Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Գլխավոր էջ
Visitors Center
Legislation and Policy Database

Ինչպես SOAP-ի միջոցով ստանալ փոխարժեքները Փոխարժեքի ստացում

Ճիշտ տառատեսակի պատկերման համար բեռնավորեք Arian AMU.ttf

ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ՄԱՍԻՆ

ՀՀ ԿԲ-ի կառուցվածքը

 •  ԿԲ կառուցվածքի գծապատկեր
 
 
  Նախագահ
  Արթուր Ջավադյան Հեռախոս՝ 583 841, 592 629 Ֆաքս՝ 523 852 Էլ-փոստ՝ chairman@cba.am
  Նախագահի տեղակալներ
  Ներսես Երիցյան Հեռախոս՝ 589 611 Ֆաքս՝ 523 852 Էլ-փոստ՝ nyeritsyan@cba.am
  Վախթանգ Աբրահամյան Հեռախոս՝ 592 524 Ֆաքս՝ 523 852 Էլ-փոստ՝ vabrahamyan@cba.am
  Խորհրդի անդամներ
  Արմենակ Դարբինյան Հեռախոս՝ 592 526 Ֆաքս՝ 565 496 Էլ-փոստ՝ armenak.darbinyan@cba.am
  Օլեգ Աղասյան Հեռախոս՝ 580 368 Ֆաքս՝ 565 496 Էլ-փոստ՝ oleg.aghasyan@cba.am
  Հասմիկ Ղահրամանյան Հեռախոս՝ 592 552 Ֆաքս՝ 523 852 Էլ-փոստ՝ hasmik.ghahramanyan@cba.am
  Արթուր Ստեփանյան Հեռախոս՝ 522 528 Ֆաքս՝ 523 852 Էլ-փոստ՝ arthur.stepanyan@cba.am
  Մարտին Գալստյան Հեռախոս՝ 592 614 Ֆաքս՝ 583 631 Էլ-փոստ՝ martin.galstyan@cba.am
     Ներքին աուդիտ

   
   
  Ներքին աուդիտի վարչություն 
   
  Հեռ. (+374 10) 592580
   
  Ներքին աուդիտի վարչության հիմնական խնդիրներն են`
   
  ·         ՀՀ Կենտրոնական բանկի գործընթացների ռիսկերի գնահատման հիման վրա աուդիտի տարեկան պլանի կազմումը,
  ·         Կորպորատիվ կառավարման, ռիսկերի կառավարման և ներքին հսկողության հետ կապված հավաստիացման և խորհրդատվական հանձնառությունների միջոցով աուդիտի տարեկան պլանի իրականացումը,
  ·         Արտաքին աուդիտի, ինչպես նաև այլ հավաստիացման ու խորհրդատվական ծառայություններ տրամադրողների աշխատանքների կոորդինացումը և տրված առաջարկությունների կատարման նկատմամբ հետստուգումային հսկողության իրականացումը:
  Ներքին աուդիտի վարչությունն իր կառուցվածքում ունի Ֆինանսական, Գործառնական, և Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների աուդիտի բաժիններ:

  Գլխավոր աուդիտոր Արա Չալաբյան Հեռախոս՝ 592 580 Ֆաքս՝ 523 852 Էլ-փոստ՝ ara.chalabyan@cba.am
     Գլխավոր քարտուղարություն

   
   
  Գլխավոր քարտուղարություն
   
  Գլխավոր քարտուղար
   
  Հեռ. (+374 10) 592600
   
  Գլխավոր քարտուղարությունն իր կազմում ունի Կորպորատիվ ծառայությունների վարչություն, Անձնակազմի կառավարման վարչություն, Ներքին ծառայությունների վարչություն, Հասարակայնության հետ կապերի ծառայություն, Միջազգային համագործակցության և արարողակարգի ծառայություն, Այցելուների կենտրոն և Կապի հանգույց:

     Անձնակազմի կառավարման վարչություն

   
  Անձնակազմի կառավարման վարչություն
   
  Հեռ. (+37410) 592630
   
  Անձնակազմի կառավարման վարչության հիմնական խնդիրներն են`
  • Անձնակազմի կառավարման քաղաքականության մշակումն և իրականացումը,
  • Անձնակազմի պլանավորումն ու մարդկային ռեսուրսների ռազմավարական կառավարումը,
  • Անձնակազմի հաշվառման հետ կապված գործընթացների իրականացումը,
  • Անձնակազմի զարգացման (ուսուցման, վերապատրաստման) քաղաքականության մշակումը, կարիքների բացահայտումը և դասընթացների նախագծումը,  վերապատրաստման արդյունքների գնահատումը,
  • Աշխատակիցների անձնային ունակությունների բացահայտումը, գործարար որակների զարգացմանն ուղղված աշխատանքների իրականացումը:

   

  Անձնակազմի կառավարման վարչությունն իր կառուցվածքում ունի Անձնակազմի կառավարման բաժին և Անձնակազմի հաշվառման բաժին:

  Պետ` Գայանե Խաչատրյան Հեռախոս՝ 592 630 Ֆաքս՝ 561 401 Էլ-փոստ՝ gayane.h.khachatryan@cba.am
     Դրամավարկային քաղաքականության վարչություն

   
   
  Դրամավարկային քաղաքականության վարչություն
   
  Հեռ. (+374 10) 592890
   
  Դրամավարկային քաղաքականության վարչության հիմնական խնդիրներն են՝
   
  ·      Գների կայունության ապահովմանն ուղղված դրամավարկային քաղաքականության մշակում,
  ·      Գնաճի նպատակադրման ռազմավարության ներքո մակրոտնտեսական վերլուծությունների և կանխատեսումների իրականացում,
  ·      Դրամավարկային քաղաքականության արդյունավետ հաղորդակցում, թափանցիկության և հրապարակայնության ապահովում, ներառյալ Գնաճի հաշվետվությունների մշակումը,
  ·      Դրամավարկային քաղաքականության մոդելային համակարգի ընդլայնում և շարունակական զարգացում:
   
  Դրամավարկային քաղաքականության վարչությունն իր կառուցվածքում ունի Դրամավարկային և հարկաբյուջետային քաղաքականությունների վերլուծության բաժին, Արտաքին հատվածի վերլուծության և կանխատեսումների բաժին, Մակրոտնտեսական կանխատեսումների բաժին, Իրական հատվածի  վերլուծության և կանխատեսումների բաժին, Մոդելների կատարելագործման բաժին:
   
   

  Պետ՝ Վահագն Գրիգորյան Հեռախոս՝ 592 890 Ֆաքս՝ 565 496 Էլ-փոստ՝ vahagn.grigoryan@cba.am
     Ֆինանսական վարչություն

   
  Ֆինանսական վարչություն 
   
  Հեռ. (+374 10) 592910
   
  Ֆինանսական վարչության հիմնական խնդիրներն են՝
  • Հայաստանի Հանրապետության դրամավարկային քաղաքականության իրականացումը,
  • Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պահուստների կառավարումը,
  • Ներքին շուկայում ռիսկերի գնահատման և կառավարման համապատասխան մոտեցումների և մեթոդների մշակումը և դրանց կառավարումը,
  • Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պահուստների կառավարման ոլորտում ռիսկերի բացահայտումը, գնահատումը, հսկումը և  նվազեցումը:
   
  Ֆինանսական վարչությունն իր կառուցվածքում ունի Դրամավարկային քաղաքականության գործառնությունների բաժին, Արտաքին շուկաներում գործառնությունների բաժին, Ներքին ռիսկերի կառավարման բաժին և Միջազգային ռիսկերի կառավարման բաժին:

  Պետ` Արման Փոթիկյան Հեռախոս՝ 592 618 Ֆաքս՝ 542 583 Էլ-փոստ՝ arman.potikyan@cba.am
     Ֆինանսական դիտարկումների կենտրոն

   
   
  Ֆինանսական դիտարկումների կենտրոն
   
  Հեռ. (+374 10) 545088, 592570
   
  Ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնի հիմնական խնդիրներն են՝
  • Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի  արդյունավետ մեխանիզմների ներդրումը,
  • ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի ոլորտում ներգրավված միջազգային կառույցներում Հայաստանի Հանրապետությունը ներկայացնելը,
  • ՓԼ/ԱՖ բացասական հետևանքների մաuին հանրային իրազեկման իրականացում, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետությունում ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի բնագավառում գիտելիքների հետևողական խորացմանը նպաստելը:
   
  Ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնն իր կառուցվածքում ունի Իրավական ապահովման բաժին, Վերլուծությունների բաժին, Տեղեկատվական համակարգերի մշակման և զարգացման բաժին, Միջազգային հարաբերությունների բաժին:

  Կենտրոնի ղեկավար` Առաքել Մելիքսեթյան Հեռախոս՝ 545 088 Ֆաքս՝ 545 088 Էլ-փոստ՝ info@fmc.am
     Ֆինանսական վերահսկողության վարչություն

   
  Ֆինանսական վերահսկողության վարչություն
   
  Հեռ.՝ (+374 10) 567972
  Ֆինանսական վերահսկողության վարչության հիմնական խնդիրներն են`
  • ԿԲ կողմից լիցենզավորվող ֆինանսական կազմակերպությունների գործունեության նկատմամբ խմբային կամ անհատական վերահսկողության իրականացում,  
  ·         ՀՀ տարածքում վճարահաշվարկային համակարգերի գործունեության նկատմամբ վերահսկողության իրականացում,
  ·         Վերահսկողական տարաբնույթ գործիքների կիրառման միջոցով ֆինանսական կազմակերպությունների գործունեությանն առնչվող ռիսկերի բացահայտում, գնահատում և դրանց զսպմանն ուղղված վերահսկողական միջոցառումների իրականացում,
  • Լուծարվող և ինքնալուծարվող ֆինանսական կազմակերպությունների  նկատմամբ վերահսկողության իրականացում:
   
  Ֆինանսական վերահսկողության վարչությունն իր կառուցվածքում ունի` Բանկերի վերահսկողության բաժիններ, Վարկային կազմակերպությունների և գրավատների վերահսկողության բաժին, Ապահովագրական ընկերությունների վերահսկողության բաժին, Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների և վճարահաշվարկային կազմակերպությունների վերահսկողության բաժին, Արժեթղթերի շուկայի վերահսկողության բաժին, Արտարժութային գործառնությունների վերահսկողության բաժին և Տեղեկատվության հավաքագրման կարգավորման և արխիվացման ծառայություն:

  Պետ` Հրանտ Սուվարյան Հեռախոս՝ 589 581 Ֆաքս՝ 563 134 Էլ-փոստ՝ supervision@cba.am
     Տեղեկատվական և հեռահաղորդակցման տեխնոլոգիաների վարչություն

   
   
  Տեղեկատվական և հեռահաղորդակցման տեխնոլոգիաների վարչություն
   
  Հեռ. (+37410) 592920
   
  Տեղեկատվական և հեռահաղորդակցման տեխնոլոգիաների վարչության հիմնական խնդիրներն են՝
  • Կենտրոնական բանկում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման և զարգացման ռազմավարության մշակումը և իրականացումը,
  • Կենտրոնական բանկի ներբանկային ու միջբանկային տեղեկատվական և ցանցային համակարգերի ստեղծումը, ներդնումը, զարգացումը եւ կառավարումը,
  • Կենտրոնական բանկում շահագործվող ավտոմատացված համակարգերի, միջազգային վճարային և այլ ֆինանսական համակարգերի, Կենտրոնական բանկի ցանցային և էլեկտրոնային կապի, տեղեկատվական այլ համակարգերի անխափան և արդյունավետ աշխատանքի ապահովումը,
  • ՀՀ ԿԲ-ում տվյալների պահուստների համակարգի մշակումը և կառավարումը:
   
  Տեղեկատվական և հեռահաղորդակցման տեխնոլոգիաների վարչությունն իր կառուցվածքում ունի Կիրառական համակարգերի կառավարման առաջին և  երկրորդ բաժիններ, ՏՏ ենթակառուցվածքի բաժին, ՏՏ ծառայությունների բաժին, Տեղեկատվական համակարգերի զարգացման բաժին, Ծրագրավորման բաժին, Տվյալների մշակման և վերլուծությունների բաժին:
   

  Պետ` Սամվել Առաքելյան Հեռախոս՝ 542 582 Ֆաքս՝ 542 582 Էլ-փոստ՝ it@cba.am
     Վիճակագրության վարչություն

   
   
  Վիճակագրության վարչություն 
  Հեռ. (+374 10) 592560
   
  Վիճակագրության վարչության հիմնական գործառույթներն են՝
   
  ·      Դրամավարկային, ֆինանսական համակարգի, վճարային հաշվեկշռի, միջազգային ներդրումային դիրքի և արտաքին պարտքի վիճակագրության հավաքագրում, ամփոփում և տարածում՝ միջազգային չափորոշիչներին և լավագույն փորձին համահունչ,  
  ·      Պետական գերատեսչություններին, ֆինանսական շուկայի մասնակիցներին, վերլուծաբաններին և լայն հանրությանը ժամանակին և արժանահավատ տեղեկատվության հասանելիության ապահովում:
   
  Վիճակագրության վարչության կառուցվածքում ընդգրկված են հետևյալ բաժինները՝ Դրամավարկային և ֆինանսական վիճակագրության բաժին, Հաշվետվությունների ընդունման և ամփոփման բաժին, Իրական հատվածի վիճակագրության բաժին, Արտաքին հատվածի վիճակագրության բաժին, Ընտրանքային հետազոտությունների և վերլուծությունների բաժին, Վարկային ռեգիստր:

  Պետ՝ Գագիկ Աղաջանյան Հեռախոս՝ 592 560 Ֆաքս՝ 592 560 Էլ-փոստ՝ gagik.aghajanyan@cba.am
     Տնտեսական հետազոտությունների վարչություն

  Տնտեսական հետազոտությունների վարչություն
   
  Հեռ. (+374 10) 592569
   
  Տնտեսական հետազոտությունների վարչության հիմնական խնդիրներն են`
  • Զարգացող տնտեսությունների վերաբերյալ  բարձր որակի հետազոտությունների իրականացում ՝ ԿԲ քաղաքականություն մշակողներին և իրականացնողներին աջակցելու, ինչպես նաև Կենտրոնական բանկի հեղինակությունը բարձրացնելու նպատակով,
  • Արդյունավետ խորհրդատվության  տրամադրում՝ դրամավարկային քաղաքականության մշակման և ֆինանսական կայունության քաղաքականության մշակման գործընթացներում,
  • Տնտեսության երկարաժամկետ խնդիրների հետազոտում,
  • Տնտեսության կառուցվածքային խնդիրների վերհանում և հետազոտում,
  • ԿԲ հիմնական քաղաքականությունների կոորդինացիայի վերաբերյալ խնդիրների հետազոտում:
   
  Տնտեսական հետազոտությունների վարչությունն իր կառուցվածքում ունի Դրամավարկային քաղաքականության վերլուծությունների բաժին, Ֆինանսական կայունության հետազոտությունների բաժին, Հատուկ հետազոտություների բաժին:

     Ֆինանսական պլանավորման և հաշվառման վարչություն

   

  Ֆինանսական պլանավորման և հաշվառման վարչություն

   
  Հեռ. (+374 10) 565498
   
  Ֆինանսական պլանավորման և հաշվառման վարչության հիմնական խնդիրներն են՝
  ·      Կենտրոնական բանկում ֆինանսական հաշվառման վարումը Ֆինանսական Հաշվետվությունների Միջազգային  Ստանդարտների (ՖՀՄՍ-եր) համաձայն,
  ·      Կենտրոնական բանկի եռամսյակային և տարեկան համախմբված  ֆինանսական հաշվետվությունների կազմումը ՖՀՄՍ-երի համաձայն,
  ·      Կենտրոնական բանկի ծախսերի նախահաշվի և կապիտալ ներդրումների ծրագրի կազմումը, հսկումը, վերլուծությունը և  հաշվետվողականությունը:
   
            Ֆինանսական պլանավորման և հաշվառման վարչությունն իր կառուցվածքում ունի Ֆինանսական հաշվառման բաժին, Բյուջետավորման և հաշվետվությունների բաժին:

     Գործառնական վարչություն

   
  Գործառնական վարչություն
   
  Հեռ. (+374 10) 589734
   
  Գործառնական վարչության հիմնական խդիրներն են՝
  • ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից ներքին և արտաքին շուկաներում կնքվող ֆինանսական և ներդրումային գործառնությունների հաշվառում և վերջնահաշվարկը,
  • Կենտրոնական բանկի հաճախորդների, այդ թվում նաև` կառավարության բանկային հաշիվների սպասարկումը,
  • Oտարերկրյա բանկերի և միջազգային կազմակերպությունների հետ թղթակցային հարաբերությունների հաստատումը,
  • Միջբանկային հաշվարկների  կատարումը և պետական պարտատոմսերի պահառուի գործառույթների իրականացումը:
   
  Գործառնական վարչությունն իր կառուցվածքում ունի Հաճախորդների սպասարկման և գործարքների ձևակերպման բաժին, Թղթակցային հաշիվների կառավարման և ֆինանսական գործառնությունների բաժին:

  Պետ` Հայկանուշ Հակոբյան Հեռախոս՝ 592 971 Ֆաքս՝ 565 498 Էլ-փոստ՝ haykanush.hakobyan@cba.am
     Իրավաբանական վարչություն

   
  Իրավաբանական վարչություն
   
  Հեռ. (+374 10) 592950
   
  Իրավաբանական վարչության հիմնական խնդիրներն են`
  • Կենտրոնական բանկի կողմից ընդունվող իրավական ակտերի, ինչպես նաև  իրականացվող գործառնությունների և կնքվող գործարքների համապատասխանության ապահովումը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության նորմերին,
  • Կենտրոնական բանկի շահերի պաշտպանությունը Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում,
  • Կենտրոնական բանկի կողմից գրանցվող և լիցենզավորվող կազմակերպությունների նկատմամբ վարչարարության ապահովում,
  • Համագործակցություն իրավապահ մարմինների հետ,
  • Կենտրոնական բանկի միջազգային համագործակցության  իրավական ապահովումը,
  • Կենտրոնական բանկի կողմից լիցենզավորվող ու գրանցվող ֆինանսական կազմակերպությունների լիցենզավորման և գրանցման, դրանց ղեկավարների գրանցման և որակավորման հետ կապված գործընթացների իրականացումը:
  •  
  Իրավաբանական վարչությունն իր կառուցվածքում ունի Իրավական խորհրդատվության և զարգացման բաժին, Ֆինանսական վերահսկողության իրավական սպասարկման բաժին, Իրավական սպասարկման բաժին, Լիցենզավորման ու գրանցման բաժիններ, Երկարաժամկետ նախագծերի իրավական ուղեկցման խումբ:

  Պետ՝ Վազգեն Մնացականյան Հեռախոս՝ 592 957 Ֆաքս՝  Էլ-փոստ՝ vazgen.mnatsakanyan@cba.am
     Դրամաշրջանառության վարչություն

   
  Դրամաշրջանառության վարչություն
   
  Հեռ. (+374 10) 561655,  567423
  Դրամաշրջանառության վարչության հիմնական խնդիրներն են`
   
  ·      Կանխիկ դրամաշրջանառության կազմակերպումը և կարգավորումը, ՀՀ  կենտրոնական բանկի դրամական պահուստների կառավարումը,
  ·      ՀՀ դրամանիշերի թողարկումը,
  ·      ՀՀ դրամանիշերի փորձաքննությունը, դրամանենգության դեմ պայքարին ուղղված միջոցառումների իրականացումը,
  ·      ՀՀ կենտրոնական բանկի հաճախորդների դրամարկղային սպասարկումը, կանխիկ դրամի վերահաշվումը և տեսակավորումը:
   
              Դրամաշրջանառության վարչությունն իր կառուցվածքում ունի Դրամաշրջանառության կարգավորման և վերլուծությունների բաժին, Արժույթի թողարկման բաժին, Դրամանիշերի փորձաքննության բաժին, Դրամարկղային գործառնությունների և վերահաշվարկի բաժին, տարածքային դրամարկղային կենտրոններ:
   

  Պետ` Խաչիկ Խաչատրյան Հեռախոս՝ 589 734 Ֆաքս՝ 563 694 Էլ-փոստ՝ khachatryankh@cba.am
     Ֆինանսական համակարգի կայունության և զարգացման վարչություն

   
  Ֆինանսական համակարգի կայունության և զարգացման վարչություն 
   
  Հեռ. (+374 10) 592680
   
  Ֆինանսական համակարգի կայունության և զարգացման վարչության հիմնական խնդիրներն են՝
  • ՀՀ-ում ֆինանսական կայունության ապահովման արդյունավետ համակարգի ձևավորումը և կատարելագործումը,
  • ՀՀ և համաշխարհային ֆինանսական համակարգերի զարգացման միտումների պարբերական վերլուծությունը և ֆինանսական կայունության մոնիտորինգի իրականացումը,
  • ՀՀ ֆինանսական համակարգի կայունությանը և զարգացմանը խոցող առկա և հնարավոր ռիսկերի բացահայտումը և քանակական գնահատումը,
  • ՀՀ-ում վճարահաշվարկային և արժեթղթերի հաշվարկային համակարգերի գործունեության նկատմամբ հսկողության իրականացումը,
  • Մակրոպրուդենցիալ քաղաքականության մշակումը և իրականացումը,
  • ՀՀ ֆինանսական համակարգի զարգացմանն ուղղված հետազոտությունների իրականացումը,
  • ՀՀ-ում նոր ֆինանսական ինստիտուտների, ենթակառույցների, գործիքների, ծառայությունների, տեխնոլոգիաների ներդրման հայեցակարգային մոտեցումների մշակումը:
   
  Ֆինանսական համակարգի կայունության և զարգացման վարչությունն իր կառուցվածքում ունի Ֆինանսական կայունության մոնիտորինգի և ճգնաժամերի կառավարման բաժին, Ֆինանսական համակարգի վերլուծությունների բաժին, Ֆինանսական համակարգի զարգացման բաժին, Վճարային համակարգերի հսկողության բաժին, Մակրոպրուդենցիալ վերլուծությունների և մոդելավորման բաժին:

  Պետ` Անդրանիկ Գրիգորյան Հեռախոս՝ 592 680 Ֆաքս՝ 565 496 Էլ-փոստ՝ andranik.grigoryan@cba.am
     Հասարակայնության հետ կապերի ծառայություն

   
  Հասարակայնության հետ կապերի ծառայություն
  Հեռ. (+374 10) 592780
   
   Հասարակայնության հետ կապերի ծառայության հիմնական խնդիրներն են՝
   
  ·         Հասարակությանը ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից իրականացվող քաղաքականության վերաբերյալ պաշտոնական տեղեկատվության տրամադրում,
  ·         ՀՀ կենտրոնական բանկի ղեկավարությանը տեղական և արտասահմանյան ԶԼՄ-ներով տարածվող և հատկապես ՀՀ ֆինանսական համակարգին վերաբերող տեղեկատվության ամենօրյա տրամադրում,
  ·         Արտասահմանյան տեղեկատվական գործակալություններին և հրատարակություններին ՀՀ կենտրոնական բանկի մասին տվյալների տրամադրում,
  ·         Կենտրոնական բանկի տնային էջի զարգացում, կայքում զետեղված տեղեկատվության թարմացում և կանոնակարգում:

  Ղեկավար` Հարություն Բերբերյան Հեռախոս՝ 563 761 Ֆաքս՝ 563 761 Էլ-փոստ՝ harutyun.berberyan@cba.am
     Ֆինանսական համակարգի կարգավորման վարչություն

   
  Ֆինանսական համակարգի կարգավորման վարչություն
   
  Հեռ. (+374 10) 592760
   
  Ֆինանսական համակարգի կարգավորման վարչության հիմնական խնդիրներն են՝
  • Ֆինանսական համակարգի բնականոն գործունեության համար անհրաժեշտ կարգավորման և վերահսկողության արդյունավետ դաշտի ձևավորում և կատարելագործում,
  • ՀՀ ֆինանսական համակարգի կարգավորման դաշտի զարգացումը` միջազգային չափանիշներին և ստանդարտներին համահունչ,
  • Միջազգային չափանիշներին համապատասխանող գործուն վճարահաշվարկային համակարգի ստեղծում, ներդրում և զարգացում, ՀՀ-ում անկանխիկ վճարումների զարգացում:
   
  Ֆինանսական համակարգի կարգավորման վարչության կառուցվածքում ընդգրկված է չորս բաժին՝ Բանկային համակարգի կարգավորման բաժին, Ապահովագրական համակարգի կարգավորման բաժին,  Արժեթղթերի շուկայի կարգավորման բաժին, Վճարահաշվարկային համակարգի կարգավորման  բաժին:

  Պետ` Կարեն Հակոբյան Հեռախոս՝ 592 761 Ֆաքս՝  Էլ-փոստ՝ karen.hakobyan@cba.am
     Ներքին ծառայությունների վարչություն

  Ներքին ծառայությունների վարչություն

  Հեռ. (+374 10) 592800

  Ներքին ծառայությունների վարչության հիմնական խնդիրներն են՝

  • Կենտրոնական բանկի կողմից մրցութային կարգով իրականացվող գնման գործընթացի կազմակերպումը,
  • Կառուցվող օբյեկտների շինարարական աշխատանքների հսկումը և վերանորոգման ընթացիկ աշխատանքների կազմակերպումը,
  • Կենտրոնական բանկին պատկանող տրանսպորտային միջոցների շահագործումը և սպասարկումը,
  • Կենտրոնական բանկի շենք-շինությունների, տարածքային կառույցների, կոմունալ համակարգերի շահագործումը և սպասարկումը,
  • Կազմակերպվող արարողակարգային միջոցառումների և ընդունելությունների սպասարկումը:

   

  Ներքին ծառայությունների վարչությունն իր կառուցվածքում ունի Գնումների բաժին, Նյութատեխնիկական մատակարարման և հսկողության բաժին, Մասնաշենքերի շահագործման և սպասարկման բաժին, Ավտոտնտեսություն, ՀՀ Կենտրոնական բանկի տարածքային կառույցների կառավարման բաժին:

  Պետ` Վահագն Խաչատրյան Հեռախոս՝ 592 964 Ֆաքս՝  Էլ-փոստ՝ administrative@cba.am
     Այցելուների կենտրոն

  Այցելուների կենտրոն
   
  Հեռ: (+374 10) 592783
   
  Այցելուների կենտրոնի հիմնական խնդիրներն են՝
  ·      Կենտրոնական բանկի գործունեության և գործառույթների վերաբերյալ կրթական ծրագրերի իրականացումը,
  ·      Պատմական Հայաստանի դրամաշրջանառությանը, հայկական դրամանիշերի պատմությանը և Հայաստանում բանկային համակարգի պատմությանը վերաբերող պատմական նյութերի հավաքագրումը և պահպանումը,
  ·      ՀՀ կենտրոնական բանկի աշխատակիցների և հասարակության համար Կենտրոնական բանկի ֆինանսատնտեսական թեմատիկայով գրականության հասանելիության ապահովումը բաց գրադարանի միջոցով:

  Ղեկավար` Զարուհի Բարսեղյան Հեռախոս՝ 592 783 Ֆաքս՝ 563 761 Էլ-փոստ՝ info@cba.am
     Դիլիջանի ուսումնահետազոտական կենտրոն

   

  Դիլիջանի ուսումնահետազոտական կենտրոն

  Հեռ. (374 10) 592569

  Դիլիջանի ուսումնահետազոտական կենտրոնի հիմնական խնդիրներն են`

   

  • Կենտրոնական բանկի աշխատակիցների, աշխարհի հեղինակավոր ուսումնական հաստատությունների հետազոտողների համար հետազոտական ենթակառուցվածքի ստեղծումը, նոր՝ ժամանակակից շտեմարանների կառուցումը,
  • Կատարված հետազոտական և վերլուծական աշխատանքները քննարկելու և ներկայացնելու, ինչպես նաև ֆինանսական ոլորտում կենտրոնական բանկի կուտակած գիտելիքն ու փորձը կիսելու նպատակով միջազգային գիտաժողովների, տարածաշրջանային սեմինարների և ուսումնական ծրագրերի կազմակերպումը:

   

   
   
   
   

  Ղեկավար՝ Արմեն Նուրբեկյան Հեռախոս՝  Ֆաքս՝ 592 569 Էլ-փոստ՝ armen.nurbekyan@cba.am
     Սպառողների շահերի պաշտպանության և ֆինանսական կրթման կենտրոն

   

  Սպառողների շահերի պաշտպանության և ֆինանսական կրթման կենտրոն
   
  Հեռ. (+37410) 592697
   
  Սպառողների շահերի պաշտպանության և ֆինանսական կրթման կենտրոնի հիմնական խնդիրներն են`
  • Շուկայի վարվելակերպի կարգավորում` Ֆինանսական համակարգի և ֆինանսական կազմակերպությունների արդար և թափանցիկ վարվելակերպի ապահովմանն ուղղված ինստիտուցիոնալ միջավայրի ձևավորում և զարգացում, 
  • Շուկայի վարվելակերպի վերահսկողություն` ֆինանսական կազմակերպությունների վարքագծի նկատմամբ վերահսկողություն, սպառողների բողոքների լուծման արդյունավետ մեխանիզմների ձևավորում, 
  • Ֆինանսական կրթում՝ սպառողների ֆինանսական կրթմանն ու իրազեկմանն ուղղված միջոցառումների մշակում և իրականացում: «Ֆինանսներ բոլորի համար» ֆինանսական կրթական կայքի (www.abcfinance.am) և Ֆինանսական տեղեկատու կայքի (www.fininfo.am) վարում:

  Ղեկավար՝ Արմենուհի Մկրտչյան Հեռախոս՝ 592 693 Ֆաքս՝ 565 496 Էլ-փոստ՝ armenuhi.mkrtchyan@cba.am
     Ներքին անվտանգության ծառայություն

  ՀՀ ԿԲ ներքին անվտանգության ծառայություն հեռ: (+374 10) 563950

   

  ՀՀ ԿԲ ներքին անվտանգության ծառայության հիմնական խնդիրներն են.
  • Կենտրոնական բանկի անձնակազմի, օբյեկտների և նյութական արժեքների, բանկի շենքի, շինությունների և տարածքի պաշտպանության ապահովումը ֆիզիկական միջոցներով
  • Էլեկտրոնային արխիվների պատճենների պահպանման կազմակերպումը

  Ղեկավար՝ Արիկ Խաչատրյան Հեռախոս՝ 592 592 Ֆաքս՝ 565 496 Էլ-փոստ՝ arik.khachatryan@cba.am
     Տեղեկատվական եւ տեխնիկական անվտանգության վարչություն

   

  Տեղեկատվական և տեխնիկական անվտանգության վարչություն
   
  Հեռ. (+37410) 592700
   
  Տեղեկատվական և տեխնիկական անվտանգության վարչության հիմնական խնդիրներն են`
  • «ISO/IEC 27001։2013 – Տեղեկատվական անվտանգության կառավարման համակարգեր - Պահանջներ» ստանդարտի դրույթների կատարման ապահովումը,
  • Անվտանգության ռիսկերի կառավարումը,
  • Կիբերանվտանգության ապահովումը,
  • Անվտանգության տեխնիկական համակարգերի կառավարումը
  • Գործունեության անընդհատության կառավարումը,
  • Քաղաքացիական պաշտպանության ապահովումը,
   
  Տեղեկատվական և տեխնիկական անվտանգության վարչությունն իր  կառուցվածքում ունի Տեղեկատվական անվտանգության կառավարման բաժին, Տեխնիկական անվտանգության կառավարման բաժին, Անվտանգության ռիսկերի կառավարման խումբ:
   

  Պետ՝ Համբարձում Դանելյան Հեռախոս՝ 592 700 Ֆաքս՝ 565 496 Էլ-փոստ՝ h.danelyan@cba.am
     Կորպորատիվ ծառայությունների վարչություն

  Կորպորատիվ ծառայությունների վարչություն
   
  Հեռ. (+37410) 592560
   
  Կորպորատիվ ծառայությունների վարչության հիմնական խնդիրներն են՝
  • Կենտրոնական բանկի տեսլականի և ռազմավարական զարգացման ծրագրի մշակումը, տարեկան հաշվետվության կազմումը,
  • ԿԲ Խորհրդի, այլ հանձնաժողովների նիստերի աշխատանքների կազմակերպումը, արձանագրումը,
  • Փաստաթղթաշրջանառության կազմակերպումը, այդ թվում նաև՝ գաղտնի փաստաթղթերի հետ աշխատանքը,
  • Հանձնարարականների կատարման նկատմամբ հսկողությունը,
  • ՀՀ կենտրոնական բանկում տպագրահրատարակչական աշխատանքների կազմակերպումը:
   
  Կորպորատիվ ծառայությունների վարչության կազմում են Արձանագրային բաժինը, Փաստաթղթերի շրջանառության բաժինը, Առաջին բաժինը, Ռազմավարական պլանավորման և վերլուծությունների բաժինը, Տպագրահրատարակչական բաժինը:

     Լիցենզավորման եւ կորպորատիվ ֆինանսների վարչություն

  Լիցենզավորման և կորպորատիվ ֆինանսների վարչություն
   
  Հեռ.՝ (+374 10) 592702
   
  Լիցենզավորման և կորպորատիվ ֆինանսների վարչության հիմնական խնդիրներն են՝
   
  ·         Կենտրոնական բանկի կողմից գրանցվող և լիցենզավորվող ֆինանսական կազմակերպությունների լիցենզավորման և/կամ գրանցման, հաշվառման, ինչպես նաև դրանց ղեկավարների գրանցման և որակավորման հետ կապված գործընթացների իրականացումը,
  ·         Ֆինանսական կազմակերպությունների, դրանց մասնաճյուղերի/ ներկայացուցչությունների կանոնադրությունների, այդ թվում կանոնների գրանցման հետ կապված գործընթացների իրականացումը,
  ·         Ֆինանսական կազմակերպությունների կանոնադրական հիմնադրամում նշանակալից մասնակցության ձեռք բերմանը Կենտրոնական բանկի նախնական համաձայնության տալու հետ կապված գործընթացների իրականացումը,
  ·         Ֆինանսական համակարգում գերիշխող դիրքի չարաշահման և հակամրցակցային համաձայնությունների, համակենտրոնացումների, անբարեխիղճ մրցակցության դեպքերի բացահայտումը, դրանց արգելումը և կանխումը,
  ·         ՀՀ տարածքում արժեթղթերի հրապարակային առաջարկ անող անձանց և/կամ հաշվետու թողարկողների,  դրանց ղեկավարների, նշանակալից մասնակցություն ունեցող անձանց, ինչպես նաև արժեթղթերի շուկայում կատարվող խոշոր գործարքներում ուղղակիորեն և անուղղակիորեն ներգրավված անձանց նկատմամբ վերահսկողության իրականացումը:
   
   
  Լիցենզավորման և կորպորատիվ ֆինանսների վարչությունն իր կազմում ունի Լիցենզավորման և գրանցման բաժիններ, Ֆինանսական համակարգում մրցակցության վերլուծության և ապահովման բաժին, Կորպորատիվ ֆինանսների բաժին:

  Պետ՝ Էդգար Սարգսյան Հեռախոս՝ 592 702 Ֆաքս՝  Էլ-փոստ՝ edgar.sargsyan@cba.am
Previous

Հայաստանի Հանրապե- տության էլ. Կառավարում

Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարարի Կայք

Ավանդների Հատուցումը Երաշխավորող Հիմնադրամ

Արմենիան Քարդ

Հայաստանի Ավտոապահո- վագրողների Բյուրո

ACRA Վարկային Բյուրո

Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն

Գերմանա Հայկական Հիմնադրամ

Բնակարան երիտա- սարդներին

Իրավաբանական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք

Next