Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Գլխավոր էջ
Visitors Center
Legislation and Policy Database

Ինչպես SOAP-ի միջոցով ստանալ փոխարժեքները Փոխարժեքի ստացում

Ճիշտ տառատեսակի պատկերման համար բեռնավորեք Arian AMU.ttf

ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐ​

​​​​​
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից հուշադրամների էսքիզների ընտրության նպատակով անցկացվող հրապարակային մրցույթի կազմակերպման մասին    Design Announc-2020 coins-1.pdf    56 KB


Հայտարարություն ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից կիբեռսպառնալիքների հետախուզության վրա հիմնված «Կարմիր թիմի» էթիկ թեստ պատվիրելու համար բաց մրցույթ կազմակերպելու մասին    Ethical red Teaming ARM.pdf    1181 KB


Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի համար ծրագրային ապահովման ուղեկցման արտոնագրեր ձեռքբերելու նպատակով կազմակերպության ընտրության հրապարակային մրցույթ կազմակերպելու մասին    programs.pdf    587 KB


ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ պայմանագիր կնքելու որոշման մասին    Rack.pdf    20 KB


Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից միանգամյա օգտագործման կնիքներ ձեռքբերելու նպատակով կազմակերպության ընտրության հրապարակային մրցույթի կազմակերպման մասին    Miangamya kniq 2019.pdf    91 KB


ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից աճուրդային եղանակով վաճառքի ենթակա ավտոմեքենաների ցանկ    Avtoneri Nkarner (1).rar    79880 KB


ՀՀ կենտրոնական բանկի Այցելուների կենտրոնի կարիքներն ապահովելու համար էլեկտրոնային գրադարանային ծրագրի ստեղծման, մշակման և ներդնման աշխատանքներ իրականացնող կազմակերպության ընտրության բաց մրցույթ կազմակերպելու մասին    ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ.pdf    661 KB


Previous

Հայաստանի Հանրապե- տության էլ. Կառավարում

Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարարի Կայք

Ավանդների Հատուցումը Երաշխավորող Հիմնադրամ

Արմենիան Քարդ

Հայաստանի Ավտոապահո- վագրողների Բյուրո

ACRA Վարկային Բյուրո

Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն

Գերմանա Հայկական Հիմնադրամ

Բնակարան երիտա- սարդներին

Իրավաբանական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք

Next