Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Գլխավոր էջ
Visitors Center
Legislation and Policy Database

Ինչպես SOAP-ի միջոցով ստանալ փոխարժեքները Փոխարժեքի ստացում

Ճիշտ տառատեսակի պատկերման համար բեռնավորեք Arian AMU.ttf

ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ՄԱՍԻՆ

Աշխատանքը Կենտրոնական բանկում

Թափուր աշխատատեղեր

 
 
​​​
Մուտք | Գրանցվել


Հայաստանի Հանրապետության Կետրոնական բանկը հայտարարում է մրցույթ հետևյալ աշխատատեղի համար
Մակրոտնտեսական դեպարտամենտի Վիճակագրության վարչության «մասնագետ»մանրամասն

​ Մենք փնտրում ենք մասնագետներ Վիճակագրության վարչության թիմին միանալու համար:   

Վարչություն՝ Մակրոտնտեսական դեպարտամենտ/Վիճակագրության վարչություն
Աշխատատեղ՝ Տնտեսագետ-վիճակագիր
Աշխատանքային պայմանագրի տեսակ՝ Որոշակի ժամկետով
Աշխատավայրը՝ ՀՀ, ք․Դիլիջան
Դիմելու վերջնաժամկետ` 29/06/2021


Աշխատանքային հիմնական պարտականություններ.

 • Մասնակցություն տվյալների հավաքագրման, ամփոփման և վերլուծության աշխատանքներին
 • Արտաքին հաշիվների վիճակագրության կատարելագործման աշխատանքներ
 • Մասնակցություն տեղեկատվության մշակման, ամփոփման, տվյալների բազաներում պահպանման և այլ կազմակերպություններին տրամադրման աշխատանքների

Անհրաժեշտ որակավորում/հմտություններ.

 • Բարձրագույն տնտեսագիտական կրթություն
 • Անգլերենի, ռուսերենի իմացություն
 • MS Office -ի հետ աշխատանքի փորձ
 • Հաշվապահության վերաբերյալ ներածական գիտելիքներ
 • Վերլուծելու ունակություն
 • Աշխատանքի վրա կենտրոնանալու ունակություն
 • Պատասխանատվություն և կարգապահություն
 • Նոր գիտելիքներ ձեռք բերելու և կրթվելու ձգտումներ

Որպես առավելություն կդիտվի

 • Մաթվիճակագրության վերաբերյալ գիտելիք
 • Էկոնոմետրիկայի վերաբերյալ գիտելիք
 • Մակրոտնտեսական վիճակագրության վերաբերյալ գիտելիք
 • Տվյալների բազաների հետ աշխատանքների վերաբերյալ գիտելիք

Ինչպես դիմել.
Բոլոր հետաքրքրված և պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները մրցույթին դիմելու համար պետք է գրանցվեն արտաքին համակարգում ((https://www.cba.am/am/SitePages/accvacancies.aspx) գրանցվում են միայն այն դիմորդները, որոնք առցանց եղանակով առաջին անգամ են դիմում ներկայացնում ՀՀ ԿԲ թափուր աշխատատեղերի մրցույթների համար), լրացնեն հարցաթերթիկը, այնուհետև, ընտրելով համապատասխան հայտարարությունը, սեղմեն «ԴԻՄԵԼ» կոճակը և լրացնեն դիմումը:

Միայն նախնական փուլում ընտրված դիմորդները կտեղեկացվեն մրցույթի հաջորդ փուլերի մասին:

Լրացուցիչ տեղեկությունների և պարզաբանումների համար կարող եք զանգահարել՝ (+37410) 59-26-34:

Անձնակազմի և կորպորատիվ մշակույթի վարչություն

ԴԻՄԵԼ

Նախագծերի կառավարման կենտրոնի «նախագծի կառավարիչ»մանրամասն

​ՀՀ կենտրոնական բանկը փնտրում է փորձառու նախագծի կառավարիչ Նախագծերի կառավարման կենտրոնի թիմին միանալու համար 

Աշխատատեղ` Նախագծի կառավարիչ
Աշխատանքային պայմանագրի տեսակ` Անորոշ ժամկետով
Աշխատավայր` ՀՀ, ք․ Երևան
Դիմելու վերջնաժամկետ` 29/06/2021

 Աշխատատեղի հիմնական պարտականություններ.

 • Նախագծի շրջանակներում նպատակների, բյուջեի և անհրաժեշտ ռեսուրսների սահմանում
 • Նախագծային խմբի անդամների հավաքագրում, աշխատանքի կոորդինացում, անհատական պարտականությունների սահմանում և առաջադրանքների բաշխում
 • Նախագծի իրականացման գործընթացի վերահսկում՝ ըստ սահմանված ժամանակացույցի, շրջանակի և բյուջեի
 • Նախագծի իրականացման գործընթացի մշտադիտարկում, անհրաժեշտության դեպքում ճշգրտումների իրականացում
 • Նախագծի ընթացիկ կարգավիճակի, ծախսերի և կատարած աշխատանքի փաստաթղթավորում

Անհրաժեշտ որակավորում/հմտություններ.

 • Բարձրագույն կրթություն համակարգչային գիտության (Computer Science (CS)), գործարարության (Business) կամ առնչվող այլ ոլորտում
 • Նախագծերի կառավարման ծրագրային համակարգերի գործիքակազմի, մեթոդաբանության և լավագույն փորձի խորացված գիտելիք
 • Նախագծերի կառավարման մեթոդաբանության խորացված գիտելիք
 • 2 և ավելի տարվա աշխատանքային փորձը կդիտվի որպես առավելություն
 • Project Management Professional (PMP) հավաստագրի առկայությունը կդիտվի որպես առավելություն
 • Հայերենի, անգլերենի և ռուսերենի ազատ տիրապետում
 • Վերլուծելու ունակություն
 • Պրոբլեմներ լուծելու ունակություն
 • Նախաձեռնողականություն
 • Հաղորդակցվելու կարողություն

Ինչպես դիմել.

Բոլոր հետաքրքրված և պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները մրցույթին դիմելու համար պետք է գրանցվեն արտաքին համակարգում ((https://www.cba.am/am/SitePages/accvacancies.aspx) գրանցվում են միայն այն դիմորդները, որոնք առցանց եղանակով առաջին անգամ են դիմում ներկայացնում ՀՀ ԿԲ թափուր աշխատատեղերի մրցույթների համար) և լրացնեն հարցաթերթիկը, այնուհետև ընտրելով համապատասխան հայտարարությունը սեղմեն «ԴԻՄԵԼ» կոճակը և լրացնեն դիմումը:

Միայն նախնական փուլում ընտրված դիմորդները կտեղեկացվեն մրցույթի հաջորդ փուլերի մասին:

Լրացուցիչ տեղեկությունների և պարզաբանումների համար կարող եք զանգահարել՝ (+37410) 59-26-34:


Հարգանքով,

Անձնակազմի և կորպորատիվ մշակույթի վարչություն

ԴԻՄԵԼ

Ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնի Իրավական ապահովման բաժնի "մեթոդաբան-իրավախորհրդատու" մանրամասն

 Մենք փնտրում ենք սկսնակ մեթոդաբան-իրավախորհրդատու Ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնի Իրավական ապահովման բաժնի թիմին միանալու համար։

 

 Ստորաբաժանում՝ Ֆինանսական դիտարկումների կենտրոն

 Աշխատատեղ` Մեթոդաբան-իրավախորհրդատու

 Աշխատանքային պայմանագրի տեսակ` Որոշակի ժամկետով

 Աշխատավայրը՝ ք․ Դիլիջան

 Դիմելու վերջնաժամկետ` 28/06/2021

 

 

 Աշխատանքային հիմնական պարտականություններ.

 

 Մասնակցություն հետևյալ գործառույթների իրականացմանը՝

 • Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման (ՓԼ/ԱՖ) դեմ պայքարի օրենսդրության լրամշակում, կանոնակարգերի ու մեթոդական ձեռնարկների մշակում
 • Հաշվետվություն տրամադրող անձանց իրավական խորհրդատվության տրամադրում
 • Ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնի և ներպետական, օտարերկրյա ու միջազգային մարմինների և կազմակերպությունների հետ համատեղ մշակվող ծրագրերի կատարում

 

 Անհրաժեշտ որակավորում/հմտություններ.

 

 • Բարձրագույն կրթություն իրավագիտության ոլորտում
 • ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի միջազգային ստանդարտներ (ՖԱԹՖ-ի  հանձնարարականներ) և միջազգային պայմանագրեր
 • «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին»  Հայաստանի Հանրապետության օրենք
 • Քրեական և քրեական դատավարության,  քաղաքացիական օրենսդրություն
 • Հայերենի, անգլերենի և  ռուսերենի գերազանց իմացություն
 •  Աշխատանքային փորձը իրավաբանության ոլորտում կդիտվի որպես առավելություն

 

 Ինչպես նաև

 • Համակարգչով  աշխատելու  հմտություն (MS Office)
 • Հաղորդակցվելու կարողություն
 • Նախաձեռնողականություն
 • Վերլուծելու ունակություն

 

 Ինչպես դիմել.

 

Բոլոր հետաքրքրված և պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները մրցույթին դիմելու համար պետք է գրանցվեն արտաքին համակարգում ((https://www.cba.am/am/SitePages/accvacancies.aspx) գրանցվում են միայն այն դիմորդները, որոնք առցանց եղանակով առաջին անգամ են դիմում ներկայացնում ՀՀ ԿԲ թափուր աշխատատեղերի մրցույթների համար), լրացնեն հարցաթերթիկը, այնուհետև, ընտրելով համապատասխան հայտարարությունը, սեղմեն «ԴԻՄԵԼ» կոճակը և լրացնեն դիմումը:

 

 Միայն նախնական փուլում ընտրված դիմորդները կտեղեկացվեն մրցույթի հաջորդ փուլերի մասին:

 

 Լրացուցիչ տեղեկությունների և պարզաբանումների համար կարող եք զանգահարել՝ (+37410) 59-26-34:

 

 Անձնակազմի և կորպորատիվ մշակույթի վարչություն

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԴԻՄԵԼ

Ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնի Վերլուծությունների բաժնի "վերլուծաբան"մանրամասն

​ Մենք փնտրում ենք վերլուծաբանի Ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնի Վերլուծությունների բաժնի թիմին միանալու համար։

 

 Ստորաբաժանում՝ Ֆինանսական դիտարկումների կենտրոն

 Աշխատատեղ` Վերլուծաբան

 Աշխատանքային պայմանագրի տեսակ` Որոշակի ժամկետով

 Աշխատավայրը՝ ք Դիլիջան

 Դիմելու վերջնաժամկետ` 28/06/2021

 

 

 Աշխատանքային հիմնական պարտականություններ.

 • Մասնակցություն հետևյալ գործառույթների իրականացմանը՝
 • Հաշվետվություն տրամադրող անձանցից ստացված տեղեկությունների վերլուծություն և արդյունքների գնահատում՝ փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման (այսուհետ՝ ՓԼ/ԱՖ) հնարավոր ռիսկերի տեսանկյունից
 • ՓԼ/ԱՖ դեպքի կամ կասկածի վերաբերյալ իրավասու ներպետական և օտարերկրյա մարմիններից ստացված հարցումների հիման վրա վերլուծությունների իրականացում և տեղեկությունների փոխանակում
 • Արդի ՓԼ/ԱՖ տիպաբանությունների (սխեմաների) բացահայտման և մշակման նպատակով ուսումնասիրությունների իրականացում

 

 

 Անհրաժեշտ որակավորում/հմտություններ.

 • Բարձրագույն տնտեսագիտական/իրավաբանական կրթություն
 • ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի ոլորտում ՀՀ օրենսդրական պահանջներ
 • Ներպետական և միջազգային ՓԼ/ԱՖ տիպաբանություններ և ուղեցույցներ
 • Բանկային գործ
 • Բանկային օրենսդրություն և նորմատիվ դաշտ
 • Հայերենի, ռուսերենի և անգլերենի գերազանց իմացություն
 • Աշխատանքային փորձը ֆինանսական ոլորտում կդիտվի որպես առավելություն

 Ինչպես նաև

 • ​Հաղորդակցվելու հմտություն
 • Վերլուծելու ունակություն
 • Ստեղծագործական մտածելակերպ
 • Համագործակցելու ունակություն
 • Բանակցելու ունակություն

 

 

 Ինչպես դիմել.

 

Բոլոր հետաքրքրված և պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները մրցույթին դիմելու համար պետք է գրանցվեն արտաքին համակարգում ((https://www.cba.am/am/SitePages/accvacancies.aspx) գրանցվում են միայն այն դիմորդները, որոնք առցանց եղանակով առաջին անգամ են դիմում ներկայացնում ՀՀ ԿԲ թափուր աշխատատեղերի մրցույթների համար), լրացնեն հարցաթերթիկը, այնուհետև, ընտրելով համապատասխան հայտարարությունը, սեղմեն «ԴԻՄԵԼ» կոճակը և լրացնեն դիմումը:

 

 Միայն նախնական փուլում ընտրված դիմորդները կտեղեկացվեն մրցույթի հաջորդ փուլերի մասին:

 

 Լրացուցիչ տեղեկությունների և պարզաբանումների համար կարող եք զանգահարել՝ (+37410) 59-26-34:

 

 Անձնակազմի և կորպորատիվ մշակույթի վարչություն

 

 ​

ԴԻՄԵԼ

Սպառողների շահերի պաշտպանության և ֆինանսական կրթման կենտրոնի "մեթոդաբան"մանրամասն

​ Մենք փնտրում ենք մեթոդաբանի Սպառողների շահերի պաշտպանության և ֆինանսական կրթման կենտրոնի թիմին միանալու համար

 

 

 Ստորաբաժանում՝ Սպառողների շահերի պաշտպանության և ֆինանսական կրթման կենտրոն

 Աշխատատեղ` Մեթոդաբան

 Աշխատանքային պայմանագրի տեսակ` Որոշակի ժամկետով

 Աշխատավայրը՝ ք․ Երևան

 Դիմելու վերջնաժամկետ` 30/06/2021

 

  Աշխատանքային հիմնական պարտականություններ.

 • Ֆինանսական համակարգում սպառողների շահերի պաշտպանությանը և շուկայի վարվելակերպի (այսուհետ՝ Ոլորտ) զարգացմանն ուղղված օրենքների, իրավական ակտերի նախագծերի մշակում և/կամ այդ աշխատանքներին մասնակցություն:
 • Ոլորտի առկա կարգավորման դաշտի կատարելագործում՝ ելնելով տեղեկատվական/թվային տեխնոլոգիաների արդի զարգացումներից:
 • Ոլորտի վերաբերյալ ուսումնասիրությունների եւ վերլուծությունների իրականացում:
 • Տվյլաների վերլուծություն եւ փաստաթղթերի/հաշվետվությունների կազմում։

 

 Անհրաժեշտ որակավորում/հմտություններ.

 • Բարձրագույն կրթություն
 • 2 տարվա աշխատանքային փորձ համապատասխան ոլորտում
 • Սպառողների շահերի պաշտպանություն եւ շուկայական վարվելակերպի վերաբերյալ գիտելիք
 • Ֆինանսական համակարգին առնչվող օրենսդրություն և նորմատիվային դաշտի իմացություն
 • Ֆինանսական կազմակերպությունների և ինստիտուտների վերաբերյալ գիտելիք
 • Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների վերաբերյալ գիտելիք/հետաքրքվածություն, ինչպես նաև տեղեկատվական և թվային տեխնոլոգիաների զարգացման միտումներին անընդհատ հետևելու կարողություն
 • Հայերենի ազատ տիրապետում, անգլերենի և ռուսերենի լավ իմացություն

  

 

 Ինչպես նաև

 • ​Վերլուծելու ունակություն
 • Ստեղծագործական մտածելակերպ
 • Նախաձեռնողականություն
 • Համագործակցելու ունակություն
 • Բանակցելու ունակություն

 

 Ինչպես դիմել.

 

 Բոլոր հետաքրքրված և պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները մրցույթին դիմելու համար պետք է գրանցվեն արտաքին համակարգում ((https://www.cba.am/am/SitePages/accvacancies.aspx) գրանցվում են միայն այն դիմորդները, որոնք առցանց եղանակով առաջին անգամ են դիմում ներկայացնում ՀՀ ԿԲ թափուր աշխատատեղերի մրցույթների համար), լրացնեն հարցաթերթիկը, այնուհետև, ընտրելով համապատասխան հայտարարությունը, սեղմեն «ԴԻՄԵԼ» կոճակը և լրացնեն դիմումը:

 

 Միայն նախնական փուլում ընտրված դիմորդները կտեղեկացվեն մրցույթի հաջորդ փուլերի մասին:

 

 Լրացուցիչ տեղեկությունների և պարզաբանումների համար կարող եք զանգահարել՝ (+37410) 59-26-34:

 

 Անձնակազմի և կորպորատիվ մշակույթի վարչություն

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԴԻՄԵԼ

Ֆինանսական վերահսկողության վարչության Ապահովագրական ընկերությունների վերահսկողության բաժնի "Վերահսկող"մանրամասն

​ Մենք փնտրում ենք մասնագետներ Ֆինանսական վերահսկողության վարչության Ապահովագրական ընկերությունների վերահսկողության թիմին միանալու համար:   


Վարչություն՝
 Ֆինանսական վերահսկողության

Աշխատատեղ՝ Վերահսկող
Աշխատանքային պայմանագրի տեսակ՝
 Անորոշ ժամկետով
Աշխատավայրը՝
 ՀՀ, ք Երևան
Դիմելու վերջնաժամկետ`
 02/07/2021


Աշխատանքային հիմնական պարտականություններ.

 • Ապահովագրական ընկերությունների, դրանց մասնաճյուղերի, ապահովագրական միջնորդների, գործակալների և կոնտրագենտների վերահսկողության իրականացում` բացահայտելով ապահովագրական ընկերություններում և/կամ ապահովագրական համակարգում առկա էական ռիսկերը, դրանից բխող վերահսկողական միջամտության առաջարկությունների ձևավորում:
 • Ապահովագրական ընկերություններում առկա տարբեր ռիսկերի ներքին կառավարման գործընթացների ամբողջականության ուսումնասիրում և դրանցում առկա ռիսկերի, խնդիրների և դրանից բխող վերահսկողական առաջարկությունների ներկայացում:
 •  Ապահովագրական ընկերությունների գործունեությունը կանոնակարգող օրենքների, այդ օրենքների պահանջներին համապատասխան նորմատիվների վերանայման և կանոնակարգերի փոփոխության աշխատանքների մասով համագործակցություն ԿԲ այլ ստորաբաժանումների հետ:

Անհրաժեշտ որակավորում/հմտություններ

 • ​Բարձրագույն տնտեսագիտական կրթություն
 • 4 տարվա աշխատանքային փորձ ֆինանսական ոլորտում
 • Ապահովագրական գործունեությունը կարգավորող, ոլորտի հետ առնչվող հարկային և քաղաքացիական օրենսդրության, նորմատիվներին տիրապետում
 • Ֆինանսական վերահսկողությանը և ֆինանսական ռիսկերին վերաբերող գիտելիքներ
 • Հաշվապահական գիտելիքներ

 

Ինչպես նաև

 • Վերլուծելու կարողություն
 • Հաղորդակցվելու ունակություն
 • Հայերենի գերազանց, անգլերենի և ռուսերենի լավ իմացություն

Որպես առավելություն կդիտվի

 • ​​​​​Միջազգային կրթությունը կամ որակավորման առկայությունը

 

Ինչպես դիմել.
Բոլոր հետաքրքրված և պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները մրցույթին դիմելու համար պետք է գրանցվեն արտաքին համակարգում ((https://www.cba.am/am/SitePages/accvacancies.aspx)
 գրանցվում են միայն այն դիմորդները, որոնք առցանց եղանակով առաջին անգամ են դիմում ներկայացնում ՀՀ ԿԲ թափուր աշխատատեղերի մրցույթների համար), լրացնեն հարցաթերթիկը, այնուհետև, ընտրելով համապատասխան հայտարարությունը, սեղմեն «ԴԻՄԵԼ» կոճակը և լրացնեն դիմումը:

Միայն նախնական փուլում ընտրված դիմորդները կտեղեկացվեն մրցույթի հաջորդ փուլերի մասին:

Լրացուցիչ տեղեկությունների և պարզաբանումների համար կարող եք զանգահարել՝ (+37410) 59-26-34:

Անձնակազմի և կորպորատիվ մշակույթի վարչություն​

ԴԻՄԵԼ

Սպառողների շահերի պաշտպանության և ֆինանսական կրթման կենտրոնի "Վերահսկող"մանրամասն

​  Մենք փնտրում ենք մասնագետներ Սպառողների շահերի պաշտպանության և ֆինանսական կրթման կենտրոնի թիմին միանալու համար:   


Աշխատատեղ՝
Վերահսկող
Աշխատանքային պայմանագրի տեսակ՝
 Անորոշ ժամկետով
Աշխատավայրը՝
 ՀՀ, ք Երևան
Դիմելու վերջնաժամկետ`
 09/07/2021 

Աշխատանքային հիմնական պարտականություններ.

   

 • Ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից հրապարակվող տեղեկատվության մոնիթորինգ (ինտերնետային կայքեր, մամուլ, գովազդ և տեղեկատվության հրապարակման այլ միջոցներ):
 • Սպառողներին սպառնացող ռիսկերի բացահայտում, գնահատում եւ համապատասխան միջոցառումների իրականացում։
 • Սպառողներից ստացված բողոքների ուսումնասիրում և պատասխան նամակների պատրաստում:
 • Սպառողների շահերի պաշտպանության ոլորտում օրենսդրության մշակման աշխատանքներին մասնակցություն:
 • ֆինանսական կազմակերպությունների գործարար վարվելակերպի ստուգումներ:
 • Ֆինանսական համակարգում սպառողների շահերի պաշտպանություն` ֆինանսական կազմակերպությունների շուկայական վարվելակերպի վերահսկողության միջոցով:

 

 

Պահանջվող կրթություն և գիտելիքի/հմտությունների շրջանակ

 

 • Բարձրագույն տնտեսագիտական կրթություն
 • 2 տարվա աշխատանքային փորձ վերահսկողության ոլորտում
 • Սպառողների շահերի պաշտպանություն եւ շուկայական վարվելակերպ
 • Ֆինանսական համակարգին առնչվող օրենսդրություն և նորմատիվային դաշտ
 • Հայերենի ազատ տիրապետում, անգլերենի և ռուսերենի լավ իմացություն

 

Ինչպես նաև


 • Զարգացմանը միտված և բաց ուսման համար
 • Վերլուծելու ունակություն
 • Համագործակցելու ունակություն
 • Բանակցելու ունակություն
 • Հաղորդակցման հմտություններ

 

 

Մրցույթին դիմելու վերջնաժամկետ`   09.07.2021:

 

 


Միայն փաստաթղթային փուլում ընտրված դիմորդները կտեղեկացվեն մրցույթի հաջորդ փուլերի մասին:

 


Մրցույթին դիմելու ընթացակարգ.


Բոլոր հետաքրքրված և պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները մրցույթին դիմելու համար պետք է գրանցվեն արտաքին համակարգում ((https://www.cba.am/am/SitePages/accvacancies.aspx) գրանցվում են միայն այն դիմորդները, որոնք առցանց եղանակով առաջին անգամ են դիմում ներկայացնում ՀՀ ԿԲ թափուր աշխատատեղերի մրցույթների համար), լրացնեն հարցաթերթիկը, այնուհետև, ընտրելով համապատասխան հայտարարությունը, սեղմեն «ԴԻՄԵԼ» կոճակը և լրացնեն դիմումը:

 

Լրացուցիչ տեղեկությունների և պարզաբանումների համար կարող եք զանգահարել՝ (+37410) 59-26-34:
Հասարակայնության հետ կապերի ծառայություն

ԴԻՄԵԼ

Previous

Հայաստանի Հանրապե- տության էլ. Կառավարում

Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարարի Կայք

Ավանդների Հատուցումը Երաշխավորող Հիմնադրամ

Արմենիան Քարդ

Հայաստանի Ավտոապահո- վագրողների Բյուրո

ACRA Վարկային Բյուրո

Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն

Գերմանա Հայկական Հիմնադրամ

Բնակարան երիտա- սարդներին

Իրավաբանական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք

Next