Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Գլխավոր էջ
Visitors Center

Ինչպես SOAP-ի միջոցով ստանալ փոխարժեքները Փոխարժեքի ստացում

Ճիշտ տառատեսակի պատկերման համար բեռնավորեք Arian AMU.ttf

ՍՊԱՌՈՂԻ ՀԱՄԱՐՈՒՄ ՈՐ ԴԵՊՔՈՒՄ ԻՆՉՊԵՍ ՔԱՐՏԵԶ

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ
ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ
ՀԱՇՏԱՐԱՐ

ֆիզիկական անձ եք
օգտվում եք ֆինանսական ծառայությունից
     կամ դիմել եք դրանցից օգտվելու համար
ունեք գույքային պահանջ,
    որը չի գերազանցում 10 միլիոն դրամը, վարկային բյուրոյի դեպքում նաև ոչ գույքային պահանջներ ​

Բողոք-պահանջի քննությունը կատարվում է անվճար:
Հասցե` ք.Երևան 0010, Մ.Խորենացու15, «Էլիտ Պլազա» բիզնես կենտրոն, 7-րդ հարկ,
Հեռ` (+37460) 70-11-11,  

Էլ.հասցե` info@fsm.am

Կայք` www.fsm.am
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ԱՎՏՈԱՊԱՀՈՎԱ
ԳՐՈՂՆԵՐԻ ԲՅՈՒՐՈ

Բողոքը վերաբերում է ԱՊՊԱ-ին.
 • հատուցում ստանալու,
 • կրկնակի փորձաքննություն նշանակելու,
 • ԱՊՊԱ-ի հետ կապված այլ հարցերին:
Բյուրոյի ծառայությունները հիմնականում անվճար են, սակայն որոշ դեպքերում հնարավոր են սահմանված լինել որոշակի վճարներ:
Հասցե` ք.Երևան 0010, Հանրապետության 22, տարածք 2

Հեռ` (+37411) 55-17-55

Էլ.հասցե` info@paap.am

Կայք` www.paap.amՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ

Ունեք ցանկացած տիպի բողոք
     ֆինանսական կազմակերպության դեմ
     Հիշեք որ`
 • ԿԲ-ն իրավասու է կիրառել պատժամիջոցներ ֆինանսական կազմակերպության նկատմամբ,
 • եթե Ձեր բողոքը Հաշտարարի կամ Բյուրոյի դիտարկման հարց է, ապա ԿԲ-ն ուղղորդելու է այն նշված մարմիններին:

  Բողոքի քննությունը կատարվում է անվճար

  Դիմումի ձեւաթուղթ

  Հասցե` ք. Երևան 0010, Վ. Սարգսյան 6

  Հեռ`(+37410) 592 592, (հետևել հրահանգներին) 

  Էլ.հասցե`​

  ​secretariat@cba.am, 
  chairman@cba.am, consumerinfo@cba.am 

  Կայք` www.cba.am
  abcfinance.am
   


  • ՀՀ ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից առաջարկվող վարկերի, ավանդների, վճարային քարտերի պայմաններին ծանոթանալու և համեմատելու համար կարող եք օգտվել «Ձեր ֆինանսական տեղեկատու»:

   
  Այցելեք «ֆինանսներ բոլորի համար» www.abcfinance.am կայք, որտեղ կգտնեք բազմաթիվ ուսուցողական նյութեր ֆինանսական ծառայությունների մասին, օգտակար և հետաքրքրաշարժ գործիքներ, ինչպիսիք են
  • վարկային, ավանդային հաշվիչներ, կոնսաթոշակային հաշվիչ, աշխատավարձի հաշվիչ ,
  • ֆինանսական բառարան
  • «Ֆինանսական տեղեկատու» գործիքը
  • ֆինանսական թեսթեր
  • խաղեր
  • տեսաֆիլմեր
  • և այլն
   
  Previous

  Հայաստանի Հանրապե- տության էլ. Կառավարում

  Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարարի Կայք

  Ավանդների Հատուցումը Երաշխավորող Հիմնադրամ

  Արմենիան Քարդ

  Հայաստանի Ավտոապահո- վագրողների Բյուրո

  ACRA Վարկային Բյուրո

  Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն

  Գերմանա Հայկական Հիմնադրամ

  Բնակարան երիտա- սարդներին

  Իրավաբանական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք

  Next