Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Գլխավոր էջ
Visitors Center

Ինչպես SOAP-ի միջոցով ստանալ փոխարժեքները Փոխարժեքի ստացում

Ճիշտ տառատեսակի պատկերման համար բեռնավորեք Arian AMU.ttf

ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ՄԱՍԻՆ

Աշխատանքը Կենտրոնական բանկում

Թափուր աշխատատեղեր

​Վերահսկող, Լիցենզավորման և կորպորատիվ ֆինանսների վարչություն

Մենք փնտրում ենք վերահսկող մեր Լիցենզավորման և կորպորատիվ ֆինանսների վարչության թիմին միանալու համար​:

Աշխատատեղին ծանոթանալու համար կարող եք անցնել հղմամբ:

Ռիսկերի կառավարիչ, Ռիսկերի կառավարման վարչություն

Մենք փնտրում ենք ռիսկերի կառավարիչ մեր Ռիսկերի կառավարման վարչության թիմին միանալու համար։

Աշխատատեղին ծանոթանալու համար կարող եք անցնել հղմամբ:

​Վերահսկող, Լիցենզավորման և կորպորատիվ ֆինանսների վարչություն

Մենք փնտրում ենք վերահսկող մեր Լիցենզավորման և կորպորատիվ ֆինանսների վարչության թիմին միանալու համար​:

Աշխատատեղին ծանոթանալու համար կարող եք անցնել հղմամբ:

​Բաժնի պետ, Միկրոֆինանսական կազմակերպությունների և գործարար վարվելակերպի վերահսկողության վարչություն

​Մենք փնտրում ենք բաժնի պետ մեր Միկրոֆինանսական կազմակերպությունների և գործարար վարվելակերպի վերահսկողության վարչության թիմին միանալու համար։

Աշխատատեղին ծանոթանալու համար կարող եք անցնել հղմամբ:

​Վերահսկող, Ֆինանսական վերահսկողության վարչություն

​Մենք փնտրում ենք վերահսկող Ֆինանսական վերահսկողության վարչության թիմին միանալու համար։

Աշխատատեղին ծանոթանալու համար կարող եք անցնել հղմամբ:

​Թեստավորող-Գործընթացների զարգացման և նախագծերի կառավարման վարչություն

Մենք փնտրում ենք թեստավորող, Գործընթացների զարգացման և նախագծերի կառավարման վարչության թիմին միանալու համար:

Աշխատատեղին ծանոթանալու համար կարող եք անցնել հղմամբ:

​ Մակրոտնտեսագետ- Մակրոտնտեսական դեպարտամենտ

​Մենք փնտրում ենք մակրոտնտեսագետ Մակրոտնտեսական դեպարտամենտի թիմին միանալու համար:

Աշխատատեղին ծանոթանալու համար կարող եք անցնել հղմամբ:

Իրավաբան (միջազգային կապերի մասնագետ), Ֆինանսական դիտարկումների կենտրոն

Մենք փնտրում ենք Իրավաբան Ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնի թիմին միանալու համար։

Աշխատատեղին ծանոթանալու համար կարող եք անցնել հղմամբ:

​Իրավաբան (մեթոդաբան-իրավախորհրդատու), Ֆինանսական դիտարկումների կենտրոն

Մենք փնտրում ենք Իրավաբան Ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնի թիմին միանալու համար։

Աշխատատեղին ծանոթանալու համար կարող եք անցնել հղմամբ:

​Վերահսկող, Ֆինանսական դիտարկումների կենտրոն ​​

​​Մենք փնտրում ենք վերահսկող Ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնի թիմին միանալու համար։

Աշխատատեղին ծանոթանալու համար կարող եք անցնել հղմամբ:

​Վելուծաբան, Ֆինանսական դիտարկումների կենտրոն

​​Մենք փնտրում ենք վերլուծաբան Ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնի թիմին միանալու համար։

Աշխատատեղին ծանոթանալու համար կարող եք անցնել հղմամբ:

Previous

Հայաստանի Հանրապե- տության էլ. Կառավարում

Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարարի Կայք

Ավանդների Հատուցումը Երաշխավորող Հիմնադրամ

Արմենիան Քարդ

Հայաստանի Ավտոապահո- վագրողների Բյուրո

ACRA Վարկային Բյուրո

Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն

Գերմանա Հայկական Հիմնադրամ

Բնակարան երիտա- սարդներին

Իրավաբանական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք

Next