Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Գլխավոր էջ
Visitors Center
Legislation and Policy Database
Financial Institution Licensing Electronically
Ինչպես SOAP-ի միջոցով ստանալ փոխարժեքները Փոխարժեքի ստացում

Ճիշտ տառատեսակի պատկերման համար բեռնավորեք Arian AMU.ttf

ՀՀ կենտրոնական բանկի մասին

Պատմություն

Դրամաշրջանառությունը 1918-1924թթ.

 
 
1917 թ. Հոկտեմբերյան հեղաշրջումից հետո Հայաս­տանը, Վրաստանը և Ադրբեջանը, դուրս գալով Ռուսաստանի կայս­րության կազմից, ստեղծում են անկախ միավորում` Անդրկովկա­սյան կոմիսարիատ: 1918 թ. փետրվարին Անդրկովկասյան կոմիսարիատը շրջանառության մեջ է դնում իր դրամանիշերը` բոները 1, 3, 5, 10, 50, 100 և 250 ռուբլի անվա­նական արժեքներով: Առաջին անգամ թղթադրամներին հայտնվում են նաև հայերեն մակագրու­թյուններ: Հայ դրամագետները վերջիններս դիտարկում են որպես առաջին հայկական թղթադրամներ:
  
1918 թ. մայիսի 28-ին անկախ հռչակված Հայաստանի Առաջին Հանրապե­տությունը 1919 թ. շրջանառության մեջ մտցրեց Պետբանկի Երևանյան բաժանմունքի չեկերը: 1920 թ. ամռանը շրջանառության մեջ մտան 1919 թ. թվագրված թղթադրամները` 50, 100 և 250 ռուբլի անվանական արժեքներով: Դրանց ձևավորումը կատարել են Հ. Կոջո­յանը և Ա. Ֆեթվաջյանը, իսկ տպագրումն իրականացվել է Լոն­դո­նում "Waterlow and Sons Ltd" ընկերության կողմից: Այս թողարկումն առանձնանում է յուրահատուկ ձևավորմամբ, ազգային պատկերների և զարդանախշերի գեղարվեստական օգտագործմամբ:
 
1921 թ. շրջանառության մեջ է դրվում Պետբանկի Երևանի բաժանմունքի 10000 ռուբլի անվանական արժեքով չեկը: Ավելի ուշ թողարկվում են 1921 թ. նմուշի 5000 և 10000 ռուբլի անվանական արժեքներով թղթադրամները: Թղթադրամների շարքի թողարկումները շարունակվում են. շրջանառության մեջ են մտցվում 1922 թ. նմուշի 25000, 100000, 1 միլիոն և 5 միլիոն ռուբլի անվանական արժեքներով թղթադրամները, ինչպես նաև 5 միլիոն ռուբլի արժողությամբ պարտագիրը:
 
1922 թ. Հայաստանի, Վրաստանի և Ադրբեջանի հանրապետությունները միավորվում են §Անդրկովկասյան Սոցիա­լիստական Խորհրդային Հանրապետությունների Ֆեդերատիվ Միության¦ (ԱՍԽՀՖՄ) մեջ և թողարկում հետևյալ անվանական արժեքներով դրամանիշերը` 1000, 5000, 10000, 25000, 50000, 100000, 250000, 500000, 1 մլն, 5 միլիոն և 10 միլիոն ռուբլի:
 
1922 թ. դեկտեմբերի 13-ին ԱՍԽՀՖՄ-ն վերակազմավորվում է Անդրկովկասի Խորհրդային Ֆեդերատիվ Սոցիալիստական Հանրապետության (ԱՍՖՍՀ): 1923 թվականին թողարկվում են նաև հետևյալ թղթադրամները` 25, 50, 75, 100, 250 միլիոն և 1 ու 10 միլիարդ ռուբլի անվանական արժեքներով: 10 միլիարդ ռուբլի անվանական արժեքով թղթադրամը շրջանառության մեջ չի մտցվում: 1923 թվականով թվագրված պատրաստվում է նաև 1 չերվոնեց անվանական արժեքով պարտագիրը, որը նույնպես շրջանառության մեջ չի մտցվել:
 
Կարճ ժամանակահատվածում վերոնշյալ դրամանիշերը փոխարինում են իրար: Սակայն դեռևս 1920 թ. դեկտեմբերի 20-ի դեկրետով Խորհրդային Հայաստանի իշխանությունները հայտարարել էին պարտադիր նաև ռուսական խորհրդային դրամանիշերի շրջանառությունը:
 
Խորհրդային Միության կազմավորմամբ և 1924 թ. ապրիլի 15-ի դրամական բարեփոխմամբ ու պետական հրամանագրով որոշում է ընդունվում Անդրկովկասում շրջանառության մեջ եղած բոլոր տիպի դրամանիշերը Խորհրդային Միության միասնական նմուշի դրամանիշերով փոխանակելու մասին:

 

Previous

Հայաստանի Հանրապե- տության էլ. Կառավարում

Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարարի Կայք

Ավանդների Հատուցումը Երաշխավորող Հիմնադրամ

Արմենիան Քարդ

Հայաստանի Ավտոապահո- վագրողների Բյուրո

ACRA Վարկային Բյուրո

Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն

Գերմանա Հայկական Հիմնադրամ

Բնակարան երիտա- սարդներին

Next