Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Գլխավոր էջ
Visitors Center
Legislation and Policy Database

Ինչպես SOAP-ի միջոցով ստանալ փոխարժեքները Փոխարժեքի ստացում

Ճիշտ տառատեսակի պատկերման համար բեռնավորեք Arian AMU.ttf

ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐ​

​​​​​
ՀՀ կենտրոնական բանկի 2019-2021 թթ. ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտ իրականացնելու նպատակով աուդիտորական ընկերության ընտրության մրցույթ    Ext audit 2019-2021 ARM.pdf    638 KB


ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից մեքենաներ ձեռքբերելու նպատակով կազմակերպության ընտրության գնանշման հարցում կազմակերպելու մասին    Auto 2019.pdf    827 KB


ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից ցանցային ներխուժման կանխարգելման համալիրի (Instrusion Prevention System, IPS) ձեռքբերման նպատակով մատակարար կազմակերպության ընտրության բաց մրցույթ կազմակերպելու մասին    IPS.pdf    854 KB


ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից Honeywell Galaxy C096-C-E6 կամ նմանատիպ մոդելի պահպանության համակարգ ձեռքբերելու նպատակով մատակարար կազմակերպության ընտրության բաց մրցույթ կազմակերպելու մասին    Galaxy.pdf    785 KB


ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից շարժման ծավալային տվիչներ և հրդեհի գրանցման օպտիկական տվիչներ ձեռքբերելու նպատակով մատակարար կազմակերպության ընտրության բաց մրցույթ կազմակերպելու մասին    Tvichner.pdf    131 KB


Ի լրումն ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից շարժման ծավալային տվիչներ և հրդեհի գրանցման օպտիկական տվիչներ ձեռքբերելու նպատակով մատակարար կազմակերպության ընտրության բաց մրցույթի հայտարարության

            11.pdf    31 KBՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ պայմանագիր կնքելու որոշման մասին    Argelapakichner.pdf    19 KB


ՀՀ կենտրոնական բանկի կարիքներն ապահովելու համար կենտրոնական բանկում շահագործվող հիպերկոնվերգենտ սերվերային համալիրի ընդլայնման բաղադրամասեր մատակարարող և գործարկման աշխատանքներ իրականացնող կազմակերպության ընտրության բաց մրցույթ կազմակերպելու մասին    Server 13.09.2019.pdf    871 KB


Ավտոմեքենաների վաճառք    tender_17.09.19_auto.rar    5591 KB


Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից հուշադրամների էսքիզների ընտրության նպատակով անցկացվող հրապարակային մրցույթի կազմակերպման մասին    D 2021.pdf    529 KB


ՀՀ կենտրոնական բանկի կարիքներն ապահովելու համար համակարգիչներ և ցանցային սարքավորումներ ձեռքբերելու նպատակով կազմակերպության ընտրության բաց մրցույթ կազմակերպելու մասին    hamakargich2019 LOT 1.pdf    113 KB


Previous

Հայաստանի Հանրապե- տության էլ. Կառավարում

Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարարի Կայք

Ավանդների Հատուցումը Երաշխավորող Հիմնադրամ

Արմենիան Քարդ

Հայաստանի Ավտոապահո- վագրողների Բյուրո

ACRA Վարկային Բյուրո

Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն

Գերմանա Հայկական Հիմնադրամ

Բնակարան երիտա- սարդներին

Իրավաբանական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք

Next