Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Գլխավոր էջ
Visitors Center

Ինչպես SOAP-ի միջոցով ստանալ փոխարժեքները Փոխարժեքի ստացում

Ճիշտ տառատեսակի պատկերման համար բեռնավորեք Arian AMU.ttf

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Տվյալների տարածման հատուկ չափորոշիչ (ՏՏՀՉ)

 
Երկրի վիճակագրական համակարգի զարգացման ուղղությամբ կարևոր քայլ է հանդիսացել 2003թ. նոյեմբերի 7-ին Հայաստանի Հանրապետության անդամակցումը Արժույթի միջազգային հիմնադրամի վիճակագրական համակարգին` Տվյալների տարածման հատուկ չափորոշիչին (ՏՏՀՉ, անգլերեն` SDDS), որը հնարավոր է դարձնում մասնակից երկրների վիճակագրության կազմումը միասնական չափանիշների հիման վրա: ՏՏՀՉ-ի հիմնական նպատակը համաշխարհային կապիտալի շուկաներին մասնակցություն ունեցող կամ մասնակցություն փնտրող անդամ երկրներին օժանդակելն է` իրենց տնտեսական և ֆինանսական վիճակագրությունները միջազգային չափանիշների համապատասխան աշխարհի մասշտաբով առավելագույնս հրապարակային դարձնելու գործում: ՀՀ կենտրոնական բանկը, Հայաստանի` ՏՏՀՉ-ին անդամակցության շրջանակներում, պատասխանատու է տնտեսության ֆինանսական հատվածի վիճակագրության եւ  արտաքին հատվածի վիճակագրության (բացառությամբ արտաքին առեւտրի) համար: Այն ընդգրկում է Կենտրոնական բանկի և ավանդային կազմակերպությունների հաշվեկշռային ցուցանիշները, տոկոսադրույքները, փոխարժեքները, միջազգային պահուստները և արտարժութային իրացվելիությունը, վճարային հաշվեկշիռը, միջազգային ներդրումային դիրքը եւ արտաքին պարտքը: Այս ցուցանիշների վերաբերյալ մեթատվյալները տեղադրված են ԱՄՀ-ի Տվյալների էլեկտրոնային տարածման տեղեկագրում www.dsbb.imf.org, իսկ վիճակագրական տվյալները` սույն էջում  և Ամփոփ տվյալների ազգային էջում (NSDP):
Տվյալները հրապարակվում են սահմանված ժամկետներում և պարբերականությամբ համաձայն հրապարակման ժամանակացույցի:
 
 
Ընտրել տարեթիվը`
Search

   1   -   10    Next
Previous

Հայաստանի Հանրապե- տության էլ. Կառավարում

Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարարի Կայք

Ավանդների Հատուցումը Երաշխավորող Հիմնադրամ

Արմենիան Քարդ

Հայաստանի Ավտոապահո- վագրողների Բյուրո

ACRA Վարկային Բյուրո

Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն

Գերմանա Հայկական Հիմնադրամ

Բնակարան երիտա- սարդներին

Իրավաբանական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք

Next