Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Գլխավոր էջ
Visitors Center

Ինչպես SOAP-ի միջոցով ստանալ փոխարժեքները Փոխարժեքի ստացում

Ճիշտ տառատեսակի պատկերման համար բեռնավորեք Arian AMU.ttf

ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐ​

Հրավերով պահանջվող հայտարարությունների օրինակելի ձևեր    Հրավերով պահանջվող հայտարարությունների օրինակելի Ձևեր.docx    76 KB


ՀՀ կենտրոնական բանկի դրամագիտական հավաքածուն համալրելու վերաբերյալ    Announcement_01.02.2022.pdf    272 KB


Հայտարարություն հասցեի փոփոխության մասին
    20220504_ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ.pdf    105 KBԱուդիտորական ընկերության ընտրության հրապարակային մրցույթի կազմակերպման մասին    Tender audit 2022 arm.pdf    1961 KB


ՀՀ Կենտրոնական բանկի հիմնական միջոցների գույքագրման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպության ընտրության CBA-2022-024 ծածկագրով բաց մրցույթի կազմակերպման մասին     20220715_CBA-2022-024_RFID__Armenian_invitation.pdf    4204 KB


ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԱԽԱՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ  (Ծածկագիր CBA-2022-025)
    20220718_IMS_Pre-qualification Announcement_Armenian.pdf    4894 KBՀՀ կենտրոնական բանկի համար դրամական փոխանցում ստացող տնային տնտեսությունների հետազոտություն իրականացնելու նպատակով կազմակերպության ընտրության CBA-2022-028 ծածկագրով հրապարակային մրցույթ կազմակերպելու մասին    20220722_CBA-2022-028_HouseholdSurvey_invitation.pdf    2310 KB


ՀՀ Կենտրոնական բանկում տեղեկատվական անվտանգության ավտոմատացված կառավարման համակարգի ձեռքբերման և ներդրման նպատակով կազմակերպության ընտրության CBA-2022-029 ծածկագրով բաց մրցույթի կազմակերպման մասին     20220802_CBA-2022-029_SGRC_invitation_Arm.pdf    6270 KB


ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԱԽԱՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ
(Ընթացակարգի ծածկագիրը՝ CBA-2022-031) 
    20220802_Pre-qualification_CBA-2022-031_Arm.pdf    2301 KBՀՀ Կենտրոնական բանկի համար նոր սերնդի հրապատների և կառավարող ծրագրային համակարգի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպության ընտրության CBA-2022-032 ծածկագրով բաց մրցույթի կազմակերպման մասին     20220809_CBA-2022-032_NGFW_Arm.pdf    4620 KB


ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ պայմանագիր կնքելու որոշման մասին
    20220811_shapik_ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ.pdf    199 KBՀայտարարություն հայտերի ամփոփման նիստի վերաբերյալ    20220811_Հայտարարություն.pdf    261 KB


ՀՀ Կենտրոնական բանկի համար համակարգիչների, համակարգչային մոնիտորների, համակարգիչների անխափան սնուցման սարքերի և ցանցային սարքավորման ձեռքբերման նպատակով կազմակերպության ընտրության CBA-2022-034 ծածկագրով բաց մրցույթի կազմակերպման մասին     20220811_CBA-2022-034_PC-Mon_Arm.pdf    3760 KB


ՀՀ Կենտրոնական բանկի համար տեսապատ` LFD-պանելների և կառավարող ապարատածրագրային սարքավորման ձեռքբերման նպատակով կազմակերպության ընտրության CBA-2022-033 ծածկագրով բաց մրցույթի կազմակերպման մասին     20220816_CBA-2022-033_VideoWall_Arm.pdf    3678 KB


ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ պայմանագիր կնքելու որոշման մասին
    20220818_Cleaning_ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ.pdf    115 KBՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ պայմանագիր կնքելու որոշման մասին
    20220818_TV_ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ.pdf    102 KBPrevious

Հայաստանի Հանրապե- տության էլ. Կառավարում

Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարարի Կայք

Ավանդների Հատուցումը Երաշխավորող Հիմնադրամ

Արմենիան Քարդ

Հայաստանի Ավտոապահո- վագրողների Բյուրո

ACRA Վարկային Բյուրո

Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն

Գերմանա Հայկական Հիմնադրամ

Բնակարան երիտա- սարդներին

Իրավաբանական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք

Next