Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Գլխավոր էջ
Visitors Center

Ինչպես SOAP-ի միջոցով ստանալ փոխարժեքները Փոխարժեքի ստացում

Ճիշտ տառատեսակի պատկերման համար բեռնավորեք Arian AMU.ttf

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ

Օրենսդրություն

Օրենքներ
 • ՀՀ քրեական օրենսգիրք
քաղվածք
 • ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգիրք
քաղվածք
 • Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգիրք
քաղվածք
 • ՀՀ մաքսային օրենսգիրք
քաղվածք
 • Կենտրոնական բանկի մասին ՀՀ օրենք
քաղվածք
 • Կենտրոնական բանկի մասին ՀՀ օրենք (Ռեեստր)
քաղվածք
 • Բանկերի և բանկային գործունեության մասին ՀՀ օրենք
քաղվածք
 • Բանկային գաղտնիքի մասին ՀՀ օրենք
քաղվածք
 • Վարկային կազմակերպությունների մասին ՀՀ օրենք
քաղվածք
 • Վարկային տեղեկատվության շրջանառության և վարկային բյուրոների գործունեության մասին ՀՀ օրենք
քաղվածք
 • Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին ՀՀ օրենք
քաղվածք
 • Արժեթղթերի շուկայի մասին ՀՀ օրենք
քաղվածք
 • Ներդրումային ֆոնդերի մասին ՀՀ օրենք
քաղվածք
 • Գրավատների և գրավատնային գործունեության մասին ՀՀ օրենք
քաղվածք
 • Կուտակային կենսաթոշակի մասին ՀՀ օրենք
քաղվածք
 • Նոտարիատի մասին ՀՀ օրենք
քաղվածք
 • Հաշվապահական հաշվառման մասին ՀՀ օրենք
քաղվածք
 • Փաստաբանության մասին ՀՀ օրենք
քաղվածք
 • Շահումով խաղերի և խաղատների մասին ՀՀ օրենք
քաղվածք
 • Վիճակախաղերի մասին ՀՀ օրենք
քաղվածք
 • Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների եվ անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին ՀՀ օրենք
քաղվածք
 • Գույքի նկատմամբ իրավուքների պետական գրանցման մասին ՀՀ օրենք
քաղվածք
​​​
Previous

Հայաստանի Հանրապե- տության էլ. Կառավարում

Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարարի Կայք

Ավանդների Հատուցումը Երաշխավորող Հիմնադրամ

Արմենիան Քարդ

Հայաստանի Ավտոապահո- վագրողների Բյուրո

ACRA Վարկային Բյուրո

Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն

Գերմանա Հայկական Հիմնադրամ

Բնակարան երիտա- սարդներին

Իրավաբանական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք

Next