Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Գլխավոր էջ

Ներածություն Որակավորման վկայական ունեցող անձիքՊատժամիջոցներ Կորած, ոչ պիտանի փաստաթղթերVisitors Center
Legislation and Policy Database

Ինչպես SOAP-ի միջոցով ստանալ փոխարժեքները Փոխարժեքի ստացում

Ճիշտ տառատեսակի պատկերման համար բեռնավորեք Arian AMU.ttf

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ ԵՎ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

Ֆինանսական կազմակերպություններ

Ներդրումային ընկերություններ

 
Ներդրումային ընկերություն է համարվում այն բաժնետիրական կամ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը, որն ունի «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքով և դրա հիման վրա ընդունված նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված կարգով ներդրումային ծառայությունների մատուցման լիցենզիա և որի գործունեությունը ներդրումային ծառայությունների մատուցումն է` առանձին կամ ոչ հիմնական ծառայությունների հետ մեկտեղ:
 
«Ալֆասեքյուրիթիզ» ՍՊԸ
Գործադիր մարմնի ղեկավար` Գոհար Գրիգորյան
Հասցե` 0025, ՀՀ, ք. Երևան, Չարենցի 4, բն. 46
Դիմել`Հեռ.` , Էլ. հասցե` alphasecurities@.mail.ru
Կանոնադրություն
 ՀՎՀՀ՝ 01230212


 «Ռենեսա» ՓԲԸ
Գործադիր մարմնի ղեկավար` Վաղինակ Սարոյան
Հասցե` 0010, ՀՀ, ք. Երևան, Վարդանանց 16, թիվ 47 տարածք
Դիմել` Հեռ.` 548 387, ֆաքս՝ (37410) 548 383,  Էլ. հասցե `info@renesa.am,
Կանոնադրություն, ՀՎՀՀ՝ 02556638 

«Տոնտոն» ինվեստիցիոն ՍՊԸ
Գործադիր մարմնի ղեկավար` Գոռ Առաքելյան
Հասցե` 0010, ՀՀ, ք. Երևան, Ադոնցի 10,
Դիմել`  Հեռ.՝ 203 815,  ֆաքս՝ (37410) 203 812, Էլ. հասցե՝ info@tontoninvest.com
,Կանոնադրություն  , ՀՎՀՀ՝ 00841696

«Ֆյուչր Կապիտալ Մարկետ» ՍՊԸ
Գործադիր մարմնի ղեկավար` Արեն Հակոբյան
Հասցե` 0009, ՀՀ, ք. Երևան, Բյուզանդ փող., 1շ., տարածք 50 
Դիմել` Հեռ.` 544 587, ֆաքս՝ (37410) 544 587, Էլ. հասցե` general@fcm.am,
ՀՀՎՀ՝ 00090674
Կանոնադրություն
 
 
«ԱՐՄԵՆԲՐՈԿ» ԲԲԸ
Գործադիր մարմնի ղեկավար` Արամ Կայֆաջյան
Հասցե` 0018, ՀՀ, ք. Երևան, Տիգրան Մեծի պող., 32/1 շենք, թիվ 8 տարածք
Դիմել` Հեռ.` 538 700, Էլ. հասցե` armenbrok@armenbrok.com, կայք՝ www.armenbrok.com
, ՀՎՀՀ՝ 00450096
«Էքուիթի Էյ ԷՄ» ՓԲԸ
Գործադիր մարմնի ղեկավար` Արտակ Նահապետյան
Հասցե` 0019, ՀՀ, ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 26/1, 609 սենյակ
Դիմել` Հեռ.՝ 012 240 024,  Էլ. հասցե` info@equiti.am, կայք՝ www.equiti.am,
Կանոնադրություն
ՀՎՀՀ՝ 02609576
  
«Կուբ Ինվեսթ» ՓԲԸ
Գործադիր մարմնի ղեկավար` Արսեն Սիմոնյան
Հասցե` 0010, ՀՀ, ք. Երևան,Արամի 64, թիվ 143 տարածք
Դիմել` Հեռ՝.011 800 810, էլ. հասցե՝ info@cubeinvest.com
 Կանոնադրություն   ՀՎՀՀ՝ 02657619
 
 
«Դայմենշն» ՓԲԸ
Գործադիր մարմնի ղեկավար` Միքայել Մարգարյան
Հասցե` 0010, ՀՀ, ք. Երևան, Խորենացի 15, 4-րդ հարկ, ա 5 սենյակ»
Դիմել` հեռ.` 545 670
 Կանոնադրություն   ՀՎՀՀ՝ 02684222
 
 
«Բրիդջ Կապիտալ» ՓԲԸ
Գործադիր մարմնի ղեկավար` Ստեփան Վիրաբյան
Հասցե` 0010, ՀՀ, ք. Երևան, Գ. Լուսավորչի փողոց 9
Դիմել` Հեռ.` 098 703 807
 Կանոնադրություն  ՀՎՀՀ՝ 02689759
 
 
«ԼԵՆԴՄԱՐԿ ԿԱՊԻՏԱԼ» ՓԲԸ
Գործադիր մարմնի ղեկավար` Մերի Մամիկոնյան
Հասցե`0010 ՀՀ, ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 10, 118տարածք
Դիմել` Հեռ.`
 Կանոնադրություն  ՀՎՀՀ՝ 02695279
 
«Վերդյան Քեփիթըլ Մենեջմենթ» ՍՊԸ
Գործադիր մարմնի ղեկավար` Միքայել Վերդյան
Հասցե`0010 ՀՀ, ք. Երևան, Արաբկիր, Ազատության պողոտա 1 շենք, 3 ոչ բնակելի տարածք
Դիմել` Հեռ.`
 Կանոնադրություն  ՀՎՀՀ՝ 00210234
 
«ՋԻ&ԷԼ Ինվեստ» ՍՊԸ
Գործադիր մարմնի ղեկավար` Գեւորգ Նալբանդյան
Հասցե` ՀՀ, ք. Գյումրի, Տիգրան Մեծի փողոց, 1 շենք, 2/1 առևտրի և սպասարկման օբյեկտ
Դիմել` Հեռ.`
Կանոնադ​րություն  ՀՎՀՀ՝ 05549108
 
Previous

Հայաստանի Հանրապե- տության էլ. Կառավարում

Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարարի Կայք

Ավանդների Հատուցումը Երաշխավորող Հիմնադրամ

Արմենիան Քարդ

Հայաստանի Ավտոապահո- վագրողների Բյուրո

ACRA Վարկային Բյուրո

Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն

Գերմանա Հայկական Հիմնադրամ

Բնակարան երիտա- սարդներին

Իրավաբանական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք

Next