Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Գլխավոր էջ
Visitors Center
Legislation and Policy Database

Ինչպես SOAP-ի միջոցով ստանալ փոխարժեքները Փոխարժեքի ստացում

Ճիշտ տառատեսակի պատկերման համար բեռնավորեք Arian AMU.ttf

ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ՄԱՍԻՆ

Աշխատանքը Կենտրոնական բանկում

Թափուր աշխատատեղեր

 
 
​​​
Մուտք | Գրանցվել


Հայաստանի Հանրապետության Կետրոնական բանկը հայտարարում է մրցույթ հետևյալ աշխատատեղի համար
Ֆինանսական վարչության Բյուջետավորման և հաշվետվությունների բաժնի «բյուջեի վերլուծաբան»մանրամասն

​ՀՀ կենտրոնական բանկը փնտրում է փորձառու բյուջեի վերլուծաբան Ֆինանսական վարչության թիմին միանալու համար:    

Եթե սիրում եք աշխատել թվերի հետ, ուշադիր եք դետալների նկատմամբ, պրոակտիվ եք և կազմակերպված, ապա  այժմ ունեք հնարավորություն դիմելու այս մրցույթին։

Աշխատատեղ` Բյուջեի վերլուծաբան
Վարչություն/Բաժին՝ Ֆինանսական վարչություն/Բյուջետավորման և հաշվետվությունների բաժին
Աշխատանքային պայմանագրի տեսակ` Որոշակի ժամկետով
Աշխատավայր` ՀՀ, Երևան
Դիմելու վերջնաժամկետ` 20/01/2021


Աշխատանքային հիմնական պարտականություններ.

• Կառավարչական հաշվետվությունների պատրաստում և ֆինանսական վերլուծությունների իրականացում:
• Բյուջեի կազմմանը մասնակցություն, բյուջեի կազմման հիմքում ընկած սցենարների մշակում, ելակետային տվյալների ողջամտության ստուգում:
• Կառավարչական հաշվետվությունների ձևանմուշների մշակում:
• Արդյունավետ հսկողական գործիքակազմի մշակմանը մասնակցություն և բյուջեի նկատմամբ հսկողության պարբերական իրականացում:

Անհրաժեշտ որակավորում/հմտություններ.

• Բարձրագույն տնտեսագիտական կրթություն
• Անդամակցություն և/կամ ուսումնառություն ACCA, CIMA կամ այլ միջազգային մասնագիտական որակավորում շնորհող ասոցիացիաներում
• 2 եւ ավելի տարվա աշխատանքին փորձ ֆինանսական կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման, բյուջետավորման, ֆինանսական պլանավորման եւ/կամ աուդիտորական ոլորտում

• Հաշվապահական և/կամ կառավարչական հաշվառման խորացված գիտելիք    
• ՖՀՄՍ-ների խորացված գիտելիք
• Բնագավառին վերաբերող այլ օրենսդրության միջանկյալ գիտելիք
• Ֆինանսական վերլուծության միջանկյալ գիտելիք
• Հայերենի, անգլերենի ազատ տիրապետում, ռուսերենի իմացություն մասնագիտական գրականություն ընթերցելու և հաղորդակցվելու համար

• MS Excel-ի խորը իմացություն
• Հաղորդակցվելու կարողություն
• Մտածելակերպի ճկունություն
• Վերլուծական մտածելակերպ
• Թիմում աշխատելու ունակություն
• Խնդիրներ լուծելու ունակություն
• Սեղմ/Սահմանված ժամկետներում աշխատելու ունակություն

Ինչպես դիմել.
Բոլոր հետաքրքրված և պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները մրցույթին դիմելու համար պետք է գրանցվեն արտաքին համակարգում ((https://www.cba.am/am/SitePages/accvacancies.aspx) գրանցվում են միայն այն դիմորդները, որոնք առցանց եղանակով առաջին անգամ են դիմում ներկայացնում ՀՀ ԿԲ թափուր աշխատատեղերի մրցույթների համար) և լրացնեն հարցաթերթիկը, այնուհետև ընտրելով համապատասխան հայտարարությունը սեղմեն «ԴԻՄԵԼ» կոճակը և լրացնեն դիմումը:

Միայն նախնական փուլում ընտրված դիմորդները կտեղեկացվեն մրցույթի հաջորդ փուլերի մասին:

Լրացուցիչ տեղեկությունների և պարզաբանումների համար կարող եք զանգահարել՝ (+37410) 59-26-34:


Անձնակազմի և կորպորատիվ մշակույթի վարչություն

ԴԻՄԵԼ

Previous

Հայաստանի Հանրապե- տության էլ. Կառավարում

Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարարի Կայք

Ավանդների Հատուցումը Երաշխավորող Հիմնադրամ

Արմենիան Քարդ

Հայաստանի Ավտոապահո- վագրողների Բյուրո

ACRA Վարկային Բյուրո

Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն

Գերմանա Հայկական Հիմնադրամ

Բնակարան երիտա- սարդներին

Իրավաբանական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք

Next