Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Գլխավոր էջ
Visitors Center
Legislation and Policy Database

Ինչպես SOAP-ի միջոցով ստանալ փոխարժեքները Փոխարժեքի ստացում

Ճիշտ տառատեսակի պատկերման համար բեռնավորեք Arian AMU.ttf

Ֆինանսական դիտարկումների կենտրոն

Նորություններ

​​​​​​​

Անց են կացվել հեռավար դասընթացներ՝ ՀՀ տարածքում գործող ոչ-բանկ ֆինանսական հաստատությունների ներքին դիտարկումների մարմնի աշխատակիցների համար՝ ՀՀ ԿԲ ֆինանսական վերահսկողության վարչության աշխատակիցների մասնակցությամբՎերադարձ

29/07/2020
  Սույն թվականի հունիսի 19-ից հուլիսի 27-ն ընկած ժամանակահատվածում ՀՀ ԿԲ ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնի կողմից անց են կացվել հեռավար դասընթացներ՝ ՀՀ տարածքում գործող ներդրումային ընկերությունների, ներդրումային ֆոնդերի կառավարիչների, կորպորատիվ ներդրումային ֆոնդերի, ՀՀ կենտրոնական դեպոզիտարիայի, վարկային, ապահովագրական, դրամական փոխանցում իրականացնող կազմակերպությունների, գրավատների  ներքին դիտարկումների մարմնի աշխատակիցների համար՝ ՀՀ ԿԲ ֆինանսական վերահսկողության վարչության աշխատակիցների մասնակցությամբ:​
   Դասընթացի շրջանակներում մասնակիցներին ներկայացվել են.

     •Հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրություն (ՀՊՈՒ)
     •Գործարքի կամ գործարար հարաբերության բարձր ռիսկի և կասկածելիության չափանիշներ
     •Վերլուծության աղբյուրներ
     •Իրավիճակային խնդիրներ
    •Ահաբեկչության ֆինանավորման և զանգվածային ոչնչացման զենքի (ԶՈԶ) տարածման ֆինանսավորման դեմ պայքարի միջոցառումները:

   Դասընթացը կրելու է շարունակական բնույթ՝ նպատակ ունենալով բոլոր հաշվետվություն տրամադրող անձանց իրազեկել ՓԼ/ԱՖ, ինչպես նաև ԶՈԶ տարածման ֆինանսավորման դեմ պայքարի ոլորտում առկա զարգացումների վերաբերյալ:
Previous

Հայաստանի Հանրապե- տության էլ. Կառավարում

Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարարի Կայք

Ավանդների Հատուցումը Երաշխավորող Հիմնադրամ

Արմենիան Քարդ

Հայաստանի Ավտոապահո- վագրողների Բյուրո

ACRA Վարկային Բյուրո

Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն

Գերմանա Հայկական Հիմնադրամ

Բնակարան երիտա- սարդներին

Իրավաբանական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք

Next