Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Գլխավոր էջ
Visitors Center

Ինչպես SOAP-ի միջոցով ստանալ փոխարժեքները Փոխարժեքի ստացում

Ճիշտ տառատեսակի պատկերման համար բեռնավորեք Arian AMU.ttf

ՓՈՂԵՐԻ ԼՎԱՑՄԱՆ ԵՎ ԱՀԱԲԵԿՉՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐ

Տիպաբանություններ և այլ ուղեցույցներ

Տիպաբանություններ


ՓԼ տիպաբանություններ

Ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնը պարբերաբար վերլուծում և հրապարակում է ՓԼ տիպաբանություններ:

1. Տիպաբանություն
Այլ ընտրանքային փոխանցումների համակարգերի կիրառությամբ դրամական միջոցների ծագման իրական աղբյուրների քողարկման միջոցով փողերի լվացման սխեմա​

 

2. Տիպաբանություն
Ֆիզիկական անձանց կողմից կատարվող դրամական փոխանցումների կիրառությամբ ապօրինի ձեռնարկատիրական գործունեության և հարկերից խուսափելու արդյունքում ձևավորված միջոցների շրջանառության և օրինականացման սխեմա

 

3. Տիպաբանություն
Արտարժույթի առուվաճառքի գործարքների կիրառությամբ դրամական միջոցների ծագման իրական աղբյուրների և փաստացի շարժի ուղղության քողարկման միջոցով փողերի լվացման սխեմա

4. Տիպաբանություն
Մուրհակների / արժեթղթերի առուվաճառքի գործարքների կիրառությամբ դրամական միջոցների ծագման իրական աղբյուրների և փաստացի շարժի ուղղության քողարկման միջոցով փողերի լվացման սխեմա

 

5. Տիպաբանություն
Հաճախորդներին փակ ցիկլով վարկավորելու կիրառությամբ դրամական միջոցների ծագման իրական աղբյուրների քողարկման միջոցով փողերի լվացման սխեմա

 

6. Տիպաբանություն
Հաճախորդներից ներգրավված միջոցների հաշվին վարկավորման կիրառությամբ դրամական միջոցների ծագման իրական աղբյուրների քողարկման միջոցով փողերի լվացման սխեմա

  

7. Տիպաբանություն
Կեղծ բանկային (վարկային) քարտերի միջոցով փողերի լվացման սխեմա

 

8. Տիպաբանություն
Անշարժ գույքի առքուվաճառքի միջոցով կիրառվող փողերի լվացման սխեմա

 

9. Տիպաբանություն
Ապահովագրական գործառնությունների միջոցով փողերի լվացման սխեմա:

 

10. Տիպաբանություն
Մաքսային սահմանով ապրանքների տեղափոխման հետ կապված առևտրային գործառնությունների միջոցով փողերի լվացման սխեմա ​​​

 

11. Տիպաբանություն
Կեղծ եվ շինծու գործարքների (պայմանագրերի) միջոցով փողերի լվացումը​

 

12. Տիպաբանություն
Կանխավճարային քարտերի միջոցով փողերի լվացումը

 

13. Տիպաբանություն
Խաղատների միջոցով փողերի լվացումը

 

14. Տիպաբանություն
Շահույթ ստանալու նպատակ չհետապնդող կազմակերպությունների միջոցով ահաբեկչության ֆինանսավորումը

 
 
Previous

Հայաստանի Հանրապե- տության էլ. Կառավարում

Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարարի Կայք

Ավանդների Հատուցումը Երաշխավորող Հիմնադրամ

Արմենիան Քարդ

Հայաստանի Ավտոապահո- վագրողների Բյուրո

ACRA Վարկային Բյուրո

Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն

Գերմանա Հայկական Հիմնադրամ

Բնակարան երիտա- սարդներին

Իրավաբանական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք

Next