Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Գլխավոր էջ

Ներածություն Որակավորման վկայական ունեցող անձիքՊատժամիջոցներ Կորած, ոչ պիտանի փաստաթղթերVisitors Center
Legislation and Policy Database

Ինչպես SOAP-ի միջոցով ստանալ փոխարժեքները Փոխարժեքի ստացում

Ճիշտ տառատեսակի պատկերման համար բեռնավորեք Arian AMU.ttf

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ ԵՎ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

Լուծարային կառավարիչներ

 

 Լուծարման գործընթացում գտնվող բանկերի ցանկ

 
Լուծարման գործընթացում գտնվող բանկի անվանումը
Լուծարային կառավարիչի անուն/ազգանուն
Հեռախոսահամար
1
«Արմենիա» ԱԳԲ
Հովհաննես Թոռչյան
095443800
2
«Արդշինբանկ» ԲԲԸ
3
«Կրեդիտ-Երևան Բանկ» ՍՊԸ
4
«Լենդբանկ» ՓԲԸ
Հարություն Ղազարյան
091408793, 010541195
5
«Միավորված բանկ» ԲԲԸ
Արա Աղայան
091423319, 010274945
6
«Հայավիաբանկ» ՓԲԸ
Ռուբեն Ավետիսյան
055007461
Previous

Հայաստանի Հանրապե- տության էլ. Կառավարում

Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարարի Կայք

Ավանդների Հատուցումը Երաշխավորող Հիմնադրամ

Արմենիան Քարդ

Հայաստանի Ավտոապահո- վագրողների Բյուրո

ACRA Վարկային Բյուրո

Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն

Գերմանա Հայկական Հիմնադրամ

Բնակարան երիտա- սարդներին

Իրավաբանական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք

Next