Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Գլխավոր էջ

Ներածություն Որակավորման վկայական ունեցող անձիքՊատժամիջոցներ Կորած, ոչ պիտանի փաստաթղթերVisitors Center
Legislation and Policy Database

Ինչպես SOAP-ի միջոցով ստանալ փոխարժեքները Փոխարժեքի ստացում

Ճիշտ տառատեսակի պատկերման համար բեռնավորեք Arian AMU.ttf

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ ԵՎ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

Ներդրումային ֆոնդեր

Ոչ հրապարակային


Կորպորատիվ
 
 1. «ԳՐԱՆԱՏՈՒՍ ՎԵՆՉՈՒՐ ՖՈՆԴ l» ՓԲԸ հաստատուն կապիտալով, ոչ հրապարակային, կորպորատիվ, փակ մասնագիտացված (վենչուրային) ներդրումային ֆոնդ
 2. «ՍԵՐԱՖԻՄ ՎԵՆՉՈՒՐՍ» ՓԲԸ հաստատուն կապիտալով ոչ հրապարակային  փակ, մասնագիտացված ներդրումային ֆոնդ 

 

Պայմանագրային

 

 1.  ««Կապիտալ Ասեթ Մենեջմենթ» ՓԲԸ ԿԱՄ Բրիդջ ոչ հրապարակային մասնագիտացված պայամանագրային ներդրումային ֆոնդ I»
 2. ««Կապիտալ Ասեթ Մենեջմենթ» ՓԲԸ ԿԱՄ Բրիդջ ոչ հրապարակային մասնագիտացված պայամանագրային ներդրումային ֆոնդ II»
 3. «ԳԼՈՔԱԼ ՓՐՈՖԻՔՍ ԴՐԱՄԱՅԻՆ ՖՈՆԴ» ոչ հրապարակային մասնագիտացված չտարատեսականացված բաց պայմանագրային ներդրումային ֆոնդ
 4. «ԳԼՈՔԱԼ ՓՐՈՖԻՔՍ ԴՈԼԱՐԱՅԻՆ ՖՈՆԴ» ոչ հրապարակային մասնագիտացված չտարատեսականացված բաց պայմանագրային ներդրումային ֆոնդ
 5. «Հայաստանի ներդրողների ակումբ» Փակ ոչ հրապարակային պայմանագրային ներդրումային ֆոնդ
 6. «ԿՈՒՄԱՅՐԻ ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ» ՈՉ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՖՈՆ
 7. «Պրոֆման» ՓԲԸ ոչ հրապարակային պայմանագրային ներդրումային բաց ստանդարտ ֆոնդ
 8. «Յունիթ Ասեթ Ֆանդ» ոչ հրապարակային պայմանագրային ներդրումային ֆոնդ
 9. «ԱՇԿԵԼՈՆ ԻՆՎԵՍՏՄԸՆԹՍ» Փակ ոչ հրապարակային պայմանագրային ներդրումային ֆոնդ
 10. «ՀՈՎԱՐԴ ՓՐՈՓԸՐԹԻ ԴԻՎԵԼՈՓՄԵՆԹ» փակ ոչ հրապարակային  պայմանագրային ներդրումային ֆոնդ
 11. «ՀՈՎԱՐԴ ԻՆՎԵՍՏՄԸՆԹՍ» փակ ոչ հրապարակային պայմանագրային ներդրումային ֆոնդ
 12. «Լիմիթլես» ոչ հրապարակային պայմանագրային միջակայքային ներդրումային ֆոնդ
 13. «Համահայկական ֆոնդ» ոչ հրապարակային փակ պայմանագրային ներդրումային ֆոնդ
 14. «Ինվեսթմենթ Քոմիթի» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության «Սպրինտ պայմանագրային ոչ հրապարակային միջակայքային ներդրումային ֆոնդ»
 15. «ԳՐՈՈՒԹ ՖՈՆԴ» ոչ հրապարակային, բաց, պայմանագրային ներդրումային ֆոնդ
 16. «ՍՄԱՐՏ ԻՆՎԵՍՏՄԵՆՏՍ ՖՈՆԴ» ոչ հրապարակային, բաց, պայմանագրային ներդրումային ֆոնդ
 17.  «Կապիտալ Ասեթ Մենեջմենթ» ՓԲԸ «Արարատ Թեքնոլոջի ԿԱՄ-Փի Ֆանդ I» ոչ հրապարակային պայմանագրային ներդրումային ֆոնդ
 18. «Ֆինռայս» ոչ հրապարակային պայմանագրային ներդրումային ֆոնդ
 19. «ԳՐԵՅՐՈՈՒԶ ՓՐՈՓԸՐԹԻԶ»  փակ ոչ հրապարակային պայմանագրային մասնագիտացված ներդրումային ֆոնդ
 20.  «ԳՐԵՅՐՈՈՒԶ ՄԵԴ» փակ ոչ հրապարակային պայմանագրային մասնագիտացված ներդրումային ֆոնդ
 21.  «Հայասա Ինվեսթմենթս» ՍՊԸ «Ապրիկո» փակ ոչ հրապարակային պայմանագրային ներդրումային ֆոնդ 
 22.  «Նյու Ստոկ» ՓԲԸ «Ջեներալ Ինվեստմենթս» ոչ հրապարակային պայմանագրային միջակայքային ներդրումային ֆոնդ
 23. «Դայմենշն Աբսըլութ» ոչ հրապարակային, մասնագիտացված (լրացուցիչ ռիսկով), չտարատեսականացված, բաց, պայմանագրային ներդրումային Ֆոնդ
 

 

Previous

Հայաստանի Հանրապե- տության էլ. Կառավարում

Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարարի Կայք

Ավանդների Հատուցումը Երաշխավորող Հիմնադրամ

Արմենիան Քարդ

Հայաստանի Ավտոապահո- վագրողների Բյուրո

ACRA Վարկային Բյուրո

Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն

Գերմանա Հայկական Հիմնադրամ

Բնակարան երիտա- սարդներին

Իրավաբանական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք

Next