Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Գլխավոր էջ
Visitors Center

Ինչպես SOAP-ի միջոցով ստանալ փոխարժեքները Փոխարժեքի ստացում

Ճիշտ տառատեսակի պատկերման համար բեռնավորեք Arian AMU.ttf

ԴՐԱՄԱՎԱՐԿԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Գնաճի հաշվետվություններ

Գնաճի հաշվետվություններ 2018 թվական

  1. Գնաճի հաշվետվություն (Դրամավարկային քաղաքականության ծրագիր I եռամսյակ 2018թ. Դրամավարկային քաղաքականության 2017թ. IV եռամսյակի ծրագրի կատարման հաշվետվություն)
  2. Գնաճի հաշվետվություն (Դրամավարկային քաղաքականության ծրագիր 2-րդ եռամսյակ 2018թ. Դրամավարկային քաղաքականության 2018թ. 1-ին եռամսյակի ծրագրի կատարման հաշվետվություն) 
  3. Գնաճի հաշվետվություն (Դրամավարկային քաղաքականության 2018թ. 3-րդ եռամսյակի ծրագիր, Դրամավարկային քաղաքականության 2018 թ. 2-րդ եռամսյակի ծրագրի կատարման հաշվետվություն)
  4. Գնաճի հաշվետվություն (Դրամավարկային քաղաքականության 2018թ. 4-րդ եռամսյակի ծրագիր, Դրամավարկային քաղաքականության 2018 թ. 3-րդ եռամսյակի ծրագրի կատարման հաշվետվություն)
  5. Դրամավարկային քաղաքականության ծրագրի կատարման հաշվետվությունը (1-ին եռ. 2018թ. – 4-րդ եռ. 2018թ.)
Previous

Հայաստանի Հանրապե- տության էլ. Կառավարում

Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարարի Կայք

Ավանդների Հատուցումը Երաշխավորող Հիմնադրամ

Արմենիան Քարդ

Հայաստանի Ավտոապահո- վագրողների Բյուրո

ACRA Վարկային Բյուրո

Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն

Գերմանա Հայկական Հիմնադրամ

Բնակարան երիտա- սարդներին

Իրավաբանական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք

Next