Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Գլխավոր էջ

Ներածություն Որակավորման վկայական ունեցող անձիքՊատժամիջոցներ Կորած, ոչ պիտանի փաստաթղթերՊետական տուրքVisitors Center

Ինչպես SOAP-ի միջոցով ստանալ փոխարժեքները Փոխարժեքի ստացում

Ճիշտ տառատեսակի պատկերման համար բեռնավորեք Arian AMU.ttf

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ ԵՎ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

Ֆինանսական կազմակերպություններ

Ներդրումային ընկերություններ

 
Ներդրումային ընկերություն է համարվում այն բաժնետիրական կամ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը, որն ունի «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքով և դրա հիման վրա ընդունված նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված կարգով ներդրումային ծառայությունների մատուցման լիցենզիա և որի գործունեությունը ներդրումային ծառայությունների մատուցումն է` առանձին կամ ոչ հիմնական ծառայությունների հետ մեկտեղ:
 
«Ալֆասեքյուրիթիզ» ՍՊԸ
Գործադիր մարմնի ղեկավար` Գոհար Գրիգորյան
Հասցե` 0025, ՀՀ, ք. Երևան, Չարենցի 4, բն. 46
Դիմել`Հեռ.` , Էլ. հասցե` alphasecurities@.mail.ru
ՀՎՀՀ՝ 01230212
Կազմակերպության լիցենզիայի համար` ՆԸ0008
Լիցենզիայի տրամադրման ամսաթիվ ՝ ​ 6/27/2008

«ԻՆՔՈՐ» ՓԲԸ
Գործադիր մարմնի ղեկավար` Միխայիլ Բրոյան
Հասցե` 0010, ՀՀ, ք. Երևան, Փ.Բուզանդի փողոց 91 շենք, 72 տարածք
Դիմել` Հեռ.` (+374 10) 548 387, ֆաքս՝ (+37410) 548 383,  Էլ. հասցե `info@renesa.am,
ՀՎՀՀ՝ 02556638 
Կազմակերպության լիցենզիայի համար՝  ՆԸ0005
Լիցենզիայի տրամադրման ամսաթիվ ՝  6/27/2008
 
«Տոնտոն» ինվեստիցիոն ՍՊԸ
Գործադիր մարմնի ղեկավար` Գոռ Առաքելյան
Հասցե` 0010, ՀՀ, ք. Երևան, Ադոնցի 10,
Դիմել` Հեռ.՝ (+374 10) 203 815,  ֆաքս՝ (+37410) 203 812, Էլ. հասցե՝ info@tontoninvest.com,
ՀՎՀՀ՝ 00841696
Կազմակերպության լիցենզիայի համար՝  ՆԸ0007
Լիցենզիայի տրամադրման ամսաթիվ ՝ 6/27/2008
 

«Ֆյուչր Կապիտալ Մարկետ» ՍՊԸ
Գործադիր մարմնի ղեկավար` Արեն Հակոբյան
Հասցե` 0009, ՀՀ, ք. Երևան, Բյուզանդ փող., 1շ., տարածք 50 
Դիմել` Հեռ.`(+374 10) 544 587, ֆաքս՝ (+37410) 544 587, Էլ. հասցե` general@fcm.am,
ՀՀՎՀ՝ 00090674
Կազմակերպության լիցենզիայի համար՝  ՆԸ0004
Լիցենզիայի տրամադրման ամսաթիվ ՝  6/27/2008
 
 
«ԱՐՄԲՐՈԿ» ԲԲԸ
Գործադիր մարմնի ղեկավար` Արամ Կայֆաջյան
Հասցե` 0018, ՀՀ, ք. Երևան, Տիգրան Մեծի պող., 32/1 շենք, թիվ 8 տարածք
Դիմել` Հեռ.`(+374 10) 538 700, Էլ. հասցե` armenbrok@armenbrok.com,կայք՝ www.armenbrok.com,
ՀՎՀՀ՝ 00450096
Կազմակերպության լիցենզիայի համար՝  ՆԸ0010
Լիցենզիայի տրամադրման ամսաթիվ ՝  11/4/2008
 
 
«Էքուիթի Էյ ԷՄ» ՓԲԸ
Գործադիր մարմնի ղեկավար` Արտակ Նահապետյան
Հասցե` 0019, ՀՀ, ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 26/1, 609 սենյակ
Դիմել` Հեռ.՝ 012 240 024,  Էլ. հասցե` info@equiti.am, կայք՝ www.equiti.am,
ՀՎՀՀ՝ 02609576
Կազմակերպության լիցենզիայի համար՝  ՆԸ0011
Լիցենզիայի տրամադրման ամսաթիվ ՝  7/10/2012
 
  
«Կուբ Ինվեսթ» ՓԲԸ
Գործադիր մարմնի ղեկավար`Արսեն Սիմոնյան
Հասցե` 0010, ՀՀ, ք. Երևան,Արամի 64, թիվ 143 տարածք
Դիմել` Հեռ՝. 011 800 810, էլ. հասցե՝ info@cubeinvest.com
ՀՎՀՀ՝ 02657619
Կազմակերպության լիցենզիայի համար՝  ՆԸ0013
Լիցենզիայի տրամադրման ամսաթիվ ՝  2/3/2017
 
 
«Դայմենշն» ՓԲԸ
Գործադիր մարմնի ղեկավար` Միքայել Մարգարյան
Հասցե` 0010, ՀՀ, ք. Երևան, Բաղրամյան 2 շենք, 27/1 ոչ բնակելի տարածք​
Դիմել` հեռ.` (+374 10) 545 670 
 ՀՎՀՀ՝ 02684222
Կազմակերպության լիցենզիայի համար՝  ՆԸ0014
Լիցենզիայի տրամադր ման ամսաթիվ ՝  9/28/2018
 
 
«Բրիդջ Կապիտալ» ՓԲԸ
Գործադիր մարմնի ղեկավար` 
Հասցե` 0010, ՀՀ, ք. Երևան, Գ. Լուսավորչի փողոց 9
Դիմել` Հեռ.` (+374 98) 703 807 
ՀՎՀՀ՝ 02689759
Կազմակերպության լիցենզիայի համար՝  ՆԸ0015
Լիցենզիայի տրամադրման ամսաթիվ ՝ 12/24/2018
 
  
«ԼԵՆԴՄԱՐԿ ԿԱՊԻՏԱԼ» ՓԲԸ
Գործադիր մարմնի ղեկավար`  
Հասցե`0010 ՀՀ,ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 10, 118տարածք
Դիմել` Հեռ.`  
ՀՎՀՀ՝ 02695279
Կազմակերպության լիցենզիայի համար՝  ՆԸ0016
Լիցենզիայի տրամադրման ամսաթիվ ՝  3/29/2019
 
 
«ՋԻ&ԷԼ Ինվեստ» ՍՊԸ
Գործադիր մարմնի ղեկավար` Գեւորգ Նալբանդյան
Հասցե` ՀՀ, ք. Գյումրի, Տիգրան Մեծի փողոց, 1 շենք, 2/1 առևտրի և սպասարկման օբյեկտ
Դիմել` Հեռ.`
ՀՎՀՀ՝ 05549108
Կազմակերպության լիցենզիայի համար՝  ՆԸ0018
Լիցենզիայի տրամադրման ամսաթիվ ՝  9/26/2019
 
 
«ՋԻ ԷՄ Ինվեստ» ՍՊԸ
Գործադիր մարմնի ղեկավար` Վարդան Ստեփանյան
Հասցե` ՀՀ,ք. Երևան, Վարդանանց փողոց փակուղի, 8 շենք, 3/2 տարածք
Դիմել` Հեռ.`
ՀՎՀՀ՝ 00222163
Կազմակերպության լիցենզիայի համար՝  ՆԸ0019
Լիցենզիայի տրամադրման ամսաթիվ ՝  06/05/2020
 
 
«ԷՅ ԲԻ ԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ
Գործադիր մարմնի ղեկավար` Սերգեյ Թամրազյան
Հասցե` ՀՀ, ք. Երևան, Կենտրոն, Մ. Խորենացի թիվ 26 Ա
Դիմել` Հեռ.`
ՀՎՀՀ՝ 02831254
Կազմակերպության լիցենզիայի համար՝  ՆԸ0020
Լիցենզիայի տրամադրման ամսաթիվ ՝  08/28/2020
Previous

Հայաստանի Հանրապե- տության էլ. Կառավարում

Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարարի Կայք

Ավանդների Հատուցումը Երաշխավորող Հիմնադրամ

Արմենիան Քարդ

Հայաստանի Ավտոապահո- վագրողների Բյուրո

ACRA Վարկային Բյուրո

Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն

Գերմանա Հայկական Հիմնադրամ

Բնակարան երիտա- սարդներին

Իրավաբանական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք

Next