Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Գլխավոր էջ
Visitors Center

Ինչպես SOAP-ի միջոցով ստանալ փոխարժեքները Փոխարժեքի ստացում

Ճիշտ տառատեսակի պատկերման համար բեռնավորեք Arian AMU.ttf

ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ՄԱՍԻՆ

Աշխատանքը Կենտրոնական բանկում

Թափուր աշխատատեղեր

 
 
​​​
Մուտք | Գրանցվել


Հայաստանի Հանրապետության Կետրոնական բանկը հայտարարում է մրցույթ հետևյալ աշխատատեղի համար
Ներքին աուդիտի վարչության «Ֆինանսական աուդիտի բաժնի պետ»մանրամասն

Մենք փնտրում ենք Ֆինանսական աուդիտի բաժնի պետ մեր Ներքին աուդիտի վարչության թիմին միանալու համար

Աշխատատեղ` Ֆինանսական աուդիտի բաժնի պետ 

Վարչություն/Բաժին` Ներքին աուդիտի վարչության Ֆինանսական աուդիտի բաժին 

Աշխատանքային պայմանագրի տեսակ՝ Անորոշ ժամկետով 

Աշխատավայրը՝ ՀՀ, ք․ Երևան 

Դիմելու վերջնաժամկետ` 09/12/2021 

Աշխատատեղի հիմնական պարտականություններ.

 • ​ՀՀ ԿԲ գործընթացների և իրականացվող գործառույթների աուդիտ` ըստ տարեկան աուդիտների պլանի։
 • Աուդիտորական հանձնառությունների իրականացման միջոցով ՀՀ ԿԲ-ում ներդրված ներքին հսկողության, ռիսկերի կառավարման և կառավարման համակարգերի անկախ և անկողմնակալ գնահատում և դրանց բարելավման ուղղությամբ աշխատանքների իրականացում: 

Անհրաժեշտ որակավորում/հմտություններ. 

 • ​Բակալավրի աստիճան հաշվապահության, ֆինանսների, կառավարման տեղեկատվական համակարգերի կամ այլ առնչվող ոլորտներում 
 • Առնվազն 3 տարվա ղեկավարման փորձ ֆինանսների, աուդիտի կամ ռիսկերի կառավարման ոլորտում 
 • CFA կամ այլ նմանատիպ միջազգային մասնագիտական որակավորումը մեծապես խրախուվում է 
 • Ֆինանսների կառավարման խորացված գիտելիք 
 • Աուդիտի և աուդիտի ստանդարտների խորացված գիտելիք  
 • Ներքին հսկողության և կազմակերպության ռիսկերի կառավարման խորացված գիտելիք 
 • Հաշվապահական հաշվառման խորացված գիտելիք 

Ինչպես նաև․

 • Հայերենի, անգլերենի և ռուսերենի ազատ տիրապետում
 • Որոշումներ կայացնելու կարողություն
 • Հաղորդակցվելու ունակություն
 • Վերլուծական ունակություններ
 • Ճկունություն 
 • Խնդիրներ լուծելու ունակություն  
 • Ռազմավարական մտածելակերպ 

 Ինչպես դիմել

Բոլոր հետաքրքրված և պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները մրցույթին դիմելու համար պետք է գրանցվեն արտաքին համակարգում ((https://www.cba.am/am/SitePages/accvacancies.aspx) գրանցվում են միայն այն դիմորդները, որոնք առցանց եղանակով առաջին անգամ են դիմում ներկայացնում ՀՀ ԿԲ թափուր աշխատատեղերի մրցույթների համար) և լրացնեն հարցաթերթիկը, այնուհետև ընտրելով համապատասխան հայտարարությունը սեղմեն «ԴԻՄԵԼ» կոճակը և լրացնեն դիմումը:


Միայն նախնական փուլում ընտրված դիմորդները կտեղեկացվեն մրցույթի հաջորդ փուլերի մասին:


Լրացուցիչ տեղեկությունների և պարզաբանումների համար կարող եք զանգահարել՝ (+37410) 59-26-34:


Անձնակազմի եւ կորպորատիվ մշակույթի վարչություն


ԴԻՄԵԼ

Ֆինանսական վերահսկողության վարչության Բանկերի վերահսկողության բաժնի «վերահսկող»մանրամասն

Մենք փնտրում ենք վերահսկող մեր Ֆինանսական վերահսկողության վարչության թիմին միանալու համար

Աշխատատեղ` Վերահսկող

Վարչություն/Բաժին՝ Ֆինանսական վերահսկողության վարչություն, Բանկերի վերահսկողության բաժին

Աշխատանքային պայմանագրի տեսակ՝ Անորոշ ժամկետով

Աշխատավայրը՝ ք․ Երևան

Դիմելու վերջնաժամկետ` 17/12/2021 


Աշխատանքային հիմնական պարտականություններ.

 • Կենտրոնական բանկի ռազմավարության ներքո կազմում և հաստատման է ներկայացնում բանկերի վերահսկողության աշխատանքային ծրագրերը,
 • Պատրաստել բանկային ռիսկերի գնահատման պարբերական հաշվետվություններ, կազմել բանկային ռիսկերի մատրիցներ՝ ներառելով բոլոր էական ռիսկերը և գործառնությունները, վերլուծել բանկերի կողմից ներկայացված այլ տեղեկությունները,
 • Մասնակցել և (կամ) ղեկավարել բանկերի և անհրաժեշտության դեպքում այլ ֆինանսական կազմակերպություններում տեղում ստուգումներ(ին)ը,
 • Տալ առաջարկություններ բանկերում առկա խնդիրները լուծելու և ռիսկերը զսպելու համար,
 • Արձանագրել բանկային օրենսդրության և այլ իրավական ակտերի խախտումները, կատարել ուղղիչ գործողություններ,
 • Նպաստել ֆինանսական համակարգի քաղաքականության և կարգավորման դաշտի զարգացմանը։

Անհրաժեշտ որակավորում/հմտություններ.

 • Բարձրագույն տնտեսագիտական կրթություն
 • 4 տարվա աշխատանքային փորձ ֆինանսական ոլորտում
 • Բանկային գործի գիտելիք 
 • Տնտեսագիտության գիտելիք
 • Ֆինանսական վերլուծության և ռիսկերի կառավարման գիտելիք
 • Հաշվապահական գիտելիք 
 • Բանկային օրենսդրական և նորմատիվային դաշտի իմացություն
 • Բանկային  գործունեության հետ առնչվող հարկային և քաղաքացիական օրենսդրության իմացություն

Ինչպես նաև.

 • Հայերենի, ռուսերենի և անգլերենի գերազանց իմացություն
 • Վերլուծելու կարողություն
 • Բանակցելու ունակության
 • Հաղորդակցվելու ունակություն

Ինչպես դիմել.

Բոլոր հետաքրքրված և պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները մրցույթին դիմելու համար պետք է գրանցվեն արտաքին համակարգում ((https://www.cba.am/am/SitePages/accvacancies.aspx) գրանցվում են միայն այն դիմորդները, որոնք առցանց եղանակով առաջին անգամ են դիմում ներկայացնում ՀՀ ԿԲ թափուր աշխատատեղերի մրցույթների համար), լրացնեն հարցաթերթիկը, այնուհետև, ընտրելով համապատասխան հայտարարությունը, սեղմեն «ԴԻՄԵԼ» կոճակը և լրացնեն դիմումը:

Միայն նախնական փուլում ընտրված դիմորդները կտեղեկացվեն մրցույթի հաջորդ փուլերի մասին:

Լրացուցիչ տեղեկությունների և պարզաբանումների համար կարող եք զանգահարել՝ (+37410) 59-26-34


Անձնակազմի և կորպորատիվ մշակույթի վարչություն


ԴԻՄԵԼ

Previous

Հայաստանի Հանրապե- տության էլ. Կառավարում

Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարարի Կայք

Ավանդների Հատուցումը Երաշխավորող Հիմնադրամ

Արմենիան Քարդ

Հայաստանի Ավտոապահո- վագրողների Բյուրո

ACRA Վարկային Բյուրո

Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն

Գերմանա Հայկական Հիմնադրամ

Բնակարան երիտա- սարդներին

Իրավաբանական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք

Next