Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Գլխավոր էջ
Visitors Center
Legislation and Policy Database

Ինչպես SOAP-ի միջոցով ստանալ փոխարժեքները Փոխարժեքի ստացում

Ճիշտ տառատեսակի պատկերման համար բեռնավորեք Arian AMU.ttf

ՓՈՂԵՐԻ ԼՎԱՑՄԱՆ ԵՎ ԱՀԱԲԵԿՉՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐ

Տիպաբանություններ և այլ ուղեցույցներ

Այլ ուղեցույցներ

1. ՖԱԹՖ-ի ուղեցույց - Քաղաքական ազդեցություն ունեցող անձինք (Հանձնարարականներ 12 և 22)

2. ՖԱԹՖ-ի ուղեցույց - Ռիսկահենք մոտեցման կիրառությունը բանկային ոլորտում

3. ՖԱԹՖ-ի ուղեցույց - Թափանցիկություն  և իրական շահառուների բացահայտում

4. ՖԱԹՖ-ի զեկույց - Ահաբեկչության ֆինանսավորման նորահայտ ռիսկերը

5. ​ՖԱԹՖ զեկույց - Ոչ առևտրային կազմակերպությունների՝ ահաբեկչության ֆինանսավորման նպատակով չարաշահման ռիսկի         ուսումնասիրություն (հասանելի է միայն անգլերենով)

6. ՖԱԹՖ-ի լավագույն փորձի ուսումնասիրություն - Ոչ առևտրային կազմակերպությունների չարաշահման դեմ պայքար (Հանձնարարական 8) (հասանելի է միայն անգլերենով)

7. ՖԱԹՖ-ի ուղեցույց - Զանգվածային ոչնչացման զենքի տարածման ֆինանսավորման դեմ պայքարի վերաբերյալ

 

Previous

Հայաստանի Հանրապե- տության էլ. Կառավարում

Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարարի Կայք

Ավանդների Հատուցումը Երաշխավորող Հիմնադրամ

Արմենիան Քարդ

Հայաստանի Ավտոապահո- վագրողների Բյուրո

ACRA Վարկային Բյուրո

Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն

Գերմանա Հայկական Հիմնադրամ

Բնակարան երիտա- սարդներին

Իրավաբանական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք

Next