Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Գլխավոր էջ
Visitors Center

Ինչպես SOAP-ի միջոցով ստանալ փոխարժեքները Փոխարժեքի ստացում

Ճիշտ տառատեսակի պատկերման համար բեռնավորեք Arian AMU.ttf

ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐ​ՀՀ Կենտրոնական բանկի համար լամպերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպության ընտրության CBA-2023-029 ծածկագրով բաց մրցույթի կազմակերպման մասին    20230526_CBA_2023_029_TV_Announcement_arm.pdf    2675 KB


ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ պայմանագիր կնքելու որոշման վերաբերյալ (Ծածկագիր CBA-2023-013 / Հուշադրամների էսքիզներ)    20230526_CBA_2023_013_Design_Results_arm.pdf    296 KB


ՀՀ կենտրոնական բանկի համար հեռուստացույցների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպության ընտրության CBA-2023-028 ծածկագրով բաց մրցույթի կազմակերպման մասին    20230522_CBA_2023_028_TV_Announcement_arm.pdf    2629 KB


ՀՀ Կենտրոնական բանկի համար սերվերային համակարգերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպության ընտրության CBA-2023-027 ծածկագրով բաց մրցույթի կազմակերպման մասին    20230519_CBA_2023_027_Server_Announcement_arm.pdf    3860 KB


ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ պայմանագիր կնքելու որոշման մասին (Ծածկագիր CBA-2023-018 / Պահուստային կրկնօրինակման համակարգ)    20230519_CBA_2023_018_BackUpStore_Results_arm.pdf    200 KB


ՀՀ Կենտրոնական բանկի համար հեռուստացույցների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպության ընտրության CBA-2023-017 ծածկագրով բաց մրցույթի արդյունքների մասին    20230519_CBA_2023_017_TV_Results_arm.pdf    85 KB


ՀՀ կենտրոնական բանկի համար հոլովակներ պատրաստող կազմակերպության ընտրության նպատակով CBA-2023-026 ծածկագրով հրապարակային մրցույթ կազմակերպելու մասին    20230517_CBA-2023-026_Clip_invitation.pdf    3161 KB


ՀՀ Կենտրոնական բանկի համար դետեկտորների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպության ընտրության CBA-2023-025 ծածկագրով բաց մրցույթի վերաբերյալ    20230508_CBA-2023-025_Detektor_Arm.pdf    2814 KB


ՀՀ կենտրոնական բանկի համար համակարգչային ցանցին կցված շտեմարանի (Network attached storage) ձեռքբերման նպատակով կազմակերպության ընտրության CBA-2023-024 ծածկագրով բաց մրցույթի վերաբերյալ    20230508_CBA-2023-024_NetworkAttachedStorage_Am.pdf    3112 KB


ՀՀ կենտրոնական բանկի համար գեներատոր ձեռքբերելու նպատակով կազմակերպության ընտրության CBA-2023-023 ծածկագրով բաց մրցույթի վերաբերյալ    20230508_CBA-2023-023_Generator_Am.pdf    3128 KB


ՀՀ կենտրոնական բանկի համար տրանսպորտային միջոցների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպության ընտրության CBA-2023-022 ծածկագրով բաց մրցույթի վերաբերյալ    20230508_CBA-2023-022_Car_Am.pdf    3870 KB


ՀՀ կենտրոնական բանկի համար թուղթ ոչնչացնող սարքի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպության ընտրության CBA-2023-021 ծածկագրով բաց մրցույթի կազմակերպման մասին    20230505_CBA-2023-021_Shreder_Arm.pdf    2723 KB


ՀՀ կենտրոնական բանկի համար օդորակման համակարգի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպության ընտրության CBA-2023-020 ծածկագրով բաց մրցույթի վերաբերյալ    20230503_CBA-2023-020_Odorakman hamakarg_Arm.pdf    1758 KB


ՀՀ Կենտրոնական բանկի կարիքների համար արևային ֆոտովոլտային կայանների նախագծման և տեղադրման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպության ընտրության CBA-2023-016 ծածկագրով բաց մրցույթի վերաբերյալ    20230503_CBA-2023-016_SolarPanels_Am.pdf    3186 KB


ՀՀ կենտրոնական բանկի համար հեռուստացույցների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպության ընտրության CBA-2023-017 ծածկագրով բաց մրցույթի կազմակերպման մասին    20230407_CBA-2023-017_TV_Am.pdf    3022 KB


ՀՀ կենտրոնական բանկի համար պահուստային կրկնօրինակման համակարգի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպության ընտրության CBA-2023-018 ծածկագրով բաց մրցույթի կազմակերպման մասին    20230407_CBA-2023-018_BackUpStore_Am.pdf    3520 KB


ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից հուշադրամների էսքիզների ընտրության նպատակով անցկացվող CBA-2023-013 ծածկագրով հրապարակային մրցույթի կազմակերպման մասին    20230331_CBA-2023-013_Design-Sketches.pdf    3928 KB


Հայտարարություն սպառողների իրավունքները պաշտպանող կազմակերպության ժողով գումարելու մասին     Tender-13.02.2023.pdf    197 KB


Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից կազմակերպվելիք մրցույթների հրավերով պահանջվող հայտարարությունների օրինակելի ձևեր    Հրավերով պահանջվող հայտարարությունների օրինակելի Ձևեր.docx    79 KB


ՀՀ կենտրոնական բանկի դրամագիտական հավաքածուն համալրելու վերաբերյալ    Announcement_02.02.2023.pdf    267 KB


Previous

Հայաստանի Հանրապե- տության էլ. Կառավարում

Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարարի Կայք

Ավանդների Հատուցումը Երաշխավորող Հիմնադրամ

Արմենիան Քարդ

Հայաստանի Ավտոապահո- վագրողների Բյուրո

ACRA Վարկային Բյուրո

Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն

Գերմանա Հայկական Հիմնադրամ

Բնակարան երիտա- սարդներին

Իրավաբանական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք

Next