Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Գլխավոր էջ
Visitors Center

Ինչպես SOAP-ի միջոցով ստանալ փոխարժեքները Փոխարժեքի ստացում

Ճիշտ տառատեսակի պատկերման համար բեռնավորեք Arian AMU.ttf

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Դրամավարկային և ֆինանսական վիճակագրություն

 
ՀՀ դրամավարկային և ֆինանսական վիճակագրությունը կազմվում է ըստ ՀՀ ԿԲ ՀՀ դրամավարկային և ֆինանսական վիճակագրության ձեռնարկում ներկայացված մեթոդաբանության, իսկ դրամավարկային և ֆինանսական վիճակագրության հավաքագրման, կազմման և տարածման չափանիշները ներկայացված են «ՀՀ ԿԲ վիճակագրության կազմակերպման կանոններում»
Դրամավարկային և ֆինանսական վիճակագրությունը կազմվում է ինչպես Կենտրոնական բանկի տվյալների, այնպես էլ Կենտրոնական բանկին հաշվետու սուբյեկտներից ստացված հաշվետվությունների հիման վրա: Բացի այդ, ՀՀ ԿԲ հաշվետու սուբյեկտների (ՀՀ ֆինանսական համակարգի բոլոր սուբյեկտները) հաշվետվությունների հիման վրա կազմվում և հրապարակվում են ֆինանսական համակարգի գործունեության վերաբերյալ ցուցանիշները:
Մշտապես աշխատանքներ են տարվում  հաշվետվական ձևերի կատարելագործման ու դրամավարկային և ֆինանսական վիճակագրության մեթոդաբանության զարգացման ուղղությամբ: Էական մեթոդաբանական կամ այլ փոփոխությունների արդյունքում իրականացված տվյալների վերանայումների դեպքում, դրանց վերաբերյալ տրվում են մեկնաբանություններ ՀՀ ԿԲ հրապարակումների համապատասխան աղյուսակների ծանոթագրություններում: Բացի այդ, նախնական ծանուցումներ են տրվում մեթոդաբանական հիմնական փոփոխությունների վերաբերյալ: Ընդհանուր առմամբ, ՀՀ ԿԲ կողմից հրապարակվող դրամավարկային վիճակագրության տվյալների վերանայման մոտեցումը հետևյալն է. հրապարակվող տվյալները վերանայվում են միայն եռամսյակային և տարեկան կտրվածքով Եռամսյակային և տարեկան տվյալները հրապարակման պահին նախնական են և ենթակա են վերանայման` կապված ՀՀ ԿԲ եզրափակիչ շրջանառությամբ իրականացվող գործառնությունների արդյունքները ՀՀ ԿԲ հաշվեկշռում արտացոլելու (եռամսյակային տվյալների դեպքում) և անկախ աուդիտորական կազմակերպության կողմից ԿԲ ֆինանսական հաշվետվությունը հաստատելու հետ (տարեկան տվյալների դեպքում): Եռամսյակային տվյալները համարվում են վերջնական հաշվետու եռամսյակի ավարտից երկու ամիս հետո, իսկ տարեկան տվյալները` հաշվետու տարվա ավարտից երեք ամիս հետո:
 
Մեթոդաբանություն
 
ՀՀ դրամավարկային և ֆինանսական վիճակագրության ձեռնարկ
 
Արդյունավետ տոկոսադրույքների հաշվարկման ձեռնարկ
Վիճակագրական տվյալներ
 
Դրամավարկային ցուցանիշներ
 
Վարկեր և ավանդներ
 
Ֆինանսական շուկայի տոկոսադրույքներ
 
 
​​​
Previous

Հայաստանի Հանրապե- տության էլ. Կառավարում

Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարարի Կայք

Ավանդների Հատուցումը Երաշխավորող Հիմնադրամ

Արմենիան Քարդ

Հայաստանի Ավտոապահո- վագրողների Բյուրո

ACRA Վարկային Բյուրո

Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն

Գերմանա Հայկական Հիմնադրամ

Բնակարան երիտա- սարդներին

Իրավաբանական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք

Next