Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Գլխավոր էջ
Visitors Center

Ինչպես SOAP-ի միջոցով ստանալ փոխարժեքները Փոխարժեքի ստացում

Ճիշտ տառատեսակի պատկերման համար բեռնավորեք Arian AMU.ttf

ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐ​

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ հայտերի ամփոփման նիստի վերաբերյալ
    20230119_Հայտարարություն_Nutanix.pdf    440 KBՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ պայմանագիր կնքելու որոշման մասին    20230127_Nutanix_ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ.PDF    161 KB


ՀՀ կենտրոնական բանկի դրամագիտական հավաքածուն համալրելու վերաբերյալ

    Announcement_02.02.2023.pdf    267 KBՀՀ Կենտրոնական բանկի համար ասուլիսների ուղիղ հեռարձակումն ապահովելու նպատակով կազմակերպության ընտրության CBA-2023-002 ծածկագրով գնանշման հարցման կազմակերպման մասին     20230213_CBA-2023-002_Press Conferance_Arm.pdf    2869 KB


Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից կազմակերպվելիք մրցույթների հրավերով պահանջվող հայտարարությունների օրինակելի ձևեր    Հրավերով պահանջվող հայտարարությունների օրինակելի Ձևեր.docx    79 KB


Հայտարարություն սպառողների իրավունքները պաշտպանող կազմակերպության ժողով գումարելու մասին
    Tender-13.02.2023.pdf    197 KBՀՀ ԿԲ շենքերի, շինությունների, այլ հիմնական միջոցների, սերվերային համալիրների, ցանցային սարքավորումների, ավտոտրանսպորտային միջոցների ապահովագրության նպատակով ապահովագրական կազմակերպության ընտրության CBA-2023-003 ծածկագրով հրապարակային մրցույթի մասին    20220216_CBA-2023-003_Insurance.pdf    3323 KB


ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ պայմանագիր կնքելու որոշման մասին (Ծածկագիր CBA-2023-002)

    20230302_PressConference_ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ.PDF    183 KBՀՀ Կենտրոնական բանկի համար ցուցավահանակների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպության ընտրության CBA-2023-005 ծածկագրով բաց մրցույթ կազմակերպման մասին     20230303_CBA-2023-005_Billboard_Arm.pdf    1770 KB


ՀՀ ԿԲ համար մետաղադրամների գլանափաթեթաթղթերի, թղթադրամների փաթեթաթղթերի, թղթադրամների վրադիրների, մետաղադրամների պարկերի պիտակների և միանգամյա օգտագործման կնիքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպության ընտրության CBA-2023-006 ծածկագրով հրապարակային մրցույթ    20230317_CBA-2023-006_Patetanyut.pdf    1605 KB


ՀՀ Կենտրոնական բանկի համար դետեկտորների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպության ընտրության CBA-2023-008 ծածկագրով բաց մրցույթ    20230317_CBA-2023-008_Detektor_Arm.pdf    1567 KB


ՀՀ կենտրոնական բանկի շենքերի և շինությունների ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքների իրականացման նպատակով կազմակերպության ընտրության CBA-2023-007 ծածկագրով հրապարակային մրցույթ կազմակերպելու մասին    20220322_Renovation_invitation.pdf    6557 KB


Previous

Հայաստանի Հանրապե- տության էլ. Կառավարում

Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարարի Կայք

Ավանդների Հատուցումը Երաշխավորող Հիմնադրամ

Արմենիան Քարդ

Հայաստանի Ավտոապահո- վագրողների Բյուրո

ACRA Վարկային Բյուրո

Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն

Գերմանա Հայկական Հիմնադրամ

Բնակարան երիտա- սարդներին

Իրավաբանական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք

Next