Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Գլխավոր էջ
Visitors Center
Legislation and Policy Database

Ինչպես SOAP-ի միջոցով ստանալ փոխարժեքները Փոխարժեքի ստացում

Ճիշտ տառատեսակի պատկերման համար բեռնավորեք Arian AMU.ttf

ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

Ներածություն

 
 
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկը, ելնելով ֆինանսական համակարգի կայունության ապահովման անհրաժեշտությունից և ֆինանսական համակարգին բնորոշ յուրահատկություններից իր խնդիրների շարքում առանձնացրել է «ֆինանսական համակարգում սպառողների իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանության համար անհրաժեշտ պայմանների ապահովումը»:
Կենտրոնական բանկի ներքո ստեղծվել է «Սպառողների շահերի պաշտպանության և շուկայի վարվելակերպի» բաժին, որը վերոնշյալ խնդրի իրագործման համար իրականացնում է հետևյալ գործառույթները`
  • Սպառողների շահերի պաշտպանության համար համապատասխան կարգավորման դաշտի ձևավորում և կատարելագործում,
  • Ֆինանսական կազմակերպությունների վարվելակերպի կանոնների մշակում և կատարելագործում,
  •  Սպառողների իրազեկման և ֆինանսական գրագիտության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում, ֆինանսական կրթման գործիքների մշակում և կատարելագործում,
  • Ֆինանսական ծառայությունների սպառողների համար հատուկ ինտերնետային կայքի (www.abcfinance.am) վարում և կատարելագործում,
  • Թեժ գծի վարում,
  •  և այլն:
 
Կենտրոնական բանկի կայքի` «Սպառողների համար» բաժնի «Ծառայություններ» պատուհանում Դուք կարող եք տեղեկանալ ՀՀ առևտրային բանկերի կողմից մատուցվող հիմնական բանկային ծառայությունների (վարկ, ավանդ, բանկային հաշիվ, վճարային քարտ, դրամական փոխանցումներ) պայմանների հետ: «Իրադարձություններ» պատուհանից կտեղեկանաք սպառողների շահերի պաշտպանության ոլորտում տեղի ունեցած հիմնական իրադարձությունների մասին: Իսկ «Հղումներ» պատուհանից Դուք կարող եք գտնել բոլոր այն օգտակար հասցեներն ու տեղեկությունները, որոնց միջոցով կկարողանաք կայացնել տեղեկացված որոշումներ:
Լրացուցիչ տեղեկությունների, ինչպես նաև բողոքների և առաջարկությունների համար կարող եք զանգահարել ԿԲ –ում գործող թեժ գծի հետևյալ հեռախոսահամարով` (010) 592 697:
 
Հղումներ`
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Previous

Հայաստանի Հանրապե- տության էլ. Կառավարում

Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարարի Կայք

Ավանդների Հատուցումը Երաշխավորող Հիմնադրամ

Արմենիան Քարդ

Հայաստանի Ավտոապահո- վագրողների Բյուրո

ACRA Վարկային Բյուրո

Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն

Գերմանա Հայկական Հիմնադրամ

Բնակարան երիտա- սարդներին

Իրավաբանական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք

Next