Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Գլխավոր էջ

Ներածություն ՀաշվետվություններՈրակավորման վկայական ունեցող անձինքՊատժամիջոցներ


ABC Finance
Visitors Center
Legislation and Policy Database
Financial Institution Licensing Electronically
Ինչպես SOAP-ի միջոցով ստանալ փոխարժեքները Փոխարժեքի ստացում

Ճիշտ տառատեսակի պատկերման համար բեռնավորեք Arian AMU.ttf

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ ԵՎ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

Վճարահաշվարկային կազմակերպություններ
 

«Արմենիան Քարդ» ՓԲԸ
Վարչ.նախագահ
(գործադիր տնօրեն) Իշխան Մխիթարյան
Հասցե` ք. Երևան, Գարեգին Նժդեհի 32/1
Հեռախոս` 449 937, Ֆաքս` 440 390, Էլ. հասցե՝ arca@arca.am, Վեբ կայք` www.arca.am,
 
«ԹԵԼ-ՍԵԼ» ՓԲԸ 
Վարչ.նախագահ
(գործադիր տնօրեն) Արամ Ազատյան
Հասցե`  ք. Երևան, Վարդանանց 8
Հեռախոս` 560 115
Մասնաճյուղ` 8 
 
«ՏԱՆԴԵՄ ՓԵՅՄԻՆԹՍ» ՍՊԸ
Վարչ.նախագահ
(գործադիր տնօրեն) Գագիկ Խաչատրյան
Հասցե` ք. Երևան, Արշակունյաց 41 հասցեի վարչական մասնաշենքի 3-րդ հարկ
Հեռախոս` 060 516 055, Ֆաքս՝ 440 746, Էլ. հասցե՝ info@tandem.am
 

  Previous

Հայաստանի Հանրապե- տության էլ. Կառավարում

Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարարի Կայք

Ավանդների Հատուցումը Երաշխավորող Հիմնադրամ

Արմենիան Քարդ

Հայաստանի Ավտոապահո- վագրողների Բյուրո

ACRA Վարկային Բյուրո

Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն

Գերմանա Հայկական Հիմնադրամ

Բնակարան երիտա- սարդներին

Next