Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Գլխավոր էջ
Visitors Center

Ինչպես SOAP-ի միջոցով ստանալ փոխարժեքները Փոխարժեքի ստացում

Ճիշտ տառատեսակի պատկերման համար բեռնավորեք Arian AMU.ttf

ՓՈՂԵՐԻ ԼՎԱՑՄԱՆ ԵՎ ԱՀԱԲԵԿՉՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐ

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ

ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի ռազմավարություն


ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի գործունեության ռազմավարական ուղղություններն ու նպատակները սահմանված են «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի ազգային ռազմավարությամբ​»: ​​​​​​

2010 – 2013թթ ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի ազգային ռազմավարություն

2013 – 2015թթ ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի ազգային ռազմավարություն

2016 – 2018թթ ՓԼ/ԱՖ ԶՈԶ ՏՖ դեմ պայքարի ազգային ռազմավարություն​

2019 – 2021թթ ՓԼ/ԱՖ ԶՈԶ ՏՖ դեմ պայքարի ազգային ռազմավարություն​

2022 – 2024թթ ՓԼ/ԱՖ ԶՈԶ ՏՖ դեմ պայքարի ազգային ռազմավարություն​

Previous

Հայաստանի Հանրապե- տության էլ. Կառավարում

Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարարի Կայք

Ավանդների Հատուցումը Երաշխավորող Հիմնադրամ

Արմենիան Քարդ

Հայաստանի Ավտոապահո- վագրողների Բյուրո

ACRA Վարկային Բյուրո

Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն

Գերմանա Հայկական Հիմնադրամ

Բնակարան երիտա- սարդներին

Իրավաբանական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք

Next