Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Գլխավոր էջ
Visitors Center

Ինչպես SOAP-ի միջոցով ստանալ փոխարժեքները Փոխարժեքի ստացում

Ճիշտ տառատեսակի պատկերման համար բեռնավորեք Arian AMU.ttf

ՓՈՂԵՐԻ ԼՎԱՑՄԱՆ ԵՎ ԱՀԱԲԵԿՉՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐ

Հետադարձ կապ

ՀՀ կենտրոնական բանկ
Ֆինանսական դիտարկումների կենտրոն


Վազգեն Սարգսյան 6
Երևան, 0010, Հայաստան

Կենտրոնի ղեկավար(+374 10 545088)
Վերլուծությունների բաժին (+374 10 561601)
Իրավական ապահովման բաժին (+374 10 592573)
Միջազգային հարաբերությունների բաժին (+374 10 592575)
Տեղեկատվական համակարգերի մշակման և զարգացման բաժին(+374 10 592933) ​​

Previous

Հայաստանի Հանրապե- տության էլ. Կառավարում

Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարարի Կայք

Ավանդների Հատուցումը Երաշխավորող Հիմնադրամ

Արմենիան Քարդ

Հայաստանի Ավտոապահո- վագրողների Բյուրո

ACRA Վարկային Բյուրո

Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն

Գերմանա Հայկական Հիմնադրամ

Բնակարան երիտա- սարդներին

Իրավաբանական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք

Next