Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Գլխավոր էջ

Ներածություն Որակավորման վկայական ունեցող անձիքՊատժամիջոցներ Կորած, ոչ պիտանի փաստաթղթերՊետական տուրքVisitors Center

Ինչպես SOAP-ի միջոցով ստանալ փոխարժեքները Փոխարժեքի ստացում

Ճիշտ տառատեսակի պատկերման համար բեռնավորեք Arian AMU.ttf

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ ԵՎ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

Ներդրումային ֆոնդեր

Հրապարակային ֆոնդերՊայմանագրային

 1. «Կապիտալ Ասեթ Մենեջմենթ» փակ բաժնետիրական ընկերության ԿԱՄ պետական արժեթղթերի ներդրումային ֆոնդ
 2. «Ցե-Կվադրատ Ամպեգա Ասեթ Մենեջմենթ Արմենիա» ՍՊԸ «Ցե-Քյու Արմենիա Գրոութ» հրապարակային, բաց, ստանդարտ, պայմանագրային ներդրումային ֆոնդ
 3. «Լիմիթլես Ասեթ Մենեջմենթ» փակ բաժնետիրական ընկերության «Լիմիթլես Փրայմ» հրապարակային, պայմանագրային, բաց, լրացուցիչ ռիսկով ներդրումային ֆոնդ

Պայմանագրային կենսաթոշակային ֆոնդեր

 1. «Կապիտալ Ասեթ Մենեջմենթ» փակ բաժնետիրական ընկերության ԿԱՄավոր 1 Կենսաթոշակային Ֆոնդ
 2. «Կապիտալ Ասեթ Մենեջմենթ» փակ բաժնետիրական ընկերության ԿԱՄավոր 2 Կենսաթոշակային Ֆոնդ
 3. «ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ կայուն եկամտային կենսաթոշակային հրապարակային պայմանագրային բաց ֆոնդ
 4. «ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ պահպանողական կենսաթոշակային հրապարակային պայմանագրայն բաց ֆոնդ
 5. «ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ հավասարակշռված կենսաթոշակային հրապարակային պայմանագրային բաց ֆոնդ
 6. «Ցե-Կվադրատ Ամպեգա Ասեթ Մենեջմենթ Արմենիա» ՍՊԸ կայուն եկամտային կենսաթոշակային հրապարակային պայմանագրային բաց ֆոնդ
 7. «Ցե-Կվադրատ Ամպեգա Ասեթ Մենեջմենթ Արմենիա» ՍՊԸ պահպանողական (կոնսերվատիվ) կենսաթոշակային հրապարակային պայմանագրային բաց ֆոնդ
 8. «Ցե-Կվադրատ Ամպեգա Ասեթ Մենեջմենթ Արմենիա» ՍՊԸ հավասարակշռված կենսաթոշակային ֆոնդ
 9. «ՋԵՆԵՐԱԼ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ-ի պահպանողական, հրապարակային, պայմանագրային, բաց, ստանդարտ, կենսաթոշակային ֆոնդ
​​
Previous

Հայաստանի Հանրապե- տության էլ. Կառավարում

Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարարի Կայք

Ավանդների Հատուցումը Երաշխավորող Հիմնադրամ

Արմենիան Քարդ

Հայաստանի Ավտոապահո- վագրողների Բյուրո

ACRA Վարկային Բյուրո

Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն

Գերմանա Հայկական Հիմնադրամ

Բնակարան երիտա- սարդներին

Իրավաբանական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք

Next