Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Գլխավոր էջ
Visitors Center

Ինչպես SOAP-ի միջոցով ստանալ փոխարժեքները Փոխարժեքի ստացում

Ճիշտ տառատեսակի պատկերման համար բեռնավորեք Arian AMU.ttf

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ

Միջազգային ցանկեր

Համադրում ցանկերի հետ​​

​​​

ՄԱԿ-ի ԱԽ բանաձևերին համապատասխան կազմված ցանկերից հանելու դիմումի ներկայացման կարգը

ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի (ԱԽ) 1267/1989 և բոլոր հաջորդող բանաձևերի հիման վրա ԻԼԻՊ (ԴԱԵՇ) և Ալ-Քաիդայի հետ կապված անձանց ցանկում ներառված անձինք կարող են ցանկից հանելու խնդրանքով դիմել ՄԱԿ-ի ԱԽ 1904 բանաձևի հիման վրա ստեղծված Իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ: 

Իրավունքների պաշտպանն իրականացնում է հետևյալ գործառույթները.
 • Ստանում է ցանկից հանելու մասին դիմումները,
 • Ստուգում է ցանկից հանելու դիմումի հիմնավորվածությունը,
 • Ստուգում է արդյոք դիմումը նոր է, թե կրկնվող. կրկնվող դիմումի դեպքում դիմումը վերադարձնում է դիմումատուին, եթե  լրացուցիչ տեղեկություններ չեն ներկայացվել,
 • 4-ամսյա ժամկետում հավաքում է հնարավորին լայն շրջանակով տեղեկատվություն՝ ՄԱԿ ԱԽ համապատասխան հանձնաժողովին ներկայացնելու համար,
 • Դիմումը և հավաքված տեղեկատվությունը ներկայացնում է ՄԱԿ ԱԽ համապատասխան հանձնաժողովին և վերանայող երկրի կառավարությանը,
 • Ապահովում է դիմումատուի և վերանայող երկրի կառավարության, ինչպես նաև ՄԱԿ ԱԽ համապատասխան հանձնաժողովի միջև երկխոսությունը՝ առավելագույնը 2-ամսյա ժամկետով, որը կարող է երկարաձգվել ևս 2 ամսով,
 • Նախորդ կետում նշված ժամկետում պատրաստում է ցանկից հանելու որոշման կամ ցանկից հանելը մերժելու մասին հաշվետվություն, որը ներկայացվում է ՄԱԿ ԱԽ համապատասխան հանձնաժողով,
 • Հաշվետվությունը ներկայացվելուց հետո՝ 30-օրյա ժամկետում ՄԱԿ ԱԽ համապատասխան հանձնաժողովի կողմից կայացված որոշման մասին տեղեկացնում է դիմումատուին:
 
Գրասենյակի կոնտակտային տվյալները ներկայացվում են ստորև.
 
Իրավունքների պաշտպան՝  տիկին Քեթրին Մարչի Ուհել
Հասցե՝   DC2-2206, 10017, ք. Նյու Յորք, ԱՄՆ
Հեռախոսահամար՝   001 212 963 8226
Էլ. փոստ՝   ombudsperson@un.org

Առավել մանրամասն տեղեկատվությունը հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ https://www.un.org/sc/suborg/en/ombudsperson
 

ՄԱԿ-ի ԱԽ այլ բանաձևերի, ներառյալ՝ 1988, 1718, 2231 և բոլոր հաջորդող բանաձևերի հիման վրա ցանկերում ներառված անձինք կարող են ցանկերից հանելու խնդրանքով դիմել ՄԱԿ-ի ԱԽ 1730 բանաձևի հիման վրա ստեղծված՝ Ցանկերից հանելու դիմումների կոնտակտային կենտրոն:
 • Կոնտակտային կենտրոնն իրականացնում է հետևյալ գործառույթները.
 • Ստանում է ցանկերից հանելու մասին դիմումները,
 • Ստուգում է արդյոք դիմումը նոր է, թե կրկնվող. կրկնվող դիմումի դեպքում դիմումը վերադարձնում է դիմումատուին, եթե լրացուցիչ տեղեկություններ չեն ներկայացվել,
 • Դիմումի ստացման մասին ծանուցում է դիմոմատուին՝ տեղեկացնելով նաև դիմումների քննության ընթացակարգերի վերաբերյալ,
 • Դիմումը փոխանցում է համապատասխան վերանայող երկրի կառավարություն,
 • Կապ է հաստատում համապատասխան վերանայող երկրների կառավարությունների միջև՝ ըստ անհրաժեշտության,
 • Վերանայող երկրի կառավարության դիրքորոշումը, հիմնավորումների հետ մեկտեղ, փոխանցում է ՄԱԿ ԱԽ համապատասխան հանձնաժողով,
 • Վերանայող երկրի կառավարության՝ ցանկերից հանելու առնչությամբ բացասական եզրակացության մասին հայտնում է ՄԱԿ ԱԽ համապատասխան հանձնաժողով,
 • Վերանայող երկրի կառավարության կողմից 3-ամսյա ժամկետում որևէ դիրքորոշում չներկայացվելու դեպքում այդ մասին տեղեկացնում է ՄԱԿ ԱԽ համապատասխան հանձնաժողովի բոլոր անդամներին,
 • ԱԽ համապատասխան հանձնաժողովին առկայության դեպքում տրամադրում է բոլոր երկրներից ստացված կարծիքները,
 • Տեղեկացնում է դիմումատուին դիմումի քննության արդյունքների վերաբերյալ:
 
Կենտրոնի կոնտակտային տվյալները ներկայացվում են ստորև.
 
Հասցե՝   Ցանկերից հանելու դիմումների կոնտակտային կենտրոն,
Անվտանգության խորհրդի օժանդակ մարմինների մասնաճյուղ,
DC2-2034 սենյակ, 10017, ք. Նյու Յորք, ԱՄՆ
Հեռախոսահամար՝   001 917 367 9448
Էլ. փոստ՝   delisting@un.org
 
Առավել մանրամասն տեղեկատվությունը հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝
 

​​​​
Previous

Հայաստանի Հանրապե- տության էլ. Կառավարում

Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարարի Կայք

Ավանդների Հատուցումը Երաշխավորող Հիմնադրամ

Արմենիան Քարդ

Հայաստանի Ավտոապահո- վագրողների Բյուրո

ACRA Վարկային Բյուրո

Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն

Գերմանա Հայկական Հիմնադրամ

Բնակարան երիտա- սարդներին

Իրավաբանական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք

Next