Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Գլխավոր էջ
Visitors Center

Ինչպես SOAP-ի միջոցով ստանալ փոխարժեքները Փոխարժեքի ստացում

Ճիշտ տառատեսակի պատկերման համար բեռնավորեք Arian AMU.ttf

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ

Ֆինանսական կայունության ցուցանիշներ

ՀՀ ԿԲ ֆինանսական կայունության ցուցանիշ​ներ


​Ֆինանսական կայունության ցուցանիշները երկրի ֆինանսական համակարգի, նրա կորպորատիվ հատվածի և տնային տնտեսությունների ֆինանսական առողջությունն ու կայունությունը բնութագրող վիճակագրական ցուցանիշների ամբողջություն է: Նշված ցուցանիշների մշակումը իրականացվել է Արժույթի միջազգային հիմնադրամի կողմից` այլ միջազգային կառույցների և ԱՄՀ անդամ երկրների օժանդակությամբ: Ցուցանիշների նման համակարգի ստեղծման գլխավոր շարժառիթ է հանդիսացել միջազգային մասշտաբով բոլոր երկրների ֆինանսական կայունությունը բնութագրող ցուցանիշների համադրելի դաշտ ունենալը և վերլուծաբանների համար նման ցուցանիշների հասանելիությունը: Բոլոր երկրների ֆինանսական կայունության ցուցանիշները հասանելի են ԱՄՀ էլեկտրոնային կայքում: Ֆինանսական կայունության ցուցանիշները հնարավորություն են տալիս իրականացնել մակրոպրուդենցիալ վերլուծություններ, ինչպես նաև գնահատել առանձին երկրների կամ գլոբալ ֆինանսական համակարգի ուժեղ և թույլ կողմերը:


Previous

Հայաստանի Հանրապե- տության էլ. Կառավարում

Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարարի Կայք

Ավանդների Հատուցումը Երաշխավորող Հիմնադրամ

Արմենիան Քարդ

Հայաստանի Ավտոապահո- վագրողների Բյուրո

ACRA Վարկային Բյուրո

Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն

Գերմանա Հայկական Հիմնադրամ

Բնակարան երիտա- սարդներին

Իրավաբանական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք

Next