Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Գլխավոր էջ
Visitors Center

Ինչպես SOAP-ի միջոցով ստանալ փոխարժեքները Փոխարժեքի ստացում

Ճիշտ տառատեսակի պատկերման համար բեռնավորեք Arian AMU.ttf

ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐ​

ՀՀ կենտրոնական բանկի դրամագիտական հավաքածուն համալրելու վերաբերյալ    Announcement_01.02.2022.pdf    272 KB


Հայտարարություն հասցեի փոփոխության մասին
    20220504_ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ.pdf    105 KBԱուդիտորական ընկերության ընտրության հրապարակային մրցույթի կազմակերպման մասին    Tender audit 2022 arm.pdf    1961 KB


ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԱԽԱՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ  (Ծածկագիր CBA-2022-025)
    20220718_IMS_Pre-qualification Announcement_Armenian.pdf    4894 KBՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԱԽԱՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ
(Ընթացակարգի ծածկագիրը՝ CBA-2022-031) 
    20220802_Pre-qualification_CBA-2022-031_Arm.pdf    2301 KBՀայտարարություն ՀՀ կենտրոնական բանկին պատկանող տրանսպորտային միջոցները վաճառքի եղանակով օտարման մասին    CBA_AUTO.pdf    305 KB


ՀՀ կենտրոնական բանկի 2023թ.-ի կարիքների համար ներքին այրման շարժիչային վառելիք ձեռքբերելու նպատակով կազմակերպության ընտրության CBA-2022-046 ծածկագրով գնանշման հարցման կազմակերպման մասին
    20221027_CBA-2022-046_Petrol_Arm.pdf    2923 KBՀՀ կենտրոնական բանկի 2023թ.-ի կարիքների համար տնտեսական ապրանքներ ձեռքբերելու նպատակով կազմակերպության ընտրության CBA-2022-049 ծածկագրով գնանշման հարցման կազմակերպման մասին հայտարարություն    20221102_CBA-2022-049_Tissues_Soap_AM.pdf    2502 KB


ՀՀ կենտրոնական բանկի տրանսպորտային միջոցների համար 2023թ. ընթացքում տեխնիկական սպասարկում իրականացնող կազմակերպության ընտրության նպատակով CBA-2022-048 ծածկագրով գնանշման հարցման կազմակերպման մասին - հավելված    CBA-2022-048_Car Maintanance_Հավելված 2.xlsx    109 KB


ՀՀ կենտրոնական բանկի տրանսպորտային միջոցների համար 2023թ. ընթացքում տեխնիկական սպասարկում իրականացնող կազմակերպության ընտրության նպատակով CBA-2022-048 ծածկագրով գնանշման հարցման կազմակերպման մասին

    20221109_CBA-2022-048_Car Maintanance_Arm.pdf    3359 KBՀայտարարություն հայտերի ամփոփման նիստի վերաբերյալ
    20221110_Հայտարարություն.pdf    224 KBՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ պայմանագիր կնքելու որոշման մասին
    20221117_MediaMonitoring_ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ.pdf    278 KBՀՀ կենտրոնական բանկի կարիքներն ապահովելու համար  Գաղտնագրված էլեկտրոնային նամակագրության մոդուլով էլեկտրոնային փոստի պաշտպանության համակարգ ձեռքբերելու նպատակով կազմակերպության ընտրության CBA-2022-050 ծածկագրով գնանշման հարցման կազմակերպման մասին     20221118_CBA-2022-050_Email Gateway_Arm_Final.pdf    4155 KB


ՀՀ ԿԲ շահագործվող Lenovo-Nutanix հայպերկոնվերգենտ հաշվողական ապարատա-ծրագրային համալիրի երեք տարով գործարանային ուղեկցման ծառայության ձեռքբերման նպատակով կազմակերպության ընտրության CBA-2022-051 ծածկագրով հրապարակային մրցույթ կազմակերպելու մասին    20221122_CBA-2022-051_Nutanix.pdf    3743 KB


ՀՀ կենտրոնական բանկի համար անխափան սնուցման սարքերի (UPS) մարտկոցների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպության ընտրության CBA-2022-052 ծածկագրով հրապարակային մրցույթ կազմակերպելու մասին    20221124_CBA-2022-052_Battery.pdf    1330 KB


ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ հայտերի ամփոփման նիստի վերաբերյալ

    20221124_Հայտարարություն.pdf    219 KBՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ պայմանագիր կնքելու որոշման մասին
    20221201_Petrol_ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ.pdf    114 KBՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ պայմանագիր կնքելու որոշման մասին
    20221201_CarMaintanance_ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ.PDF    187 KBՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ պայմանագիր կնքելու որոշման մասին
    20221201_TissuesSoap_ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ.PDF    189 KBՀՀ Կենտրոնական բանկի համար ցանցային տեսախցիկների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպության ընտրության CBA-2022-053 ծածկագրով գնանշման հարցման կազմակերպման մասին     20221201_CBA-2022-053_Camera_Arm.pdf    3362 KB


Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից կազմակերպվելիք մրցույթների հրավերով պահանջվող հայտարարությունների օրինակելի ձևեր    Հրավերով պահանջվող հայտարարությունների օրինակելի Ձևեր (12) (3).docx    79 KB


ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

    20221208_EmailProtection_ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ.PDF    202 KBPrevious

Հայաստանի Հանրապե- տության էլ. Կառավարում

Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարարի Կայք

Ավանդների Հատուցումը Երաշխավորող Հիմնադրամ

Արմենիան Քարդ

Հայաստանի Ավտոապահո- վագրողների Բյուրո

ACRA Վարկային Բյուրո

Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն

Գերմանա Հայկական Հիմնադրամ

Բնակարան երիտա- սարդներին

Իրավաբանական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք

Next