Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Գլխավոր էջ
Visitors Center
Legislation and Policy Database

Ինչպես SOAP-ի միջոցով ստանալ փոխարժեքները Փոխարժեքի ստացում

Ճիշտ տառատեսակի պատկերման համար բեռնավորեք Arian AMU.ttf

ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐ​

​​​​​
ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից աճուրդային եղանակով վաճառքի ենթակա ավտոմեքենաների ցանկ    Avtoneri Nkarner (1).rar    79880 KB


ՀՀ կենտրոնական բանկի կարիքներն ապահովելու համար ցանցային լրատվամիջոցների մոնիթորինգ իրականացնող կազմակերպության ընտրության բաց մրցույթ կազմակերպելու մասին    monitoring.pdf    793 KB


ՀՀ ԿԲ-ի Դիլիջանի Ուսումնահետազոտական Կենտրոնի և դրա ենթակառուցվածքների համար տվյալների փոխանցման կապի և ինտերնետ կապի տրամադրման ծառայության մատակարար կազմակերպության ընտրության հրապարակային մրցույթ    DTC int 5.07.2019.pdf    639 KB


ՀՀ կենտրոնական բանկի կարիքներն ապահովելու համար համակարգիչներ և հարակից սարքավորումներ ձեռքբերելու նպատակով կազմակերպության ընտրության բաց մրցույթ կազմակերպելու մասին    comp 25.07.2019.pdf    908 KB


Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին    tesadzaynagrich.pdf    19 KB


ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ պայմանագիր կնքելու որոշման մասին    mon winner.pdf    351 KB


Մրցույթի ժամկետների փոփոխության մասին    CHANGE DTC int 5.07.2019.pdf    272 KB


ՀՀ կենտրոնական բանկի 2019-2021 թթ. ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտ իրականացնելու նպատակով աուդիտորական ընկերության ընտրության մրցույթ    Ext audit 2019-2021 ARM.pdf    638 KB


Շարժման ծավալային տվիչներ և հրդեհի գրանցման օպտիկական տվիչներ ձեռքբերելու նպատակով մատակարար կազմակերպության ընտրության բաց մրցույթ    Tvich 21.08.2019.pdf    806 KB


Previous

Հայաստանի Հանրապե- տության էլ. Կառավարում

Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարարի Կայք

Ավանդների Հատուցումը Երաշխավորող Հիմնադրամ

Արմենիան Քարդ

Հայաստանի Ավտոապահո- վագրողների Բյուրո

ACRA Վարկային Բյուրո

Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն

Գերմանա Հայկական Հիմնադրամ

Բնակարան երիտա- սարդներին

Իրավաբանական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք

Next