Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Գլխավոր էջ
Visitors Center
Legislation and Policy Database

Ինչպես SOAP-ի միջոցով ստանալ փոխարժեքները Փոխարժեքի ստացում

Ճիշտ տառատեսակի պատկերման համար բեռնավորեք Arian AMU.ttf

ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐ​

​​​​​
ՀՀ կենտրոնական բանկի 2019-2021 թթ. ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտ իրականացնելու նպատակով աուդիտորական ընկերության ընտրության մրցույթ    Ext audit 2019-2021 ARM.pdf    638 KB


ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից ցանցային ներխուժման կանխարգելման համալիրի (Instrusion Prevention System, IPS) ձեռքբերման նպատակով մատակարար կազմակերպության ընտրության բաց մրցույթ կազմակերպելու մասին    IPS.pdf    854 KB


ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից Honeywell Galaxy C096-C-E6 կամ նմանատիպ մոդելի պահպանության համակարգ ձեռքբերելու նպատակով մատակարար կազմակերպության ընտրության բաց մրցույթ կազմակերպելու մասին    Galaxy.pdf    785 KB


ՀՀ կենտրոնական բանկի կարիքներն ապահովելու համար կենտրոնական բանկում շահագործվող հիպերկոնվերգենտ սերվերային համալիրի ընդլայնման բաղադրամասեր մատակարարող և գործարկման աշխատանքներ իրականացնող կազմակերպության ընտրության բաց մրցույթ կազմակերպելու մասին    Server 13.09.2019.pdf    871 KB


Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից հուշադրամների էսքիզների ընտրության նպատակով անցկացվող հրապարակային մրցույթի կազմակերպման մասին    D 2021.pdf    529 KB


ՀՀ կենտրոնական բանկի կարիքներն ապահովելու համար համակարգիչներ և ցանցային սարքավորումներ ձեռքբերելու նպատակով կազմակերպության ընտրության բաց մրցույթ կազմակերպելու մասին    hamakargich2019 LOT 1.pdf    113 KB


ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ պայմանագիր կնքելու որոշման մասին    Meqenaner.pdf    16 KB


Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կարիքներն ապահովելու նպատակով հիգիենայի թղթե պարագաներ (զուգարանի թուղթ, թղթե սրբիչ) ձեռքբերելու համար կազմակերպության ընտրության երկու փուլով բաց մրցույթի նախաորակավորման  գործընթաց իրականացնելու մասին    Zugaran  tught    I pul.pdf    56 KB


ՀՀ կենտրոնական բանկի համար ցանցային տեսագրիչներ և ցանցային տեսախցիկներ ձեռք բերելու նպատակով կազմակերպության ընտրության բաց մրցույթ կազմակերպելու մասին    tesakhcikner.pdf    120 KB


Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի համար բանկում շահագործվող ծրագրային ապահովման ուղեկցման արտոնագրեր ձեռքբերելու նպատակով կազմակերպության ընտրության հրապարակային մրցույթ կազմակերպելու մասին    MatLab14Lic.pdf    47 KB


LUNA SA 1700  գաղտնագրման բանալիների ստեղծման և պահպանման անվտանգության ապարատային մոդուլի ուղեկցման  նպատակով  կազմակերպության ընտրության հրապարակային մրցույթի կազմակերպման մասին    LUNA.pdf    73 KB


ՀՀ ԿԲ-ում շահագործվող CyberArk  համակարգի ուղեկցման  արտոնագրերի ձեռքբերման նպատակով  կազմակերպության ընտրության հրապարակային մրցույթի կազմակերպման    CyberArk.pdf    92 KB


ՀՀ կենտրոնական բանկի համար ՛՛Կրիպտոգրաֆիկ նույնականացման բանալի՛՛ նույնականացման միջոցի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպության ընտրության բաց մրցույթ կազմակերպելու մասին    banali.pdf    101 KB


Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կարիքներն ապահովելու նպատակով A4 ֆորմատի թուղթ ձեռքբերելու համար կազմակերպության ընտրության երկու փուլով բաց մրցույթի նախաորակավորման  գործընթաց իրականացնելու մասին    A4, I փուլի.pdf    56 KB


Հայաստանի Հանրապետության   կենտրոնական բանկում շահագործվող McAfee սարքավորումների և ծրագրային ապահովման ուղեկցման արտոնագրերի ձեռքբերման նպատակով  կազմակերպության ընտրության հրապարակային մրցույթի կազմակերպման մասին

    08.10.19 McAfee.pdf    72 KBՀՀ կենտրոնական բանկի համար ինքնաշխատ հրդեհամարման մոդուլային կրակմարիչներ ձեռք բերելու նպատակով կազմակերպության ընտրության բաց մրցույթ կազմակերպելու մասին    krakmarichner.pdf    96 KB


Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկում սննդի կազմակերպման ծառայություն իրականացնող կազմակերպության ընտրության երկու փուլով բաց մրցույթի նախաորակավորման  գործընթաց իրականացնելու մասին    Chasharan.pdf    53 KB


Previous

Հայաստանի Հանրապե- տության էլ. Կառավարում

Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարարի Կայք

Ավանդների Հատուցումը Երաշխավորող Հիմնադրամ

Արմենիան Քարդ

Հայաստանի Ավտոապահո- վագրողների Բյուրո

ACRA Վարկային Բյուրո

Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն

Գերմանա Հայկական Հիմնադրամ

Բնակարան երիտա- սարդներին

Իրավաբանական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք

Next