Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Գլխավոր էջ
Visitors Center
Legislation and Policy Database
Financial Institution Licensing Electronically
Ինչպես SOAP-ի միջոցով ստանալ փոխարժեքները Փոխարժեքի ստացում

Ճիշտ տառատեսակի պատկերման համար բեռնավորեք Arian AMU.ttf

Շուկայական գործառնություններ

Մշտական հնարավորության գործիքներ

 
 

Վերջին 30 օրվա գործառնություններ`
DEP0607201501LMR0607201501LMR0307201501DEP0307201501
Դրամական միջոցների ներգրավում Լոմբարդային ռեպո Լոմբարդային ռեպո Դրամական միջոցների ներգրավում
Իրացվելիության կրճատում Իրացվելիության ներարկում Իրացվելիության ներարկում Իրացվելիության կրճատում
Երկկողմանի Երկկողմանի Երկկողմանի Երկկողմանի
06/07/201506/07/201503/07/201503/07/2015
06/07/201506/07/201503/07/201503/07/2015
07/07/201507/07/201504/07/201504/07/2015
1111
102214
20,570,000,0002,112,848,546115,224,60226,375,000,000
9.0012.0012.009.00

< (1-4) >
Previous

Հայաստանի Հանրապե- տության էլ. Կառավարում

Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարարի Կայք

Ավանդների Հատուցումը Երաշխավորող Հիմնադրամ

Արմենիան Քարդ

Հայաստանի Ավտոապահո- վագրողների Բյուրո

ACRA Վարկային Բյուրո

Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն

Գերմանա Հայկական Հիմնադրամ

Բնակարան երիտա- սարդներին

Next