Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Գլխավոր էջ
Visitors Center

Ինչպես SOAP-ի միջոցով ստանալ փոխարժեքները Փոխարժեքի ստացում

Ճիշտ տառատեսակի պատկերման համար բեռնավորեք Arian AMU.ttf

ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ՄԱՍԻՆ

Աշխատանքը Կենտրոնական բանկում

Թափուր աշխատատեղեր

  
Իրավաբան (միջազգային կապերի մասնագետ), Ֆինանսական դիտարկումների կենտրոն

Մենք փնտրում ենք Իրավաբան Ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնի թիմին միանալու համար:
Աշխատատեղին ծանոթանալու համար կարող եք անցնել հղմամբ։
Իրավաբան (մեթոդաբան-իրավախորհրդատու), Ֆինանսական դիտարկումների կենտրոն

Մենք փնտրում ենք Իրավաբան Ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնի թիմին միանալու համար:
Աշխատատեղին ծանոթանալու համար կարող եք անցնել հղմամբ։
Դիլեր/Պայուսակի կառավարիչ, Ֆինանսական շուկաների վարչություն

Մենք փնտրում ենք դիլերներ/պայուսակի կառավարիչներ Ֆինանսական շուկաների վարչության թիմին միանալու համար։
Աշխատատեղին ծանոթանալու համար կարող եք անցնել հղմամբ։
Վերլուծաբան, Ռիսկերի վերլուծության վարչություն

Մենք փնտրում ենք վերլուծական, հաղորդակցման, թիմում աշխատելու հմտություններ ունեցող գործընկեր Ռիսկերի վերլուծության վարչության թիմին միանալու համար
Աշխատատեղին ծանոթանալու համար կարող եք անցնել հղմամբ։
Տեղեկատվական անվտանգության պատասխանատու, Ֆինանսական դիտարկումների կենտրոն

Մենք փնտրում ենք տեղեկատվական անվտանգության պատասխանատու Ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնի թիմին միանալու համար։
Աշխատատեղին ծանոթանալու համար կարող եք անցնել հղմամբ։
Դեպարտամենտի տնօրենի օգնական, Ռազմավարության և կառավարման դեպարտամենտ

Մենք փնտրում ենք դեպարտամնետի տնօրենի օգնական, Ռազամավարության և կառավարման դեպարտամենտի թիմին միանալու համար։
Աշխատատեղին ծանոթանալու համար կարող եք անցնել հետևյալ հղմամբ։
Աշխատատեղին ծանոթանալու համար կարող եք անցնել հղմամբ։
Վերլուծաբան, Ռիսկերի վերլուծության վարչություն

Մենք փնտրում ենք վերլուծական, հաղորդակցման, մոդելավորման, թիմում աշխատելու հմտություններ ունեցող գործընկեր Ռիսկերի վերլուծության վարչության թիմին միանալու համար։
Աշխատատեղին ծանոթանալու համար կարող եք անցնել հետևյալ հղմամբ։
Աշխատատեղին ծանոթանալու համար կարող եք անցնել հղմամբ։
Կրթման մասնագետ,Անձնակազմի և կորպորատիվ մշակույթի վարչություն

Մենք փնտրում ենք կրթման մասնագետ, Անձնակազմի և կորպորատիվ մշակույթի վարչության թիմին միանալու համար:
Աշխատատեղին ծանոթանալու համար կարող եք անցնել հետևյալ հղմամբ:
Աշխատատեղին ծանոթանալու համար կարող եք անցնել հղմամբ։
Համալրման մասնագետ, Անզնակազմի և կորպորատիվ մշակույթի վարչություն

Մենք փնտրում ենք համալրման մասնագետ Անձնակազմի և կորպորատիվ մշակույթի վարչության թիմին միանալու համար։
Աշխատատեղին ծանոթանալու համար կարող եք անցնել հետևյալ հղմամբ։
Աշխատատեղին ծանոթանալու համար կարող եք անցնել հղմամբ։
Բիզնես վերլուծաբան, Գործընթացների  զարգացման և նախագծերի կառավարման վարչություն

Մենք փնտրում ենք բիզնես վերլուծաբան, Գործընթացների զարգացման և նախագծերի կառավարման վարչության թիմին միանալու համար։
Աշխատատեղին ծանոթանալու համար, կարող եք անցնել հետևյալ հղմամբ։
Աշխատատեղին ծանոթանալու համար կարող եք անցնել հղմամբ։
Վերահսկող, Միկրոֆինանսական կազմակերպությունների և գործարար վարվելակերպի վերահսկողության վարչություն

Մենք փնտրում ենք վերահսկող Միկրոֆինանսական կազմակերպությունների վերահսկողության թիմին միանալու համար։
Աշխատատեղին ծանոթանալու համար կարող եք անցնել հետևյալ հղմամբ
Աշխատատեղին ծանոթանալու համար կարող եք անցնել հղմամբ։
Վերահսկող, Միկրոֆինանսական կազմակերպությունների և գործարար վարվելակերպի վերահսկողության վարչություն

Մենք փնտրում ենք վերահսկող Գործարար վարվելակերպի վերահսկողության թիմին միանալու համար։
Աշխատատեղին ծանոթանալու համար կարող եք անցնել հետևյալ հղմամբ
Աշխատատեղին ծանոթանալու համար կարող եք անցնել հղմամբ։
Վերահսկող, Միկրոֆինանսական կազմակերպությունների և գործարար վարվելակերպի վերահսկողության վարչություն

Մենք փնտրում ենք վերահսկող Զեղծարարությունների կանխարգելման թիմին միանալու համար։
Աշխատատեղին ծանոթանալու համար կարող եք անցնել հետևյալ հղմամբ
Աշխատատեղին ծանոթանալու համար կարող եք անցնել հղմամբ։
Նախագծերի կառավարիչ, Գործընթացների զարգացման և նախագծերի կառավարման վարչություն

Մենք փնտրում ենք նախագծերի կառավարիչ, Գործընթացների զարգացման և նախագծերի կառավարման վարչության թիմին միանալու համար:
Աշխատատեղին ծանոթանալու համար կարող եք անցնել հետևյալ հղմամբ:
Աշխատատեղին ծանոթանալու համար կարող եք անցնել հղմամբ։
Կրտսեր նախագծի կառավարիչ, Գործընթացների զարգացման և նախագծերի կառավարման վարչություն

Մենք փնտրում ենք կրտսեր նախագծի կառավարիչ, Գործընթացների զարգացման և նախագծերի կառավարման վարչության թիմին միանալու համար։
Աշխատատեղին ծանոթանալու համար, կարող եք անցնել հետևյալ հղմամբ:
Աշխատատեղին ծանոթանալու համար կարող եք անցնել հղմամբ։
Վերահսկող, Ֆինանսական վերահսկողության վարչություն

Մենք փնտրում ենք վերահսկող Բանկերի պրուդենցիալ վերահսկողության ծառայության թիմին միանալու համար։
Աշխատատեղին ծանոթանալու համար կարող եք անցնել հետևյալ հղմամբ
Աշխատատեղին ծանոթանալու համար կարող եք անցնել հղմամբ։
Մեթոդաբան, Ֆինանսական համակարգի կարգավորման վարչություն

Մենք փնտրում ենք մեթոդաբան մեր Ֆինանսական համակարգի կարգավորման վարչության թիմին միանալու համար։
Աշխատատեղին ծանոթանալու համար կարող եք անցնել հետևյալ հղմամբ
Աշխատատեղին ծանոթանալու համար կարող եք անցնել հղմամբ։
Վերլուծաբան, Ռիսկերի վերլուծության վարչություն

Մենք փնտրում ենք վերլուծաբան մեր Ռիսկերի վերլուծության վարչության թիմին միանալու համար:
Աշխատատեղին ծանոթանալու համար կարող եք անցնել հետևյալ հղմամբ
Աշխատատեղին ծանոթանալու համար կարող եք անցնել հղմամբ։
Վերլուծաբան, Ռիսկերի վերլուծության վարչություն

Մենք փնտրում ենք վերլուծաբան մեր Ռիսկերի վերլուծության վարչության թիմին միանալու համար
Աշխատատեղին ծանոթանալու համար կարող եք անցնել հղմամբ։
Բաժնի պետ, Ռիսկերի վերլուծության վարչություն

Մենք փնտրում ենք բաժնի ղեկավար մեր Ռիսկերի վերլուծության վարչության թիմին միանալու համար
Աշխատատեղին ծանոթանալու համար կարող եք անցնել հղմամբ։
Ծառայության ղեկավար, Ֆինանսական վերահսկողության վարչություն

Մենք փնտրում ենք ծառայության ղեկավար մեր Ֆինանսական վերահսկողության վարչության թիմին միանալու համար
Աշխատատեղին ծանոթանալու համար կարող եք անցնել հղմամբ։
Բյուջետավորման մասնագետ, Ֆինանսական վարչություն

Մենք փնտրում ենք բյուջետավորման մասնագետ Կենտրոնական բանկի ֆինանսական վարչության թիմին միանալու համար:
Աշխատատեղին ծանոթանալու համար կարող եք անցնել հղմամբ։
Վերահսկող, Լիցենզավորման և կորպորատիվ ֆինանսների վարչություն

Մենք փնտրում ենք վերահսկող մեր Լիցենզավորման և կորպորատիվ ֆինանսների վարչության թիմին միանալու համար​:
Աշխատատեղին ծանոթանալու համար կարող եք անցնել հղմամբ։
Previous

Հայաստանի Հանրապե- տության էլ. Կառավարում

Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարարի Կայք

Ավանդների Հատուցումը Երաշխավորող Հիմնադրամ

Արմենիան Քարդ

Հայաստանի Ավտոապահո- վագրողների Բյուրո

ACRA Վարկային Բյուրո

Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն

Գերմանա Հայկական Հիմնադրամ

Բնակարան երիտա- սարդներին

Իրավաբանական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք

Next