Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Գլխավոր էջ

Ներածություն Որակավորման վկայական ունեցող անձիքՊատժամիջոցներ Կորած, ոչ պիտանի փաստաթղթերՊետական տուրքVisitors Center

Ինչպես SOAP-ի միջոցով ստանալ փոխարժեքները Փոխարժեքի ստացում

Ճիշտ տառատեսակի պատկերման համար բեռնավորեք Arian AMU.ttf

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ ԵՎ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

Ներդրումային ֆոնդեր

Ոչ հրապարակային


Կորպորատիվ
  1. «ՍԵՐԱՖԻՄ ՎԵՆՉՈՒՐՍ» ՓԲԸ հաստատուն կապիտալով ոչ հրապարակային փակ մասնագիտացված կորպորատիվ ներդրումային ֆոնդ
  2. «ԳՐԱՆԱՏՈՒՍ ՎԵՆՉՈՒՐ ՖՈՆԴ l» ՓԲԸ ոչ հրապարակային փակ մասնագիտացված (վենչուրային) կորպորատիվ ներդրումային ֆոնդ​

 

Պայմանագրային

«ՀԵՆՓԼԵՅՍ» ՍՊԸ «Հենփլեյս Գլոբալ պայմանագրային ոչ հրապարակային փակ ներդրումային ֆոնդ»

«ՅՈՒՆԻԹԻ ՎԻՍԻ» ՓԲԸ «ՅՈՒՎԻՍԻ ՖԱՆԴ 1» ոչ հրապարակային, մասնավոր բաժնեմասնակցային, չտարատեսականացված, փակ պայմանագրային ներդրումային ֆոնդ

«ԳԼՈՔԱԼ» ՓԲԸ-ի «ԳԼՈՔԱԼ ԵՎՐՈՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ ՖՈՆԴ» ոչ հրապարակային, մասնագիտացված, չտարատեսականացված, բաց, պայմանագրային ներդրումային ֆոնդ

«Վելիգեռա» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության «Վելիգեռա» ոչ հրապարակային փակ պայմանագրային ներդրումային ֆոնդ

«ԱՐԱՐԱՏ ԱՎՏՈ-ՍԻԹԻ» ոչ հրապարակային, մասնավոր բաժնեմասնակցային, փակ, պայմանագրային ներդրումային ֆոնդ

«ՋԻ ԷՆ ՖՈՐՄՈՒԼԱ» ՈՉ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ,ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ՖՈՆԴ

«Ջենեզիս Ֆայնենս» ՍՊԸ «Ջենեզիս Ֆայնենս» ոչ հրապարակային  պայմանագրային բաց ստանդարտ ներդրումային ֆոնդ

«Գրանատուս Վենչուրս» ՓԲԸ-ի «Գրանատուս Թեք4ԷսԴիՋի» փակ ոչ հրապ.պայմ.ներդր.ֆոնդ

«ԼՈՅԱԼԹԻ» ՍՊԸ-ի «ԼՈՅԱԼԹԻ Ռիալ Իսթեյթ» ոչ հրապ, մասնագիտ, փակ, պայմ  ներդրումային ֆոնդ

«ԱՄԱ ԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ «ԱՄԱ ԷՔՈՒԻԹԻԶ» ոչ հրապ.,մասնագիտ.(լրացուցիչ ռիսկով), չտար., բաց,պայմ.ներդր.ֆոնդ

«ԻՍԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ»ՍՊԸ«Հայաստանի Գիտության և Տեխնոլոգիայի Իննովացիոն Ֆոնդ» փակ ոչ հր. պայմ. ներդ. ֆոնդ

«ԷՖ1» Փակ Բաժնետիրական Ընկերության «ԷՖ1 ֆոնդ» փակ ոչ հրապարակային պայմանագրային ներդրումային ֆոնդ

«ՊՐԵՄԻՈՒՄ ԱՍՍԵԹ» ոչ հրապարակային, բաց, պայմանագրային ներդրումային ֆոնդ

«Արար Թեքնոլոջի» փակ ոչ հրապարակային պայմանագրային ներդումային ֆոնդ

«ՖՈՐՄՈՒԼԱ ՎԵՆՉՈՒՐՍ» ՍՊԸ Ֆորմուլա Վի Սի պայմանագրային ոչ հրապարակային փակ ներդրումային ֆոնդ

«ՍՄԱՐԹ ՖԱՅՆԵՆՍ» ՍՊԸ-ի «ՍՄԱՐԹ ՖԱՅՆԵՆՍ» ոչ հրապարակային պայմանագրային ներդրումային ֆոնդ

«ԴԱՅՄԵՆՇՆ ՖԻՔՍԴ ԻՆՔԱՄ ՅՈՒԷՍԴԻ» ոչ հրապ., մասն. (լրացուցիչ ռիսկով), չտարատես. բաց, պայմ. ներդր. ֆոնդ

«ՍՍ Կապիտալ» ՍՊԸ «Առաջին» պայմանագրային ոչ հրապարակային միջակայքային ներդրումային ֆոնդ

«ՍՍ Կապիտալ» ՍՊԸ «Երկրորդ» պայմանագրային ոչ հրապարակային միջակայքային ներդրումային ֆոնդ

«ՀԱՐՄԻՆՈՒՅԱ ՖՈՆԴ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ «Հարմինույա» Ոչ Հրապ. մասն.(լր. Ռիսկ.) չտար. բաց պայմ.ներդր.ֆոնդ

«ՌԻՎԻԵՐԱ ԿԱՊԻՏԱԼ» ՓԲԸ «ՌԻՎԻԵՐԱ ԿԱՊԻՏԱԼ ԱՐՄԵՆԻԱ ՖՈՆԴ 1» փակ ոչ հրապ. պայմ. ներդրումային ֆոնդ

«Ձեռնարկատեր+Պետություն հակաճգնաժամային ներդրումներ» փակ ոչ հրապ.մասնագիտացված պայմ. ներդրում. ֆոնդ

«ԴԱՅՄԵՆՇՆ ՖԻՔՍԴ ԻՆՔԱՄ» ոչ հրապ. մասնագիտացված,չտարատեսականացված, բաց, պայմ. ներդր. ֆոնդ

«Փրայմ Ինվեսթ» ոչ հրապարակային, մասնագիտացված, միջակայքային, պայմանագրային ներդրումային ֆոնդ

«ՋԻ-ԷՄ ԿԱՊԻՏԱԼ» ոչ հրապարակային, պայմանագրային, միջակայքային ներդրումային ֆոնդ

«ՓԻ-ԷՅՉ-ԲԻ ԿԱՊԻՏԱԼ ԱԼՖԱ» ոչ հրապ., միջակայքային, մասնագիտացված, չտարատեսականացված պայմ. ներդր. ֆոնդ

«Արինս Կապիտալ» ոչ հրապարակային պայմանագրային միջակայքային ներդրումային ֆոնդ

«ԼՌՏ ԿԱՊԻՏԱԼ» ՓԲԸ «Ի ԷՄ ԿԱՊԻՏԱԼ ՖՈՆԴ պայմանագրային ոչ հրապարակային միջակայքային ներդրումային ֆոնդ

«Ցե-Քյու Արմենիա Գրոութ» հրապարակային, բաց, ստանդարտ, պայմանագրային ներդրումային ֆոնդ

«ՋԵՆԵՐԱԼ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ-ի պայմ., հրապ., պահպանողական կենսաթոշակային, բաց, տարատեսականացված ֆոնդ

«Հանդրիդ Քոր» ոչ հրապ., մասնագիտացված (լրացուցիչ ռիսկով), չտարատեսականացված, բաց, պայմ. ներդր. ֆոնդ)

«Նյու Ստոկ» ՓԲԸ «Ջեներալ Ինվեստմենթս» ոչ հրապարակային պայմանագրային միջակայքային ներդրումային ֆոնդ

«Հայասա Ինվեսթմենթս» ՍՊԸ «Ապրիկո» փակ ոչ հրապարակային պայմանագրային ներդրումային ֆոնդ

«ԳՐԵՅՐՈՈՒԶ ՄԵԴ» փակ ոչ հրապարակային պայմանագրային մասնագիտացված ներդրումային ֆոնդ

«Կապիտալ Ասեթ Մենեջմենթ» ՓԲԸ «Արարատ Թեքնոլոջի ԿԱՄ-Փի Ֆանդ I» ոչ հրապարակային պայմ. ներդր. ֆոնդ

«Ֆինռայս» ոչ հրապարակային պայմանագրային ներդրումային ֆոնդ

«ԳՐԵՅՐՈՈՒԶ ՓՐՈՓԸՐԹԻԶ»  փակ ոչ հրապարակային պայմանագրային մասնագիտացված ներդրումային ֆոնդ

«ԳՐՈՈՒԹ ՖՈՆԴ» ոչ հրապարակային, բաց, պայմանագրային ներդրումային ֆոնդ

«ՍՄԱՐՏ ԻՆՎԵՍՏՄԵՆՏՍ ՖՈՆԴ» ոչ հրապարակային, բաց, պայմանագրային ներդրումային ֆոնդ

«Սպրինտ պայմանագրային ոչ հրապարակային միջակայքային ներդրումային ֆոնդ»

«ՀՈՎԱՐԴ ՓՐՈՓԸՐԹԻ ԴԻՎԵԼՈՓՄԵՆԹ» փակ ոչ հրապարակային  պայմանագրային ներդրումային ֆոնդ

«ՀՈՎԱՐԴ ԻՆՎԵՍՏՄԸՆԹՍ» փակ ոչ հրապարակային պայմանագրային ներդրումային ֆոնդ

«Լիմիթլես» ոչ հրապարակային պայմանագրային միջակայքային ներդրումային ֆոնդ

«ԳԼՈՔԱԼ ՓՐՈՖԻՔՍ ԴՈԼԱՐԱՅԻՆ ՖՈՆԴ» ոչ հրապարակային բաց պայմանագրային ներդրումային ֆոնդ

«ՍԵՐԱՖԻՄ ՎԵՆՉՈՒՐՍ» ՓԲԸ հաստատուն կապիտալով ոչ հրապ. կորպորատիվ փակ մասնագիտացված ներդր. ֆոնդ

«Յունիթ Ասեթ Ֆանդ»  ոչ հրապարակային պայմանագրային ներդրումային ֆոնդ

«Համահայկական ֆոնդ» ոչ հրապարակային պայմանագրային ներդրումային ֆոնդ

««Կապիտալ Ասեթ Մենեջմենթ» ՓԲԸ ԿԱՄ Բրիդջ ոչ հրապ.մասնագիտացված պայամանագրային ներդրումային ֆոնդ I»

««Կապիտալ Ասեթ Մենեջմենթ» ՓԲԸ ԿԱՄ Բրիդջ ոչ հրապ. մասնագիտացված պայամանագրային ներդրումային ֆոնդ II»

«Պրոֆման» ՓԲԸ ոչ հրապարակային պայմանագրային ներդրումային ֆոնդ

«ԳԼՈՔԱԼ ՓՐՈՖԻՔՍ ԴՐԱՄԱՅԻՆ ՖՈՆԴ» բաց մասնագիտացված ոչ հրապարակային պայմանագրային ներդրումային ֆոնդ

«ԿՈՒՄԱՅՐԻ ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ» ՈՉ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՖՈՆԴ

«Հայաստանի ներդրողների ակումբ» Փակ ոչ հրապարակային պայմանագրային ներդրումային ֆոնդ

«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ կայուն եկամտային կենսաթոշակային ֆոնդ

«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ պահպանողական (կոնսերվատիվ) կենսաթոշակային ֆոնդ

«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ հավասարակշռված կենսաթոշակային ֆոնդ

«Ցե-Կվադրատ Ամպեգա Ասեթ Մենեջմենթ Արմենիա» ՍՊԸ  կայուն եկամտային կենսաթոշակային ֆոնդ

«Ցե-Կվադրատ Ամպեգա Ասեթ Մենեջմենթ Արմենիա» ՍՊԸ պահպանողական (կոնսերվատիվ) կենսաթոշակային ֆոնդ

«Ցե-Կվադրատ Ամպեգա Ասեթ Մենեջմենթ Արմենիա» ՍՊԸ  հավասարակշռված կենսաթոշակային ֆոնդ

«ԳՐԱՆԱՏՈՒՍ ՎԵՆՉՈՒՐ ՖՈՆԴ l» ՓԲԸ

««Կապիտալ Ասեթ Մենեջմենթ» փակ բաժնետիրական ընկերության ԿԱՄ պետական արժեթղթերի ներդրումային ֆոնդ»

««Կապիտալ Ասեթ Մենեջմենթ» փակ բաժնետիրական ընկերության ԿԱՄավոր 1 Կենսաթոշակային Ֆոնդ»

««Կապիտալ Ասեթ Մենեջմենթ» փակ բաժնետիրական ընկերության  ԿԱՄավոր 2 Կենսաթոշակային Ֆոնդ»

«Ագրո Ինվեստ Ֆոնդ Մենեջմենթ» ՍՊԸ «Ագրո Ինվեստ» ոչ հրապարակային, մասնավոր բաժնեմասնակցային, չտարատեսականացված, բաց, պայմանագրային ներդրումային ֆոնդ

 «ԱՖՍ ԿԱՊԻՏԱԼ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ «ԱՖՍ Կապիտալ» ոչ հրապարակային պայմանագրային ներդրումային ֆոնդ

«ԲԵՐՔԼԻ ՔԵՓԻԹԼ» ՓԲԸ-ի «ԲԵՐՔԼԻ ՊՐԵՄԻԵՐ ՖՈՆԴ» փակ, ոչ հրապարակային, պայմանագրային ներդրումային ֆոնդ

«ԿԱՊԻՏԱԼ ՓՐՈՓԵՐԹԻ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՍՊԸ անշարժ գույքի ոչ հրապարակային, պայմանագրային, մասնագիտացված B1 փակ ֆոնդ​


Previous

Հայաստանի Հանրապե- տության էլ. Կառավարում

Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարարի Կայք

Ավանդների Հատուցումը Երաշխավորող Հիմնադրամ

Արմենիան Քարդ

Հայաստանի Ավտոապահո- վագրողների Բյուրո

ACRA Վարկային Բյուրո

Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն

Գերմանա Հայկական Հիմնադրամ

Բնակարան երիտա- սարդներին

Իրավաբանական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք

Next