Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Գլխավոր էջ
Visitors Center
Legislation and Policy Database
Financial Institution Licensing Electronically
Ինչպես SOAP-ի միջոցով ստանալ փոխարժեքները Փոխարժեքի ստացում

Ճիշտ տառատեսակի պատկերման համար բեռնավորեք Arian AMU.ttf

ՀՀ կենտրոնական բանկի մասին

Աշխատանքը Կենտրոնական բանկում

Պրակտիկա

 
Կենտրոնական բանկում կազմակերպվում է ինչպես նախադիպլոմային, այնպես էլ աշխատանքային պրակտիկա,  ինչը  տալիս է պրակտիկանտներին իրենց տեսական գիտելիքներն ամրապնդելու և պրակտիկ աշխատանքային գիտելիքներ ձեռք բերելու հնարավորություն:  
Նախադիպլոմային պրակտիկան կազմակերպվում է ՀՀ լավագույն բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների բակալավրի և մագիստրոսի կոչմանը հավակնող ավարտական կուրսերի ուսանողների համար: Պրակտիկայի կազմակերպման համար ԲՈՒՀ-ի ղեկավարության կողմից մինչև յուրաքանչյուր տարվա նոյեմբերի 10-ը Կենտրոնական բանկ ուղղվում է գրություն, որտեղ նշվում է նախադիպլոմային պրակտիկայի ժամկետը, հավակնող ուսանողների անունները և նրանց դիպլոմային աշխատանքների հաստատված թեմաները, որոնք պետք է լինեն ֆինանսների, տնտեսագիտության, իրավագիտության և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտներում և առնչվեն Կենտրոնական բանկի խնդիրներին:
 
Աշխատանքային պրակտիկա (Internship) կարող են անցնել PhD  կոչմանը հավակնող, ինչպես նաև մագիստրատուրայի ավարտական կուրսի ուսանողները: Կենտրոնական բանկում աշխատանքային պրակտիկան կազմակերպվում է  ԲՈՒՀ-ի ուսանողի կողմից Կենտրոնական բանկ ուղղված գրության հիման վրա, անվճար հիմունքներով:
 
Previous

Հայաստանի Հանրապե- տության էլ. Կառավարում

Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարարի Կայք

Ավանդների Հատուցումը Երաշխավորող Հիմնադրամ

Արմենիան Քարդ

Հայաստանի Ավտոապահո- վագրողների Բյուրո

ACRA Վարկային Բյուրո

Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն

Գերմանա Հայկական Հիմնադրամ

Բնակարան երիտա- սարդներին

Next