Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Գլխավոր էջ
Visitors Center
Legislation and Policy Database

Ինչպես SOAP-ի միջոցով ստանալ փոխարժեքները Փոխարժեքի ստացում

Ճիշտ տառատեսակի պատկերման համար բեռնավորեք Arian AMU.ttf

ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐ​

​​​​​
ՀՀ կենտրոնական բանկի 2019-2021 թթ. ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտ իրականացնելու նպատակով աուդիտորական ընկերության ընտրության մրցույթ    Ext audit 2019-2021 ARM.pdf    638 KB


Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կարիքներն ապահովելու նպատակով հիգիենայի թղթե պարագաներ (զուգարանի թուղթ, թղթե սրբիչ) ձեռքբերելու համար կազմակերպության ընտրության երկու փուլով բաց մրցույթի նախաորակավորման  գործընթաց իրականացնելու մասին    Zugaran  tught    I pul.pdf    56 KB


ՀՀ կենտրոնական բանկի համար ցանցային տեսագրիչներ և ցանցային տեսախցիկներ ձեռք բերելու նպատակով կազմակերպության ընտրության բաց մրցույթ կազմակերպելու մասին    tesakhcikner.pdf    120 KB


Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի համար բանկում շահագործվող ծրագրային ապահովման ուղեկցման արտոնագրեր ձեռքբերելու նպատակով կազմակերպության ընտրության հրապարակային մրցույթ կազմակերպելու մասին    MatLab14Lic.pdf    47 KB


LUNA SA 1700  գաղտնագրման բանալիների ստեղծման և պահպանման անվտանգության ապարատային մոդուլի ուղեկցման  նպատակով  կազմակերպության ընտրության հրապարակային մրցույթի կազմակերպման մասին    LUNA.pdf    16 KB


ՀՀ ԿԲ-ում շահագործվող CyberArk  համակարգի արտոնագրերի ձեռքբերման նպատակով  կազմակերպության ընտրության հրապարակային մրցույթի կազմակերպման    CyberArk.pdf    974 KB


ՀՀ կենտրոնական բանկի համար ՛՛Կրիպտոգրաֆիկ նույնականացման բանալի՛՛ նույնականացման միջոցի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպության ընտրության բաց մրցույթ կազմակերպելու մասին    banali.pdf    19 KB


Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կարիքներն ապահովելու նպատակով A4 ֆորմատի թուղթ ձեռքբերելու համար կազմակերպության ընտրության երկու փուլով բաց մրցույթի նախաորակավորման  գործընթաց իրականացնելու մասին    A4, I փուլի.pdf    56 KB


Հայաստանի Հանրապետության   կենտրոնական բանկում շահագործվող McAfee սարքավորումների և ծրագրային ապահովման ուղեկցման արտոնագրերի ձեռքբերման նպատակով  կազմակերպության ընտրության հրապարակային մրցույթի կազմակերպման մասին

    08.10.19 McAfee.pdf    72 KBՀՀ կենտրոնական բանկի համար ինքնաշխատ հրդեհամարման մոդուլային կրակմարիչներ ձեռք բերելու նպատակով կազմակերպության ընտրության բաց մրցույթ կազմակերպելու մասին    krakmarichner.pdf    96 KB


Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկում սննդի կազմակերպման ծառայություն իրականացնող կազմակերպության ընտրության երկու փուլով բաց մրցույթի նախաորակավորման  գործընթաց իրականացնելու մասին    Chasharan.pdf    53 KB


ՀՀ կենտրոնականն բանկի կարիքների համար PaloAlto PA-820 ծրագրաապարատային համակարգերի ուղեկցման արտոնագրերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպության ընտրության հրապարակային մրցույթ կազմակերպելու մասին    PaloAlto 2019-2020 annual subscription tender.pdf    48 KBՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

    Galaxy1.pdf    17 KBՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ պայմանագիր կնքելու որոշման մասին
    Cancayin.pdf    20 KB
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ պայմանագիր կնքելու որոշման մասին
    server1.pdf    16 KBՀայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից MATLAB ծրագրային ապահովման արտոնագրեր ձեռքբերելու նպատակով մատակարար կազմակերպության ընտրության բաց մրցույթ կազմակերպելու մասին     MatLab 06.11.2019.pdf    877 KB


Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից 2020թ. ընթացքում համակարգչային, ցանցային և տպող, պատճենահանող և այլ սարքավորումների սպասարկման համար անհրաժեշտ պահեստամասեր և նյութեր ձեռք բերելու
նպատակով...    համակարգչային 2020.pdf    1037 KBՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 2020թ. ընթացքում շահագործվող ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկում իրականացնող, անվադողեր, քսայուղեր մատակարարող կազմակերպության ընտրության գնանշման
հարցում կազմակերպելու մասին    Սպասարկում 2020.pdf    1023 KBՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 2020թ. ընթացքում վառելանյութ ձեռք բերելու նպատակով կազմակերպության ընտրության գնանշման հարցում կազմակերպելու մասին    Վառելիք 2020.pdf    871 KB


2020թ. ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի շենքերի և շինությունների ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքների իրականացման նպատակով կազմակերպություն ընտրելու համար հրապարակային մրցույթի կազմակերպման մասին    Վերանորոգում 2020.pdf    681 KB


Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի համար ծրագրային ապահովման թարմացման և ուղեկցման արտոնագրեր ձեռքբերելու նպատակով կազմակերպության ընտրության հրապարակային մրցույթ կազմակերպելու մասին    Soſtware.pdf    628 KB


2020թ. ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկում առկա օդորակիչ սարքերի վերանորոգում և ընթացիկ սպասարկում
իրականացնող կազմակերպություն ընտրելու նպատակով հրապարակային մրցույթի կազմակերպման մասին    Oda.pdf    460 KBՀՀ ԿԲ շենքերի, շինությունների, տրանսպորտային միջոցների, սերվերային համալիրի, ցանցային սարքավորումների ապահովագրության նպատակով ապահովագրական կազմակերպություն ընտրելու համար հրապարակային
մրցույթի կազմակերպման մասին    Apa.pdf    570 KBՀՀ ԿԲ 2020թ. կարիքներն ապահովելու համար տպագրական աշխատանքներ իրականացնող կազմակերպության ընտրության հրապարակային մրցույթի կազմակերպման
մասին    Tpa.pdf    638 KBՀՀ կենտրոնական բանկում շահագործվող BIS (Building Integration Systems) համակարգի ուղեկցման արտոնագրերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպության ընտրության
հրապարակային մրցույթ կազմակերպելու մասին    BIS.pdf    634 KBՀՀ կենտրոնական բանկի կարիքներն ապահովելու համար WINPAK ծրագրային ապահովման մատակարարման և ուղեկցման արտոնագրեր ձեռքբերելու նպատակով կազմակերպության ընտրության բաց մրցույթ
կազմակերպելու մասին    WINPAK.pdf    860 KBՀՀ ԿԲ-ում շահագործվող CyberArk համակարգի ուղեկցման արտոնագրերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպության ընտրության հրապարակային մրցույթի կազմակերպման մասին    CyberArk 000.pdf    412 KB


Տեղեկացնում ենք Ձեզ, որ ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից հայտարարված հուշադրամների էսքիզների ընտրության նպատակով անցկացվող հրապարակային մրցույթի ամփոփման ժամկետը տեղափոխվել է 26 նոյեմբեր 2019թ., ժամը՝ 16:00:    ամփոփման ժամկետի փոփոխություն.pdf    24 KB


Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի համար բանկում շահագործվող ծրագրային ապահովման ուղեկցման արտոնագրեր ձեռքբերելու նպատակով կազմակերպության ընտրության հրապարակային մրցույթի ...    Matlab jamketi erkaracum.pdf    15 KB


ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ պայմանագիր կնքելու որոշման մասին
    krakmarich.pdf    15 KBՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

    տեսախցիկներ.pdf    20 KBՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

    McAfee.pdf    16 KBՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ պայմանագիր կնքելու որոշման մասին
    CyberArk_1.pdf    16 KBՀուշադրամի էսքիզների ընտրության նպատակով անցկացվող հրապարակային մրցույթի կազմակերպման մասին    2021.pdf    3919 KB


ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ պայմանագիր կնքելու որոշման մասին    Palo Alto.pdf    17 KB


ՀՀ կենտրոնական բանկի կարիքներն ապահովելու համար հեռուստացույցեր ձեռք բերելու նպատակով կազմակերպության ընտրության գնանշման հարցում կազմակերպելու մասին    հեռ. 2019-2020.pdf    113 KB


ՀՀ կենտրոնական բանկի կարիքներն ապահովելու համար  կահույք ձեռք բերելու նպատակով կազմակերպության ընտրության գնանշման հարցում կազմակերպելու մասին     kahuyq.pdf    111 KB


Previous

Հայաստանի Հանրապե- տության էլ. Կառավարում

Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարարի Կայք

Ավանդների Հատուցումը Երաշխավորող Հիմնադրամ

Արմենիան Քարդ

Հայաստանի Ավտոապահո- վագրողների Բյուրո

ACRA Վարկային Բյուրո

Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն

Գերմանա Հայկական Հիմնադրամ

Բնակարան երիտա- սարդներին

Իրավաբանական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք

Next