Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Գլխավոր էջ
Visitors Center

Ինչպես SOAP-ի միջոցով ստանալ փոխարժեքները Փոխարժեքի ստացում

Ճիշտ տառատեսակի պատկերման համար բեռնավորեք Arian AMU.ttf

ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ՄԱՍԻՆ

Աշխատանքը Կենտրոնական բանկում

Թափուր աշխատատեղեր

​Համակարգերի թեստավորման բաժնի պետ, Գործընթացների զարգացման և նախագծերի կառավարման վարչություն

​Մենք փնտրում ենք համակարգերի թեստավորման բաժնի պետ, ով կմիանա Կենտրոնական բանկի գործընթացների զարգացման և նախագծերի կառավարման թիմին:

Աշխատատեղին ծանոթանալու համար, խնդրում ենք անցնել հղումով


Նախագծի կառավարիչ/Մեթոդաբան, Գործընթացների զարգացման և նախագծերի կառավարման վարչություն

​ Մենք փնտրում ենք նախագծի կառավարիչ/մեթոդաբան Գործընթացների զարգացման և նախագծերի կառավարման թիմին միանալու համար: 

Աշխատատեղին ծանոթանալու համար, խնդրում ենք անցնել հղումով

​​

Ծրագրավորող, Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների վարչություն, ՏՏ լուծումների մշակման, թեստավորման և զարգացման ծառայություն

Մենք փնտրում ենք ծրագրավորող ԿԲ ՏՏ թիմին միանալու համար: 

Աշխատատեղին ծանոթանալու համար, կարոք եք անցնել հղումով

​Կարգավորող, Ֆինանսական համակարգի կարգավորման վարչություն, Ապահովագրական համակարգի կարգավորման բաժին

​Մենք փնտրում ենք երիտասարդ մասնագետներ Ֆինանսական համակարգի կարգավորման վարչության թիմին միանալու համար:

Աշխատատեղին ծանոթանալու համար կարող եք անցնել հղումով:

Տնտեսագետ, Տնտեսական հետազոտությունների վարչություն, Դրամավարկային քաղաքականության հետազոտությունների բաժին​

Մենք փնտրում ենք տնտեսագետ/հետազոտող, ով իրականացնելու է հետազոտություններ, որոնք ուղղված են զարգացնելու Հայաստանում և աշխարհում դրամավարկային քաղաքականության իրականացումը։

Աշխատատեղին ծանոթանալու համար կարող եք անցնել հղումով:

​Բյուջետավորման բաժնի պետ, Ֆինանսական վարչություն

Մենք փնտրում ենք Բյուջետավորման բաժնի պետ Կենտրոնական բանկի Ֆինանսական վարչության թիմին միանալու համար:

Աշխատատեղին ծանոթանալու համար կարող եք անցնել հղումով:

Previous

Հայաստանի Հանրապե- տության էլ. Կառավարում

Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարարի Կայք

Ավանդների Հատուցումը Երաշխավորող Հիմնադրամ

Արմենիան Քարդ

Հայաստանի Ավտոապահո- վագրողների Բյուրո

ACRA Վարկային Բյուրո

Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն

Գերմանա Հայկական Հիմնադրամ

Բնակարան երիտա- սարդներին

Իրավաբանական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք

Next