Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Գլխավոր էջ

Ներածություն Որակավորման վկայական ունեցող անձիքՊատժամիջոցներ Կորած, ոչ պիտանի փաստաթղթերՊետական տուրքVisitors Center

Ինչպես SOAP-ի միջոցով ստանալ փոխարժեքները Փոխարժեքի ստացում

Ճիշտ տառատեսակի պատկերման համար բեռնավորեք Arian AMU.ttf

ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՇՈՒԿԱ

Կարգավորվող շուկայի օպերատոր

 
Կարգավորվող շուկայի օպերատորը բաժնետիրական ընկերություն է, որը «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն տրամադրված լիցենզիայի հիման վրա կազմակերպում է արժեթղթերի կարգավորվող շուկայի գործունեությունը, այսինքն` կազմակերպում է արժեթղթերի հրապարակային առևտուր:
 
Կարգավորվող շուկայի օպերատորը նաև կարող է կազմակերպել արտարժույթի հրապարակային առևտուր և դրա հետ կապված արտարժույթի հրապարակային առևտրի ընթացքում կնքված գործարքների արդյունքում ծագած փոխադարձ պարտավորությունների (պահանջների) որոշում և հաշվանցում (քլիրինգ):
Առևտրի ընթացքում առաջացող ռիսկերը նվազեցնելու համար կարգավորվող շուկայի օպերատորը սահմանված դեպքերում և կարգով ստեղծում է երաշխիքային հիմնադրամ:
Կարգավորվող շուկայի օպերատորը կարգավորվող շուկայի գործունեությունը կազմակերպում է տվյալ շուկայի կանոնների համաձայն, որոնք գրանցվում են Կենտրոնական բանկի կողմից:
Ներկայումս «Հայաստանի ֆոնդային բորսա» ԲԲԸ-ն  Հայաստանի Հանրապետությունում գործող միակ կարգավորվող շուկայի օպերատորն է:
 
Տնօրեն` Հայկ Եգանյան
Հասցե` ք. Երեւան 0010, Վազգեն Սարգսյան 26/1, Էրեբունի Պլազա բիզնես կենտրոն, 5-րդ հարկ
Դիմել` հեռ.` (+374) 60 695 555, ֆաքս՝ (+374) 10 543 321, Էլ. հասցե` info@amx.am,
      Լիցենզիայի համար` 0001
       Լիցենզիայի տրամադրման ամսաթիվ` 12/2/2008
Previous

Հայաստանի Հանրապե- տության էլ. Կառավարում

Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարարի Կայք

Ավանդների Հատուցումը Երաշխավորող Հիմնադրամ

Արմենիան Քարդ

Հայաստանի Ավտոապահո- վագրողների Բյուրո

ACRA Վարկային Բյուրո

Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն

Գերմանա Հայկական Հիմնադրամ

Բնակարան երիտա- սարդներին

Իրավաբանական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք

Next