Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Գլխավոր էջ
Visitors Center

Ինչպես SOAP-ի միջոցով ստանալ փոխարժեքները Փոխարժեքի ստացում

Ճիշտ տառատեսակի պատկերման համար բեռնավորեք Arian AMU.ttf

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Վիճակագրական հետազոտություններ

ՀՀ տնային տնտեսությունների գնաճային ընկալումների և սպասումների հետազոտություն

ՀՀ տնային տնտեսությունների գնաճային ընկալումների և սպասումների գնահատման ընտրանքային հետազոտության համառոտ մեթոդաբանությունՀիմնական նպատակը։ Հետազոտության հիմնական նպատակն է գնահատել ՀՀ տնային տնտեսությունների գնաճի ընթացիկ մակարդակի ընկալումները նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի նկատմամբ և գնաճի սպասումները գալիք 12 ամիսների համար, ինչպես նաև ստանալ գնահատականներ իրենց գնաճային սպասումների հիման վրա նախատեսվող սպառողական վարքագծի վերաբերյալ:

Ուսումնասիրվող բաժինները։ Հետազոտության շրջանակներում ուսումնասիրվում են տնային տնտեսությունների.

  • 12-ամսյա գնաճային ընկալումները և սպասումների որակական և քանակական գնահատականները,
  • գնաճային սպասումների վրա ազդող գործոնները
  • գնաճային սպասումների ձևավորման հիմքում ընկած դատողությունները,
  • գնաճային ընկալումների և սպասումների ձևավորման վրա ազդող հիմնական ապրանքախմբերը,
  • սեռատարիքային և սոցիալ դեմոգրաֆիկական նկարագիրը։
Հետազոտության նկարագրություն։ Հետազոտությունն իրականացվում է եռամսյակային պարբերականությամբ հեռախոսային հարցազրույցների միջոցով: Ընտրանքը ձևավորվում է ըստ քվոտաների` յուրաքանչյուր մարզի քաղաքային բնակչության թվաքանակին և սեռատարիքային կառուցվածքին համապատասխան` հիմնականում որակական բնույթի հարցերից կազմված հարցաթերթով:

Իրականացման ժամանակահատվածը։ Ընտրանքային հետազոտությունն իրականացվում է յուրաքանչյուր եռամսյակի երկրորդ ամսվա ընթացքում:

Ընդգրկունությունը։ Հետազոտությունը իրականացվում է 1200 տնային տնտեսության շրջանում.  Երևան քաղաքի բոլոր վարչական շրջաններից և ՀՀ բոլոր մարզերի քաղաքներից պատահականության սկզբունքով ընտրված տնային տնտեսությունների շրջանում (կառուցվածքը ՀՀ բնակչության սեռատարիքային պաշտոնական կառուցվածքին համապատասխան):
Սխալի մեծությունը կազմում է +- 2.56%, 95% վստահելիության մակարդակի պայմաններում։

ՀՀ տնային տնտեսությունների գնաճային ընկալումների և սպասումների հարցման արդյունքներ (եռամսյակային)​ Type:xls ՆՈՐ


​​
Previous

Հայաստանի Հանրապե- տության էլ. Կառավարում

Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարարի Կայք

Ավանդների Հատուցումը Երաշխավորող Հիմնադրամ

Արմենիան Քարդ

Հայաստանի Ավտոապահո- վագրողների Բյուրո

ACRA Վարկային Բյուրո

Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն

Գերմանա Հայկական Հիմնադրամ

Բնակարան երիտա- սարդներին

Իրավաբանական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք

Next