Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Գլխավոր էջ
Visitors Center
Legislation and Policy Database

Ինչպես SOAP-ի միջոցով ստանալ փոխարժեքները Փոխարժեքի ստացում

Ճիշտ տառատեսակի պատկերման համար բեռնավորեք Arian AMU.ttf

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ ԵՎ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

Ներդրումային եւ կենսաթոշակային ֆոնդեր

Կենսաթոշակային ֆոնդեր

 
 
Ֆոնդի անվանում՝ ««Կապիտալ Ասեթ Մենեջմենթ» փակ բաժնետիրական ընկերության ԿԱՄավոր 1 Կենսաթոշակային Ֆոնդ»  
Ֆոնդի տեսակը՝ պայմանագրային կամավոր կենսաթոշակային ֆոնդ
Հասցե ՝ ք. Երեւան, Մ. Խորենացու փող., 15 շենք 2-րդ հարկ, գրասենյակ 5
Հեռախոս ՝ 010521231
Ֆոնդի կառավարչի անվանում՝ «ԿԱՊԻՏԱԼ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ
 
 
Ֆոնդի անվանում՝ ««Կապիտալ Ասեթ Մենեջմենթ» փակ բաժնետիրական ընկերության  ԿԱՄավոր 2 Կենսաթոշակային Ֆոնդ»
Ֆոնդի տեսակը՝ պայմանագրային կամավոր կենսաթոշակային ֆոնդ
Հասցե ՝ ք. Երեւան, Մ. Խորենացու փող., 15 շենք 2-րդ հարկ, գրասենյակ 5
Հեռախոս ՝ 010521231
Ֆոնդի կառավարչի անվանում՝ «ԿԱՊԻՏԱԼ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ
 
«Ամունդի-Ակբա Ասեթ Մենեջմենթ» ՓԲԸ կայուն եկամտային կենսաթոշակային Ֆոնդ»
 
Ֆոնդի անվանում՝ «Ամունդի-Ակբա Ասեթ Մենեջմենթ» ՓԲԸ կայուն եկամտային կենսաթոշակային Ֆոնդ»
Ֆոնդի տեսակը՝ պարտադիր կենսաթոշակային պայմանագրային
Հասցե ՝ ք. Երեւան, Վ. Սարգսյան 10, 123, 124 տարածք
Հեռախոս ՝ (+374 10) 318 888
Ֆոնդի կառավարչի անվանում` «Ամունդի-Ակբա Ասեթ Մենեջմենթ» ՓԲԸ  
 
 
«Ամունդի-Ակբա Ասեթ Մենեջմենթ» ՓԲԸ հավասարակշռված կենսաթոշակային Ֆոնդ»
 
Ֆոնդի անվանում՝ «Ամունդի-Ակբա Ասեթ Մենեջմենթ» ՓԲԸ հավասարակշռված կենսաթոշակային Ֆոնդ»
Ֆոնդի տեսակը՝ պարտադիր կենսաթոշակային պայմանագրային
Հասցե ՝ ք. Երեւան, Վ. Սարգսյան 10, 123, 124 տարածք
Հեռախոս ՝  (+374 10) 318 888
Ֆոնդի կառավարչի անվանում` «Ամունդի-Ակբա Ասեթ Մենեջմենթ» ՓԲԸ
 
«Ամունդի-Ակբա Ասեթ Մենեջմենթ» ՓԲԸ պահպանողական (կոնսերվատիվ) կենսաթոշակային Ֆոնդ»
 
Ֆոնդի անվանում՝ «Ամունդի-Ակբա Ասեթ Մենեջմենթ» ՓԲԸ պահպանողական (կոնսերվատիվ) կենսաթոշակային ֆոնդ»
Ֆոնդի տեսակը՝ պարտադիր կենսաթոշակային պայմանագրային
Հասցե ՝ ք. Երեւան, Վ. Սարգսյան 10, 123, 124 տարածք
Հեռախոս ՝  (+374 10) 318 888, էլ. հասցե՝ info-armenia@amundi.com
Ֆոնդի կառավարչի անվանում ` «Ամունդի-Ակբա Ասեթ Մենեջմենթ» ՓԲԸ
 
 
 
Ֆոնդի անվանում՝ «Ցե-Կվադրատ Ամպեգա Ասեթ Մենեջմենթ Արմենիա» ՍՊԸ կայուն եկամտային կենսաթոշակային ֆոնդ»
Ֆոնդի տեսակը՝ պարտադիր կենսաթոշակային պայմանագրային
Հասցե` ՀՀ, ք. Երեւան, Հանրապետության փող. 37,  
Հեռախոս`  (+374 10) 569 921
Էլ. հասցե՝ office@c-quadrat-ampega.am 
 
 
Ֆոնդի անվանում՝ «Ցե-Կվադրատ Ամպեգա Ասեթ Մենեջմենթ Արմենիա» ՍՊԸ  հավասարակշռված կենսաթոշակային ֆոնդ»
Ֆոնդի տեսակը՝ պարտադիր կենսաթոշակային պայմանագրային
Հասցե` ՀՀ, ք. Երեւան, Հանրապետության փող. 37,  
Հեռախոս` (+374 10) 569 921
Էլ. հասցե՝ office@c-quadrat-ampega.am 
 
  
 
Ֆոնդի անվանում՝ «Ցե-Կվադրատ Ամպեգա Ասեթ Մենեջմենթ Արմենիա» ՍՊԸ  պահպանողական (կոնսերվատիվ)  կենսաթոշակային ֆոնդ»
Ֆոնդի տեսակը՝ պարտադիր կենսաթոշակային պայմանագրային
Հասցե` ՀՀ, ք. Երեւան, Հանրապետության փող. 37,  
Հեռախոս`  (+374 10) 569 921
Էլ. հասցե՝ office@c-quadrat-ampega.am
 
 
Previous

Հայաստանի Հանրապե- տության էլ. Կառավարում

Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարարի Կայք

Ավանդների Հատուցումը Երաշխավորող Հիմնադրամ

Արմենիան Քարդ

Հայաստանի Ավտոապահո- վագրողների Բյուրո

ACRA Վարկային Բյուրո

Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն

Գերմանա Հայկական Հիմնադրամ

Բնակարան երիտա- սարդներին

Իրավաբանական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք

Next