Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Գլխավոր էջ
Visitors Center

Ինչպես SOAP-ի միջոցով ստանալ փոխարժեքները Փոխարժեքի ստացում

Ճիշտ տառատեսակի պատկերման համար բեռնավորեք Arian AMU.ttf

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ

Ֆինանսական կայունության հաշվետվությունՀայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկը Ֆինանսական կայունության վերաբերյալ վերլուծությունների արդյունքները ամփոփ ներկայացնում է ֆինանսական կայունության հաշվետվությունում: Ֆինանսական կայունության հաշվետվությունը հրապարկվում է 2007թ-ից սկսած տարեկան, իսկ 2010թ-ից նաև կիսամյակային պարբերականությամբ:

Ֆինանսական կայունության հաշվետվության հիմնական նպատակն է կարճաժամկետ հեռանկարում իրական և ֆինանսական հատվածներում նախկին և սպասվող զարգացումների համատեքստում երկրի ֆինա​նսական կայունությանը սպառնացող հավանական ռիսկերի նկարագրումը: Հաշվետվությունում ներկայացվում է որոշակի ժամանակահատվածի համար ֆինանսական կայունության վերաբերյալ կենտրոնական բանկի գնահատականը, առկա ռիսկերը և դրանց կանխարգելման կամ չեզոքացմանն ուղղված միջոցառումները:

Պարբերականի հրապարակումը թույլ է տալիս բարձրացնել ֆինանսական հաստատությունների, ձեռնարկությունների, տնտեսվարողների ու բնակչության տեղեկացվածության մակարդակը և ապահովում է Կենտրոնական բանկի գործունեության թափանցիկությունը: Հավանական ռիսկերի աղբյուրների և ֆինանսական կայունության խոցելիության վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրումն իր հերթին նպատակ ունի կողմնորոշելու հասարակությանը` ստեղծված իրավիճակներում որոշումների կայացման առումով:

Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսական կայունության վրա ազդող ռիսկերը կարող են ծագել Հայաստանի ներքին տնտեսությունում, երկրից դուրս` արտաքին տնտեսությունում և բուն ֆինանսական համակարգում: Ելնելով վերոնշյալից` Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի ֆինանսական կայունության հաշվետվությունում անդրադարձ է կատարվում ռիսկերին՝ հետեւյալ հիմնական ուղղություններով.
 • Համաշխարհային տնտեսության զարգացումներից ածանցվող ռիսկեր
 • ՀՀ մակրոմիջավայրի զարգացումներով պայմանավորված ռիսկեր 
 • ՀՀ ֆինանսական շուկայում տեղ գտած զարգացումներից ածանցվող ռիսկեր 
 • ՀՀ ֆինանսական հաստատություններից ածանցվող ռիսկեր
 • ՀՀ ֆինանսական ենթակառուցվածքներից ածանցվող ռիսկեր
 • Նշված ռիսկերի զսպման կամ չեզոքացման համար անհրաժեշտ մակրոպրուդենցիալ քաղաքականության իրականացում:
  Ֆինանսական կայունության հաշվետվություններ

  Հաղորդագրություններ և հոդվածներ

   Տեսանյութեր

   
  Previous

  Հայաստանի Հանրապե- տության էլ. Կառավարում

  Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարարի Կայք

  Ավանդների Հատուցումը Երաշխավորող Հիմնադրամ

  Արմենիան Քարդ

  Հայաստանի Ավտոապահո- վագրողների Բյուրո

  ACRA Վարկային Բյուրո

  Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն

  Գերմանա Հայկական Հիմնադրամ

  Բնակարան երիտա- սարդներին

  Իրավաբանական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք

  Next