Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Գլխավոր էջABC Finance
Visitors Center
Legislation and Policy Database
Financial Institution Licensing Electronically
Ինչպես SOAP-ի միջոցով ստանալ փոխարժեքները Փոխարժեքի ստացում

Ճիշտ տառատեսակի պատկերման համար բեռնավորեք Arian AMU.ttf

ՎՃԱՐԱՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Վճարահաշվարկային համակարգերի հսկողություն

Վերլուծական և տեղեկատվական նյութեր

 
ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից մշտապես աշխատանքներ են տարվում` վճարահաշվարկային բնագավառում առկա միտումները վերլուծելու, համակարգերում հնարավոր խնդիրները բացահայտելու և գնահատելու ուղղությամբ:
ՀՀ կենտրոնական բանկը, իր գործունեության թափանցիկությունն ապահովելու և հանրությանը իրազեկ պահելու նպատակով, որոշակի պարբերականությամբ (տարին մեկ անգամ) վերջինիս է տրամադրում վճարային համակարգերի հսկողության գծով իր կողմից իրականացվող աշխա­տանքների վերաբերյալ տեղեկատվություն:
Այս տեղեկատվության մեջ ամփոփ ներկայացվում են համակարգերի գործունեության փաստացի գնահատման արդյունքները և ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից այս բնագավառում իրականացվող աշխատանքները:
Վճարահաշվարկային համակարգերի հսկողության բնագավառում ՀՀ ԿԲ կողմից իրականացվող քաղաքականությանը, այս բնագավառում կատարվող աշխատանքներին և կատարված վերլուծություններին կարելի է մանրամասն ծանոթանալ հետևյալ նյութերում.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Previous

Հայաստանի Հանրապե- տության էլ. Կառավարում

Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարարի Կայք

Ավանդների Հատուցումը Երաշխավորող Հիմնադրամ

Արմենիան Քարդ

Հայաստանի Ավտոապահո- վագրողների Բյուրո

ACRA Վարկային Բյուրո

Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն

Գերմանա Հայկական Հիմնադրամ

Բնակարան երիտա- սարդներին

Next