Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Գլխավոր էջ

Ներածություն ՀաշվետվություններՈրակավորման վկայական ունեցող անձիքՊատժամիջոցներ Կորած, ոչ պիտանի փաստաթղթերVisitors Center
Legislation and Policy Database

Ինչպես SOAP-ի միջոցով ստանալ փոխարժեքները Փոխարժեքի ստացում

Ճիշտ տառատեսակի պատկերման համար բեռնավորեք Arian AMU.ttf

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ ԵՎ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

Ֆինանսական կազմակերպություններ

Ներդրումային ընկերություններ

 
Ներդրումային ընկերություն է համարվում այն բաժնետիրական կամ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը, որն ունի «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքով և դրա հիման վրա ընդունված նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված կարգով ներդրումային ծառայությունների մատուցման լիցենզիա և որի գործունեությունը ներդրումային ծառայությունների մատուցումն է` առանձին կամ ոչ հիմնական ծառայությունների հետ մեկտեղ:
 
«Ալֆասեքյուրիթիզ» ՍՊԸ
Գործադիր մարմնի ղեկավար` Գոհար Գրիգորյան
Հասցե` 0025, ՀՀ, ք. Երևան, Չարենցի 4, բն. 46
Դիմել`Հեռ.` , Էլ. հասցե` alphasecurities@.mail.ru
Կանոնադրություն
 ՀՎՀՀ՝ 01230212


 «Ռենեսա» ՓԲԸ
Գործադիր մարմնի ղեկավար` Վաղինակ Սարոյան
Հասցե` 0010, ՀՀ, ք. Երևան, Վարդանանց 16, թիվ 47 տարածք
Դիմել` Հեռ.` 548 387, ֆաքս՝ (37410) 548 383,  Էլ. հասցե `info@renesa.am,
Կանոնադրություն, ՀՎՀՀ՝ 02556638«Կապիտալ Ինվեսթմընթս» ՓԲԸ
Գործադիր մարմնի ղեկավար` Տիգրան Կարապետյան
Հասցե` 0010, ՀՀ, ք. Երևան, Խորենացու փող., 15շ., 2 հարկ, գրասենյակ 6
Դիմել`Հեռ.` 501 526, 501 527, ֆաքս՝ (37410) 501 528, Էլ. հասցե՝
Կանոնադրություն ՀՎՀՀ՝ 02578759
ecam@ecam.com
 
«Տոնտոն» ինվեստիցիոն ՍՊԸ
Գործադիր մարմնի ղեկավար` Գոռ Առաքելյան
Հասցե` 0010, ՀՀ, ք. Երևան, Ադոնցի 10,
Դիմել`  Հեռ.՝ 203 815,  ֆաքս՝ (37410) 203 812, Էլ. հասցե՝ info@tontoninvest.com
,Կանոնադրություն  , ՀՎՀՀ՝ 00841696

«Ֆյուչր Կապիտալ Մարկետ» ՍՊԸ
Գործադիր մարմնի ղեկավար` Արեն Հակոբյան
Հասցե` 0009, ՀՀ, ք. Երևան, Բյուզանդ փող., 1շ., տարածք 50 
Դիմել` Հեռ.` 544 587, ֆաքս՝ (37410) 544 587, Էլ. հասցե` general@fcm.am,
ՀՀՎՀ՝ 00090674
Կանոնադրություն
 
 
«ԱՐՄԵՆԲՐՈԿ» ԲԲԸ
Գործադիր մարմնի ղեկավար` Արամ Կայֆաջյան
Հասցե` 0018, ՀՀ, ք. Երևան, Տիգրան Մեծի պող., 32/1 շենք, թիվ 8 տարածք
Դիմել` Հեռ.` 538 700, Էլ. հասցե` info@armenbrok.com
, ՀՎՀՀ՝ 00450096
«Դիվիսա Էյ Էմ» ՓԲԸ
Գործադիր մարմնի ղեկավար` Արտակ Նահապետյան
Հասցե` 0019, ՀՀ, ք. Երևան, Բաղրամյան 5, շին. 11
Դիմել` Հեռ.՝ 580 972, 060 740 424,  Էլ. հասցե` info@divisa.am, կայք՝ www.divisa.am ,
Կանոնադրություն
ՀՎՀՀ՝ 02609576
 
«Փրայմ Կապիտալ» ներդրումային ՍՊԸ
Գործադիր մարմնի ղեկավար` Ամալյա Հակոբյան
Հասցե` 0010, ՀՀ, ք. Երևան, Հանրապետության 44/2
Դիմել`
Կանոնադրություն
ՀՎՀՀ՝ 02624999  
 
«Կուբ Ինվեսթ» ՓԲԸ
Գործադիր մարմնի ղեկավար` Արսեն Սիմոնյան
Հասցե` 0010, ՀՀ, ք. Երևան,Արամի 64, թիվ 143 տարածք
Դիմել`
 Կանոնադրություն   ՀՎՀՀ՝ 02657619
 
 
«Դայմենշն» ՓԲԸ
Գործադիր մարմնի ղեկավար` Նարեկ Աբգարյան
Հասցե` 0010, ՀՀ, ք. Երևան, Խորենացի 15, 4-րդ հարկ, ա 5 սենյակ»
Դիմել`
 Կանոնադրություն   ՀՎՀՀ՝ 02684222

 
 
Previous

Հայաստանի Հանրապե- տության էլ. Կառավարում

Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարարի Կայք

Ավանդների Հատուցումը Երաշխավորող Հիմնադրամ

Արմենիան Քարդ

Հայաստանի Ավտոապահո- վագրողների Բյուրո

ACRA Վարկային Բյուրո

Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն

Գերմանա Հայկական Հիմնադրամ

Բնակարան երիտա- սարդներին

Իրավաբանական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք

Next