Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Գլխավոր էջ
Visitors Center
Legislation and Policy Database

Ինչպես SOAP-ի միջոցով ստանալ փոխարժեքները Փոխարժեքի ստացում

Ճիշտ տառատեսակի պատկերման համար բեռնավորեք Arian AMU.ttf

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ ԵՎ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

Արժեթղթերի շուկա

Ներդրումային ֆոնդի կառավարիչներ

 
«Կապիտալ Ասեթ Մենեջմենթ» ՓԲԸ
Գործադիր մարմնի ղեկավար` Հայկ Ոսկանյան  
Հասցե` 0010, ՀՀ, ք. Երեւան, Խորենացի փող., 15շ., 2 հարկ, գրասենյակ 5,
Դիմել`
Հեռ.`  501 526, 501 527, ֆաքս՝ 501 528, Էլ. հասցե` info@capitalfunds.am
Կանոնադրության հաստատման որոշում
 
Previous

Հայաստանի Հանրապե- տության էլ. Կառավարում

Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարարի Կայք

Ավանդների Հատուցումը Երաշխավորող Հիմնադրամ

Արմենիան Քարդ

Հայաստանի Ավտոապահո- վագրողների Բյուրո

ACRA Վարկային Բյուրո

Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն

Գերմանա Հայկական Հիմնադրամ

Բնակարան երիտա- սարդներին

Իրավաբանական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք

Next