Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Գլխավոր էջ
Visitors Center
Legislation and Policy Database

Ինչպես SOAP-ի միջոցով ստանալ փոխարժեքները Փոխարժեքի ստացում

Ճիշտ տառատեսակի պատկերման համար բեռնավորեք Arian AMU.ttf

ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ՄԱՍԻՆ

Աշխատանքը Կենտրոնական բանկում

Թափուր աշխատատեղեր

 
 
​​​
Մուտք | Գրանցվել


Հայաստանի Հանրապետության Կետրոնական բանկը հայտարարում է մրցույթ հետևյալ աշխատատեղի համար
Ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնի Իրավական ապահովման բաժնի «մասնագետ»մանրամասն
​Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկը հայտարարում է մրցույթ` Ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնի Իրավական ապահովման բաժնում աշխատելու համար մասնագետներ ներգրավելու նպատակով:
 
Ընտրված դիմորդները որոշակի ժամկետով աշխատանքային պայմանագրի շրջանակներում մասնակցելու են հետևյալ գործառույթների իրականացմանը.
 
 • Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման (ՓԼ/ԱՖ) դեմ պայքարի օրենսդրության լրամշակում, կանոնակարգերի ու մեթոդական ձեռնարկների մշակում
 • Հաշվետվություն տրամադրող անձանց իրավական խորհրդատվության տրամադրում
 • Ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնի և ներպետական, օտարերկրյա ու միջազգային մարմինների և կազմակերպությունների հետ համատեղ մշակվող ծրագրերի կատարում
 
Մրցույթին կարող են մասնակցել իրավագիտության ոլորտում բարձրագույն կրթությամբ անձինք, ովքեր ունեն պահանջվող հետևյալ գիտելիքներն ու հմտությունները.
 
 • ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի միջազգային ստանդարտներ (ՖԱԹՖ-ի հանձնարարականներ) և միջազգային պայմանագրեր
 • «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք
 • Քրեական և քրեական դատավարության օրենսդրություն
 • Քաղաքացիական օրենսդրություն
 • Իրավունքի տեսություն
 • Հայերենի, անգլերենի և  ռուսերենի գերազանց իմացություն
 • Համակարգչով  աշխատելու  հմտություն (MS Office)
 • Հաղորդակցվելու կարողություն
 • Նախաձեռնողականություն
 • Վերլուծելու ունակություն
 • Ստեղծագործական մտածելակերպ
 • Համագործակցելու ունակություն
 
Այլ պահանջներ`
 Աշխատանքային փորձը իրավաբանության ոլորտում կդիտվի որպես առավելություն
 
 
Մրցույթին դիմելու վերջնաժամկետը` 2020թ. հուլիսի 24-ը:
 
 
Միայն փաստաթղթային փուլում ընտրված դիմորդները կտեղեկացվեն մրցույթի հաջորդ փուլերի մասին:
 

Մրցույթին դիմելու ընթացակարգը.
Մրցույթին դիմելու համար անհրաժեշտ է գրանցվել համակարգում ((https://www.cba.am/am/SitePages/accvacancies.aspx) գրանցվում են միայն այն դիմորդները, որոնք առցանց եղանակով առաջին անգամ են դիմում ներկայացնում ՀՀ ԿԲ թափուր աշխատատեղերի մրցույթների համար) և լրացնել հարցաթերթիկը, այնուհետև ընտրելով համապատասխան հայտարարությունը անհրաժեշտ է սեղմել «ԴԻՄԵԼ» կոճակը և լրացնել դիմումը:
Լրացուցիչ տեղեկությունների և պարզաբանումների համար կարող եք զանգահարել՝ (+37410) 59-26-34:

Հասարակայնության հետ կապերի ծառայություն

ԴԻՄԵԼ

Ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնի Վերլուծությունների բաժնի «մասնագետ»մանրամասն
​Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկը հայտարարում է մրցույթ` Ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնի Վերլուծությունների բաժնում աշխատելու համար մասնագետներ ներգրավելու նպատակով:
 
Ընտրված դիմորդները որոշակի ժամկետով աշխատանքային պայմանագրի շրջանակներում մասնակցելու են հետևյալ գործառույթների իրականացմանը.
 
 • Հաշվետվություն տրամադրող անձանցից ստացված տեղեկությունների վերլուծություն և արդյունքների գնահատում՝ փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման (այսուհետ՝ ՓԼ/ԱՖ) հնարավոր ռիսկերի տեսանկյունից
 • ՓԼ/ԱՖ դեպքի կամ կասկածի վերաբերյալ իրավասու ներպետական և օտարերկրյա մարմիններից ստացված հարցումների հիման վրա վերլուծությունների իրականացում և տեղեկությունների փոխանակում
 • Արդի ՓԼ/ԱՖ տիպաբանությունների (սխեմաների) բացահայտման և մշակման նպատակով ուսումնասիրությունների իրականացում
 
Մրցույթին կարող են մասնակցել տնտեսագիտական/իրավաբանական ոլորտում բարձրագույն կրթությամբ անձինք, ովքեր ունեն պահանջվող հետևյալ գիտելիքներն ու հմտությունները.
 
 • ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի միջազգային ստանդարտներ (ՖԱԹՖ-ի հանձնարարականներ)
 • ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի ոլորտում ՀՀ օրենսդրական պահանջներ
 • Ներպետական և միջազգային ՓԼ/ԱՖ տիպաբանություններ և ուղեցույցներ
 • Բանկային գործ
 • Բանկային օրենսդրություն և նորմատիվ դաշտ
 • Հայերենի, ռուսերենի և անգլերենի գերազանց իմացություն
 • Հաղորդակցվելու կարողություն
 • Վերլուծելու ունակություն
 • Ստեղծագործական մտածելակերպ
 • Համագործակցելու ունակություն
 • Բանակցելու ունակություն
 • Նախաձեռնողականություն
 • Ճկունություն
 
Այլ պահանջներ`
 Աշխատանքային փորձը ֆինանսական ոլորտում կդիտվի որպես առավելություն
 
 
Մրցույթին դիմելու վերջնաժամկետը` 2020թ. հուլիսի 24-ը:
 
 
Միայն փաստաթղթային փուլում ընտրված դիմորդները կտեղեկացվեն մրցույթի հաջորդ փուլերի մասին:
 
Մրցույթին դիմելու ընթացակարգը.
Մրցույթին դիմելու համար անհրաժեշտ է գրանցվել համակարգում ((https://www.cba.am/am/SitePages/accvacancies.aspx) գրանցվում են միայն այն դիմորդները, որոնք առցանց եղանակով առաջին անգամ են դիմում ներկայացնում ՀՀ ԿԲ թափուր աշխատատեղերի մրցույթների համար) և լրացնել հարցաթերթիկը, այնուհետև ընտրելով համապատասխան հայտարարությունը անհրաժեշտ է սեղմել «ԴԻՄԵԼ» կոճակը և լրացնել դիմումը:
Լրացուցիչ տեղեկությունների և պարզաբանումների համար կարող եք զանգահարել՝ (+37410) 59-26-34:
 
Հասարակայնության հետ կապերի ծառայություն
ԴԻՄԵԼ

Previous

Հայաստանի Հանրապե- տության էլ. Կառավարում

Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարարի Կայք

Ավանդների Հատուցումը Երաշխավորող Հիմնադրամ

Արմենիան Քարդ

Հայաստանի Ավտոապահո- վագրողների Բյուրո

ACRA Վարկային Բյուրո

Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն

Գերմանա Հայկական Հիմնադրամ

Բնակարան երիտա- սարդներին

Իրավաբանական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք

Next