Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Գլխավոր էջ
Visitors Center
Legislation and Policy Database


Ինչպես SOAP-ի միջոցով ստանալ փոխարժեքները Փոխարժեքի ստացում

Ճիշտ տառատեսակի պատկերման համար բեռնավորեք Arian AMU.ttf

ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐ​

​​​​​
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Վարորդների իրավունքները պաշտպանող կազմակերպության ժողով գումարելու մասին    APPA new board members 15.09.2017.pdf    24 KB


Հայտարարություն    Dramagit 19.01.2019.pdf    29 KB


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ  ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՎԵՐԱՀԱՎԱՍՏԱԳՐՄԱՆ և ...    security audit.pdf    409 KB


Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից միանգամյա օգտագործման կնիքներ ձեռքբերելու նպատակով կազմակերպության ընտրության հրապարակային մրցույթի կազմակերպման մասին    Indicative Seal.pdf    681 KB


Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից ինտերնետ ցանցի հետ երեք տարի ժամկետով կապի տրամադրման ծառայություն մատուցող կազմակերպության ընտրության հրապարակային մրցույթ կազմակերպելու մասին    NET.pdf    590 KB


Ի լրումն Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից միանգամյա օգտագործման կնիքներ ձեռքբերելու նպատակով կազմակերպության ընտրության
հրապարակային մրցույթի հայտարարության    Lracucich.pdf    271 KBՀՀ կենտրոնականն բանկի կարիքների համար PaloAlto PA-820 համակարգի ուղեկցման և սպասարկման, ինչպես նաև անվտանգության ծառայությունների բաժանարդագրության ձեռքբերման նպատակով կազմակերպության ընտրության հրապարակային մրցույթ կազմակերպելու մասին    PA-820.pdf    561 KB


ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից ցանցային սարքավորումներ և բաղադրամասեր մատակարարող կազմակերպության ընտրության բաց մրցույթ կազմակերպելու մասին    cancayin.pdf    815 KB


ՀՀ կենտրոնական բանկի կարիքներն ապահովելու համար հաշվողական ապարատածրագրային համալիրի ձեռքբերելու նպատակով կազմակերպության ընտրության բաց մրցույթ կազմակերպելու մասին    aparat.pdf    796 KB


ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից մեքենաներ ձեռքբերելու նպատակով կազմակերպության ընտրության բաց մրցույթ կազմակերպելու մասին    auto purchase.pdf    827 KB


Previous

Հայաստանի Հանրապե- տության էլ. Կառավարում

Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարարի Կայք

Ավանդների Հատուցումը Երաշխավորող Հիմնադրամ

Արմենիան Քարդ

Հայաստանի Ավտոապահո- վագրողների Բյուրո

ACRA Վարկային Բյուրո

Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն

Գերմանա Հայկական Հիմնադրամ

Բնակարան երիտա- սարդներին

Իրավաբանական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք

Next