Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Գլխավոր էջ

Ներածություն Որակավորման վկայական ունեցող անձիքՊատժամիջոցներ Կորած, ոչ պիտանի փաստաթղթերՊետական տուրքVisitors Center

Ինչպես SOAP-ի միջոցով ստանալ փոխարժեքները Փոխարժեքի ստացում

Ճիշտ տառատեսակի պատկերման համար բեռնավորեք Arian AMU.ttf

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ ԵՎ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ​

Ներդրումային ֆոնդեր

Ոչ հրապարակային


Կորպորատիվ
«ԳՐԱՆԱՏՈՒՍ ՎԵՆՉՈՒՐ ՖՈՆԴ l» ՓԲԸ
«ՍԵՐԱՖԻՄ ՎԵՆՉՈՒՐՍ» ՓԲԸ հաստատուն կապիտալով ոչ հրապ. կորպորատիվ փակ մասնագիտացված ներդր. ֆոնդ
 
Պայմանագրային

        ««Կապիտալ Ասեթ Մենեջմենթ» ՓԲԸ ԿԱՄ Բրիդջ ոչ հրապ. մասնագիտացված պայամանագրային ներդրումային ֆոնդ II»

««Կապիտալ Ասեթ Մենեջմենթ» ՓԲԸ ԿԱՄ Բրիդջ ոչ հրապ.մասնագիտացված պայամանագրային ներդրումային ֆոնդ I»

«Ագրո Ինվեստ Ֆոնդ Մենեջմենթ» ՍՊԸ «Ագրո Ինվեստ» ոչ հրապարակային, մասնավոր բաժնեմասնակցային, չտարատեսականացված, բաց, պայմանագրային ներդրումային ֆոնդ

«Ադմիր» ՍՊԸ-ի «Ս-յունիք» փակ ոչ հրապարակային պայմանագրային ներդրումային ֆոնդ

«ԱՄԱ ԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ «ԱՄԱ ԷՔՈՒԻԹԻԶ» ոչ հրապ.,մասնագիտ.(լրացուցիչ ռիսկով), չտար., բաց,պայմ.ներդր.ֆոնդ

«Արար Թեքնոլոջի» փակ ոչ հրապարակային պայմանագրային ներդումային ֆոնդ

«ԱՐԱՐԱՏ ԱՎՏՈ-ՍԻԹԻ» ոչ հրապարակային, մասնավոր բաժնեմասնակցային, փակ, պայմանագրային ներդրումային ֆոնդ

«Արինս Կապիտալ» ոչ հրապարակային պայմանագրային միջակայքային ներդրումային ֆոնդ

«ԱրմԹեք Իմփաքթ Վենչուրս» ՍՊԸ-ի «ԱրմԹեք Իմփաքթ Ֆոնդ» փակ ոչ հրապարակային պայմանագրային ներդրումային ֆոնդ

«ԱՖՍ ԿԱՊԻՏԱԼ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ի «ԱՖՍ ԿԱՊԻՏԱԼ» ոչ հրապարակային, պայմանագրային ներդրումային ֆոնդ

«ԲԵՐՔԼԻ ՔԵՓԻԹԼ» ՓԲԸ «ԲԵՐՔԼԻ ՊՐԵՄԻԵՐ ՖՈՆԴ» փակ, ոչ հրապարակային, պայմանագրային ներդրումային ֆոնդ

«ԳԼՈՔԱԼ ՓՐՈՖԻՔՍ ԴՈԼԱՐԱՅԻՆ ՖՈՆԴ» ոչ հրապարակային բաց պայմանագրային ներդրումային ֆոնդ

«ԳԼՈՔԱԼ ՓՐՈՖԻՔՍ ԴՐԱՄԱՅԻՆ ՖՈՆԴ» բաց մասնագիտացված ոչ հրապարակային պայմանագրային ներդրումային ֆոնդ

«ԳԼՈՔԱԼ» ՓԲԸ-ի «ԳԼՈՔԱԼ ԱՅԲ ՖՈՆԴ» ոչ հրապարակային, չտարատեսականացված, բաց, պայմանագրային ներդրումային ֆոնդ

«ԳԼՈՔԱԼ» ՓԲԸ-ի «ԳԼՈՔԱԼ ԲԵՆ ՖՈՆԴ» ոչ հրապարակային, չտարատեսականացված, բաց, պայմանագրային ներդրումային ֆոնդ

«ԳԼՈՔԱԼ» ՓԲԸ-ի «ԳԼՈՔԱԼ ԳԻՄ ՖՈՆԴ» ոչ հրապարակային, չտարատեսականացված, բաց, պայմանագրային ներդրումային ֆոնդ

«ԳԼՈՔԱԼ» ՓԲԸ-ի «ԳԼՈՔԱԼ ԵՎՐՈՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ ՖՈՆԴ» ոչ հրապարակային, մասնագիտացված, չտարատեսականացված, բաց, պայմանագրային ներդրումային ֆոնդ

«Գրանատուս Վենչուրս» ՓԲԸ-ի «Գրանատուս Թեք4ԷսԴիՋի» փակ ոչ հրապ.պայմ.ներդր.ֆոնդ

«ԳՐԵՅՐՈՈՒԶ ՄԵԴ» փակ ոչ հրապարակային պայմանագրային մասնագիտացված ներդրումային ֆոնդ

«ԳՐԵՅՐՈՈՒԶ ՓՐՈՓԸՐԹԻԶ»  փակ ոչ հրապարակային պայմանագրային մասնագիտացված ներդրումային ֆոնդ

«ԳՐՈՈՒԹ ՖՈՆԴ» ոչ հրապարակային, բաց, պայմանագրային ներդրումային ֆոնդ

«ԴԱՅՄԵՆՇՆ ՖԻՔՍԴ ԻՆՔԱՄ ՅՈՒԷՍԴԻ» ոչ հրապ., մասն. (լրացուցիչ ռիսկով), չտարատես. բաց, պայմ. ներդր. ֆոնդ

«ԴԱՅՄԵՆՇՆ ՖԻՔՍԴ ԻՆՔԱՄ» ոչ հրապ. մասնագիտացված,չտարատեսականացված, բաց, պայմ. ներդր. ֆոնդ

«ԷՖ1» Փակ Բաժնետիրական Ընկերության «ԷՖ1 ֆոնդ» փակ ոչ հրապարակային պայմանագրային ներդրումային ֆոնդ

«ԻՍԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ»ՍՊԸ«Հայաստանի Գիտության և Տեխնոլոգիայի Իննովացիոն Ֆոնդ» փակ ոչ հր. պայմ. ներդ. ֆոնդ

«Լիմիթլես» ոչ հրապարակային պայմանագրային միջակայքային ներդրումային ֆոնդ

«ԼՈՅԱԼԹԻ» ՍՊԸ-ի «ԼՈՅԱԼԹԻ Ռիալ Իսթեյթ» ոչ հրապ, մասնագիտ, փակ, պայմ  ներդրումային ֆոնդ

«ԼՌՏ ԿԱՊԻՏԱԼ» ՓԲԸ «Ի ԷՄ ԿԱՊԻՏԱԼ ՖՈՆԴ պայմանագրային ոչ հրապարակային միջակայքային ներդրումային ֆոնդ

«Կապիտալ Ասեթ Մենեջմենթ» ՓԲԸ «Արարատ Թեքնոլոջի ԿԱՄ-Փի Ֆանդ I» ոչ հրապարակային պայմ. ներդր. ֆոնդ

«ԿԱՊԻՏԱԼ ՓՐՈՓԵՐԹԻ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՍՊԸ անշարժ գույքի ոչ հրապարակային, պայմանագրային, մասնագիտացված B1 փակ ֆոնդ

«ԿՈՒՄԱՅՐԻ ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ» ՈՉ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՖՈՆԴ

«Համահայկական ֆոնդ» ոչ հրապարակային պայմանագրային ներդրումային ֆոնդ

«Հայասա Ինվեսթմենթս» ՍՊԸ «Ապրիկո» փակ ոչ հրապարակային պայմանագրային ներդրումային ֆոնդ

«Հայաստանի ներդրողների ակումբ» Փակ ոչ հրապարակային պայմանագրային ներդրումային ֆոնդ

«Հանդրիդ Քոր» ոչ հրապ., մասնագիտացված (լրացուցիչ ռիսկով), չտարատեսականացված, բաց, պայմ. ներդր. ֆոնդ)

«ՀԱՐՄԻՆՈՒՅԱ ՖՈՆԴ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ «Հարմինույա» Ոչ Հրապ. մասն.(լր. Ռիսկ.) չտար. բաց պայմ.ներդր.ֆոնդ

«ՀԵՆՓԼԵՅՍ» ՍՊԸ «Հենփլեյս Գլոբալ պայմանագրային ոչ հրապարակային փակ ներդրումային ֆոնդ»

«ՀՈՎԱՐԴ ԻՆՎԵՍՏՄԸՆԹՍ» փակ ոչ հրապարակային պայմանագրային ներդրումային ֆոնդ

«ՀՈՎԱՐԴ ՓՐՈՓԸՐԹԻ ԴԻՎԵԼՈՓՄԵՆԹ» փակ ոչ հրապարակային  պայմանագրային ներդրումային ֆոնդ

«Ձեռնարկատեր+Պետություն հակաճգնաժամային ներդրումներ» փակ ոչ հրապ.մասնագիտացված պայմ. ներդրում. ֆոնդ

«Յունիթ Ասեթ Ֆանդ»  ոչ հրապարակային պայմանագրային ներդրումային ֆոնդ

«ՅՈՒՆԻԹԻ ՎԻՍԻ» ՓԲԸ «ՅՈՒՎԻՍԻ ՖԱՆԴ 1» ոչ հրապարակային, մասնավոր բաժնեմասնակցային, չտարատեսականացված, փակ պայմանագրային ներդրումային ֆոնդ

«Նյու Ստոկ» ՓԲԸ «Ջեներալ Ինվեստմենթս» ոչ հրապարակային պայմանագրային միջակայքային ներդրումային ֆոնդ

«ՇՏԻԳԵՆ ՎԵՆՉՈՒՐՍ» ՓԲԸ-ի «ՇՏԻԳԵՆ ՎԻ ՍԻ» պայմանագրային ոչ հրապարակային փակ ներդրումային ֆոնդ

«ՊՐԵՄԻՈՒՄ ԱՍՍԵԹ» ոչ հրապարակային, բաց, պայմանագրային ներդրումային ֆոնդ

«Պրոֆման» ՓԲԸ ոչ հրապարակային պայմանագրային ներդրումային ֆոնդ

«Ջենեզիս Ֆայնենս» ՍՊԸ «Ջենեզիս Ֆայնենս» ոչ հրապարակային  պայմանագրային բաց ստանդարտ ներդրումային ֆոնդ

«ՋԻ ԷՆ ԿԱՊԻՏԱԼ» ՍՊԸ-ի «ՋԻ ԷՆ ՖՈՐՄՈՒԼԱ» ՈՉ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ,ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ՖՈՆԴ

«ՋԻ-ԷՄ ԿԱՊԻՏԱԼ» ոչ հրապարակային, պայմանագրային, միջակայքային ներդրումային ֆոնդ

«ՌԻՎԻԵՐԱ ԿԱՊԻՏԱԼ» ՓԲԸ «ՌԻՎԻԵՐԱ ԿԱՊԻՏԱԼ ԱՐՄԵՆԻԱ ՖՈՆԴ 1» փակ ոչ հրապ. պայմ. ներդրումային ֆոնդ

«ՍՄԱՐԹ ՖԱՅՆԵՆՍ» ՍՊԸ-ի «ՍՄԱՐԹ ՖԱՅՆԵՆՍ» ոչ հրապարակային պայմանագրային ներդրումային ֆոնդ

«ՍՄԱՐՏ ԻՆՎԵՍՏՄԵՆՏՍ ՖՈՆԴ» ոչ հրապարակային, բաց, պայմանագրային ներդրումային ֆոնդ

«Սպրինտ պայմանագրային ոչ հրապարակային միջակայքային ներդրումային ֆոնդ»

«ՍՍ Կապիտալ» ՍՊԸ «Առաջին» պայմանագրային ոչ հրապարակային միջակայքային ներդրումային ֆոնդ

«ՍՍ Կապիտալ» ՍՊԸ «Երկրորդ» պայմանագրային ոչ հրապարակային միջակայքային ներդրումային ֆոնդ

«Վելիգեռա» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության «Վելիգեռա» ոչ հրապարակային փակ պայմանագրային ներդրումային ֆոնդ

«ՓԻ-ԷՅՉ-ԲԻ ԿԱՊԻՏԱԼ ԱԼՖԱ» ոչ հրապ., միջակայքային, մասնագիտացված, չտարատեսականացված պայմ. ներդր. ֆոնդ

«Փրայմ Ինվեսթ» ոչ հրապարակային, մասնագիտացված, միջակայքային, պայմանագրային ներդրումային ֆոնդ

«Ֆինռայս» ոչ հրապարակային պայմանագրային ներդրումային ֆոնդ

«ՖՈՐՄՈՒԼԱ ՎԵՆՉՈՒՐՍ» ՍՊԸ Ֆորմուլա Վի Սի պայմանագրային ոչ հրապարակային փակ ներդրումային ֆոնդ

 
Previous

Հայաստանի Հանրապե- տության էլ. Կառավարում

Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարարի Կայք

Ավանդների Հատուցումը Երաշխավորող Հիմնադրամ

Արմենիան Քարդ

Հայաստանի Ավտոապահո- վագրողների Բյուրո

ACRA Վարկային Բյուրո

Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն

Գերմանա Հայկական Հիմնադրամ

Բնակարան երիտա- սարդներին

Իրավաբանական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք

Next