Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Գլխավոր էջ

Ներածություն Որակավորման վկայական ունեցող անձիքՊատժամիջոցներ Կորած, ոչ պիտանի փաստաթղթերՊետական տուրքVisitors Center

Ինչպես SOAP-ի միջոցով ստանալ փոխարժեքները Փոխարժեքի ստացում

Ճիշտ տառատեսակի պատկերման համար բեռնավորեք Arian AMU.ttf

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ ԵՎ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

Ներդրումային ֆոնդեր

Հրապարակային


Պայմանագրային
«Կապիտալ Ասեթ Մենեջմենթ» փակ բաժնետիրական ընկերության ԿԱՄ պետական արժեթղթերի ներդրումային ֆոնդ
Ֆոնդի անվանում՝ ««Կապիտալ Ասեթ Մենեջմենթ» փակ բաժնետիրական ընկերության ԿԱՄ պետական արժեթղթերի ներդրումային ֆոնդ» 
Ֆոնդի տեսակը՝ Պայմանագրային ներդրումային ֆոնդ
Ֆոնդի կառավարչի անվանում՝ «ԿԱՊԻՏԱԼ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ
Հասցե ՝ ք. Երեւան, Մ. Խորենացու փող., 15 շենք 2-րդ հարկ, գրասենյակ 5
Հեռախոս ՝ 010521231
 
«Ցե-Կվադրատ Ամպեգա Ասեթ Մենեջմենթ Արմենիա» Սահմանափակ Պատասխանատվությամբ Ընկերության «Ցե-Քյու Արմենիա Գրոութ» հրապարակային, բաց, ստանդարտ, պայմանագրային ներդրումային ֆոնդ
Ֆոնդի անվանում՝ «Ցե-Քյու Արմենիա Գրոութ» հրապարակային, բաց, ստանդարտ, պայմանագրային ներդրումային ֆոնդ
Ֆոնդի տեսակը՝ Հրապարակային, բաց, ստանդարտ, պայմանագրային ներդրումային ֆոնդ
Ֆոնդի կառավարչի անվանում՝ «Ցե-Կվադրատ Ամպեգա Ասեթ Մենեջմենթ Արմենիա» ՍՊԸ
Հասցե ՝  ք. Երևան, Հանրապետության փ. 37
Հեռախոս ՝
 
 
 
Կենսաթոշակային ֆոնդեր
 
1. Կամավոր
 
«Կապիտալ Ասեթ Մենեջմենթ» փակ բաժնետիրական ընկերության  ԿԱՄավոր 2 Կենսաթոշակային Ֆոնդ
Ֆոնդի անվանում՝ ««Կապիտալ Ասեթ Մենեջմենթ» փակ բաժնետիրական ընկերության ԿԱՄավոր 2 Կենսաթոշակային Ֆոնդ»  
Ֆոնդի տեսակը՝ պայմանագրային կամավոր կենսաթոշակային ֆոնդ
Ֆոնդի կառավարչի անվանում՝ «ԿԱՊԻՏԱԼ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ
Հասցե ՝ ք. Երեւան, Մ. Խորենացու փող., 15 շենք 2-րդ հարկ, գրասենյակ 5
Հեռախոս ՝ 010521231
 
«Կապիտալ Ասեթ Մենեջմենթ» փակ բաժնետիրական ընկերության ԿԱՄավոր 1 Կենսաթոշակային Ֆոնդ
Ֆոնդի անվանում՝ ««Կապիտալ Ասեթ Մենեջմենթ» փակ բաժնետիրական ընկերության ԿԱՄավոր 1 Կենսաթոշակային Ֆոնդ»  
Ֆոնդի տեսակը՝ պայմանագրային կամավոր կենսաթոշակային ֆոնդ
Ֆոնդի կառավարչի անվանում՝ «ԿԱՊԻՏԱԼ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ
Հասցե ՝ ք. Երեւան, Մ. Խորենացու փող., 15 շենք 2-րդ հարկ, գրասենյակ 5
Հեռախոս ՝ 010521231
 
 
2. ՊարտադիրՊարտադիր
 
«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ կայուն եկամտային կենսաթոշակային ֆոնդ
«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ հավասարակշռված կենսաթոշակային ֆոնդ
«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ պահպանողական (կոնսերվատիվ) կենսաթոշակային ֆոնդ
«Ջեներալ Ասեթ Մենեջմենթ» ՓԲԸ պահպանողական (կոնսերվատիվ) կենսաթոշակային ֆոնդ
«Ցե-Կվադրատ Ամպեգա Ասեթ Մենեջմենթ Արմենիա» ՍՊԸ  կայուն եկամտային կենսաթոշակային ֆոնդ
«Ցե-Կվադրատ Ամպեգա Ասեթ Մենեջմենթ Արմենիա» ՍՊԸ  հավասարակշռված կենսաթոշակային ֆոնդ
«Ցե-Կվադրատ Ամպեգա Ասեթ Մենեջմենթ Արմենիա» ՍՊԸ պահպանողական (կոնսերվատիվ) կենսաթոշակային ֆոնդ
Previous

Հայաստանի Հանրապե- տության էլ. Կառավարում

Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարարի Կայք

Ավանդների Հատուցումը Երաշխավորող Հիմնադրամ

Արմենիան Քարդ

Հայաստանի Ավտոապահո- վագրողների Բյուրո

ACRA Վարկային Բյուրո

Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն

Գերմանա Հայկական Հիմնադրամ

Բնակարան երիտա- սարդներին

Իրավաբանական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք

Next