Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Գլխավոր էջ
Visitors Center
Legislation and Policy Database

Ինչպես SOAP-ի միջոցով ստանալ փոխարժեքները Փոխարժեքի ստացում

Ճիշտ տառատեսակի պատկերման համար բեռնավորեք Arian AMU.ttf

Ֆինանսական դիտարկումների կենտրոն

Նորություններ

​​​​​​​

Անց է կացվել դասընթաց՝ խաղատների, շահումով խաղերի, ներառյալ՝ ինտերնետ շահումով խաղերի, վիճակախաղերի կազմակերպման գործունեություն իրականացնող անձանց, ՀՀ ֆինանսների նախարարության և ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի ներկայացուցիչների մասնակցությամբՎերադարձ

05/11/2019
 
 
 

             Սույն թվականի նոյեմբերի 4-ին ՀՀ ԿԲ ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնի կողմից անց է կացվել դասընթաց՝ խաղատների, շահումով խաղերի, ներառյալ՝ ինտերնետ շահումով խաղերի, վիճակախաղերի կազմակերպման գործունեություն իրականացնող անձանց ներքին դիտարկումների մարմնի աշխատակիցների, ՀՀ ֆինանսների նախարարության և ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ: Դասընթացի շրջանակներում մասնակիցներին ներկայացվել են հետևյալ թեմաները՝• ՀՀ փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման ռիսկերի ազգային գնահատման արդյունքները

• փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման ռիսկերին առնչվող պարտականություններ

• թիրախային ֆինանսական պատժամիջոցներ

• կասկածելիության չափանիշներ

• իրավիճակային խնդիրներ

• հաշվետվությունների ներկայացման նոր տեխնոլոգիաներ:Դասընթացը կրելու է շարունակական բնույթ՝ նպատակ ունենալով բոլոր հաշվետվություն տրամադրող անձանց իրազեկել ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի ոլորտում առկա զարգացումների վերաբերյալ:

 
​​
Previous

Հայաստանի Հանրապե- տության էլ. Կառավարում

Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարարի Կայք

Ավանդների Հատուցումը Երաշխավորող Հիմնադրամ

Արմենիան Քարդ

Հայաստանի Ավտոապահո- վագրողների Բյուրո

ACRA Վարկային Բյուրո

Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն

Գերմանա Հայկական Հիմնադրամ

Բնակարան երիտա- սարդներին

Իրավաբանական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք

Next