Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Գլխավոր էջ
Visitors Center
Legislation and Policy Database

Ինչպես SOAP-ի միջոցով ստանալ փոխարժեքները Փոխարժեքի ստացում

Ճիշտ տառատեսակի պատկերման համար բեռնավորեք Arian AMU.ttf

ՓՈՂԵՐԻ ԼՎԱՑՄԱՆ ԵՎ ԱՀԱԲԵԿՉՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐ

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ

Կանոնադրություն


 ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2009 թվականի մայիսի 8-ի թիվ 117Ա որոշմամբ հաստատված ՖԴԿ-ի կանոնադրությունը​ սահմանում է կենտրոնի գործունեության նպատակը, խնդիրները, լիազորություններն ու գործառույթները, ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի և կառուցվածքային այլ ստորաբաժանումների հետ փոխհարաբերությունները, ինչպես նաև ՖԴԿ-ի կառուցվածքն ու աշխատանքի կազմակերպման սկզբունքները: ​

Previous

Հայաստանի Հանրապե- տության էլ. Կառավարում

Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարարի Կայք

Ավանդների Հատուցումը Երաշխավորող Հիմնադրամ

Արմենիան Քարդ

Հայաստանի Ավտոապահո- վագրողների Բյուրո

ACRA Վարկային Բյուրո

Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն

Գերմանա Հայկական Հիմնադրամ

Բնակարան երիտա- սարդներին

Իրավաբանական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք

Next