Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Գլխավոր էջ
Visitors Center

Ինչպես SOAP-ի միջոցով ստանալ փոխարժեքները Փոխարժեքի ստացում

Ճիշտ տառատեսակի պատկերման համար բեռնավորեք Arian AMU.ttf

ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԴԱՇՏ

ԱՊՊԱ

Բյուրոյի կանոններ

 1. «Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրո» հասարակական կազմակերպության Կանոնադրություն
 2. Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրո ԻԱՄ խորհրդի անդամների փոխհատուցման չափը և կարգը հաստատելու մասին ՀՀ ԿԲ խորհրդի թիվ 204-Ա որոշում
 3. ԱՊՊԱ ընդհանուր պայմաններ RL-1-​001​
 4. Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրոյի և վերջինիս անդամ ապահովագրական ընկերությունների միջև ապահովագրական հատուցումների գծով փոխադարձ հաշվարկների իրականացման RL-1-002​
 5. ԱՊՊԱ ոլորտում փորձագետների և վերանորոգող կազմակերպությունների որակավորման RL-1-003​
 6. Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրոյի կողմից իրականացվող վերահսկողության RL-1-004​
 7. ԱՊՊԱ ոլորտում սպառողների վերաբերյալ տվյալների հրապարակման, տրամադրման, վերանայման և բողոքարկման RL-1-005​
 8. Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրոյի կողմի​ց բողոք-պահանջների քննության կանոններ RL-1-006​
 9. Ճանապարհատրանսպորտային պատահարների գրանցման գործընթացում հավաքագրվող որոշ ելակետային տվյալների ձեռք բերման համար իրավասու պետական մարմնին վճարումներ կատարելու և ապահովագրական ընկերությունների միջև այդ վճարները բաշխելու վերաբերյալ RL 1-007​​
 10. Հայաստանի Ավտո​ապահովագրողների Բյուրոյի անդամ ապահովագրական ընկերությունների կողմից ԱՊՊԱ ոլորտում իրականացվող գովազդի նկատմամբ պահանջներ RL 1-009​
 11. Երաշխավորման ֆոնդի կանոններ RL-1-010​
 12. ԱՊՊԱ ոլորտում իրականացված գործառնությունների վերաբերյալ վիճակագրական հաշվետվությունների ներկայացումն ու հրապարակումը RL 1-011​
Previous

Հայաստանի Հանրապե- տության էլ. Կառավարում

Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարարի Կայք

Ավանդների Հատուցումը Երաշխավորող Հիմնադրամ

Արմենիան Քարդ

Հայաստանի Ավտոապահո- վագրողների Բյուրո

ACRA Վարկային Բյուրո

Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն

Գերմանա Հայկական Հիմնադրամ

Բնակարան երիտա- սարդներին

Իրավաբանական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք

Next