

Ավանդների Հատուցումը Երաշխավորող Հիմնադրամ

Արմենիան Քարդ

Հայաստանի Ավտոապահո- վագրողների Բյուրո

ACRA Վարկային Բյուրո

Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն

Գերմանա Հայկական Հիմնադրամ

Բնակարան երիտա- սարդներին

Next