Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Գլխավոր էջ
Visitors Center
Legislation and Policy Database

Ինչպես SOAP-ի միջոցով ստանալ փոխարժեքները Փոխարժեքի ստացում

Ճիշտ տառատեսակի պատկերման համար բեռնավորեք Arian AMU.ttf

ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐ​

​​​​​
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ պայմանագիր կնքելու որոշման մասին    ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ.pdf    269 KB


ՀՀ կենտրոնական բանկի համար Adobe ընկերության տարբեր ծրագրային փաթեթների բաժանորդագրության նպատակով կազմակերպության ընտրության գնանշման հարցում կազմակերպելու մասին    Adobe 7.03.2020.pdf    798 KB


ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ    Dramagitakan.pdf    409 KB


ՀՀ կենտրոնական բանկի կարիքներն ապահովելու համար  բազմաֆունկցիոնալ սարքեր ձեռք բերելու նպատակով կազմակերպության ընտրության գնանշման հարցում կազմակերպելու մասին    Bazmafun 10.03.2020.pdf    796 KB


ՀՀ ԿԲ կողմից «Ֆինանսական կրթությունը դպրոցում» ծրագրի արդյունավետության քանակական գնահատումն իրականացնող կազմակերպություն ընտրելու նպատակով
հրապարակային մրցույթ կազմակերպելու մասին    FinEd 12.03.2020.pdf    730 KBPrevious

Հայաստանի Հանրապե- տության էլ. Կառավարում

Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարարի Կայք

Ավանդների Հատուցումը Երաշխավորող Հիմնադրամ

Արմենիան Քարդ

Հայաստանի Ավտոապահո- վագրողների Բյուրո

ACRA Վարկային Բյուրո

Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն

Գերմանա Հայկական Հիմնադրամ

Բնակարան երիտա- սարդներին

Իրավաբանական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք

Next