Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Գլխավոր էջ
Visitors Center

Ինչպես SOAP-ի միջոցով ստանալ փոխարժեքները Փոխարժեքի ստացում

Ճիշտ տառատեսակի պատկերման համար բեռնավորեք Arian AMU.ttf

ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐ​

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀՀ կենտրոնական բանկի դրամագիտական հավաքածուն համալրելու վերաբերյալ
    Notice.pdf    269 KBՀրավերով պահանջվող հայտարարությունների օրինակելի ձևեր    Հրավերով պահանջվող հայտարարությունների օրինակելի Ձևեր.docx    73 KB


Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին
    20211118_Furniture_ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ.pdf    491 KBՀՀ կենտրոնական բանկի կարիքներն ապահովելու համար ծրագրային ապահովման փաթեթ ձեռքբերելու նպատակով կազմակերպության ընտրության գնանշման հարցման ընթացակարգ կազմակերպելու մասին    20211118_VDI_RDS_invitation.pdf    3621 KB


ՀՀ կենտրոնական բանկի կարիքներն ապահովելու համար նոր սերնդի հրապատ ձեռքբերելու նպատակով կազմակերպության ընտրության գնանշման հարցման ընթացակարգ կազմակերպելու մասին    20211118_NGFW_invitation.pdf    3468 KB


ՀՀ կենտրոնական բանկում շահագործվող MatLab ծրագրային ապահովման ուղեկցման արտոնագրեր ձեռքբերելու նպատակով կազմակերպություն ընտրելու հրապարակային մրցույթ կազմակերպելու մասին     MatLab_invitation.pdf    2908 KB


ՀՀ կենտրոնական բանկի կարիքներն ապահովելու համար MatLab ծրագրային ապահովման նոր արտոնագրեր ձեռքբերելու նպատակով կազմակերպության ընտրության գնանշման հարցման ընթացակարգ կազմակերպելու մասին    20211118_New_MatLab_invitation.pdf    3047 KB


ՀՀ կենտրոնական բանկի կարիքներն ապահովելու համար ցանցային տեսախցիկներ ձեռքբերելու նպատակով կազմակերպության ընտրության գնանշման հարցման ընթացակարգ կազմակերպելու մասին    Camera_invitation.pdf    3116 KB


ՀՀ Կենտրոնական բանկի կարիքներն ապահովելու համար 2022թ. ընթացքում տնտեսական ապրանքներ ձեռքբերելու նպատակով կազմակերպության ընտրության գնանշման հարցման ընթացակարգ կազմակերպելու մասին    Tissues_Soap_invitation.pdf    3296 KB


 ՀՀ Կենտրոնական բանկի կարիքներն ապահովելու համար 2022թ. ընթացքում թղթե բաժակներ  ձեռքբերելու նպատակով կազմակերպության ընտրության գնանշման հարցման ընթացակարգ կազմակերպելու մասին    paper.pdf    1045 KB


ՀՀ Կենտրոնական բանկի կարիքներն ապահովելու համար 2022թ. ընթացքում պաշտպանիչ դիմակներ ձեռքբերելու նպատակով կազմակերպության ընտրության գնանշման հարցման ընթացակարգ կազմակերպելու մասին    Covid19_invitation.pdf    194 KB


Previous

Հայաստանի Հանրապե- տության էլ. Կառավարում

Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարարի Կայք

Ավանդների Հատուցումը Երաշխավորող Հիմնադրամ

Արմենիան Քարդ

Հայաստանի Ավտոապահո- վագրողների Բյուրո

ACRA Վարկային Բյուրո

Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն

Գերմանա Հայկական Հիմնադրամ

Բնակարան երիտա- սարդներին

Իրավաբանական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք

Next