Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Գլխավոր էջ
Visitors Center

Ինչպես SOAP-ի միջոցով ստանալ փոխարժեքները Փոխարժեքի ստացում

Ճիշտ տառատեսակի պատկերման համար բեռնավորեք Arian AMU.ttf

ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ՄԱՍԻՆ

Աշխատանքը Կենտրոնական բանկում

Թափուր աշխատատեղեր

​Վերահսկող, Ֆինանսական վերահսկողության վարչություն, Բանկերի պրուդենցիալ վերահսկողության ծառայություն 

​Մենք փնտրում ենք վերահսկող Բանկերի պրուդենցիալ վերահսկողության թիմին միանալու համար​։

Աշխատատեղին ծանոթանալու համար կարող եք անցնել հղումով:

​Վերահսկող - Ֆինանսական վերահսկողության վարչություն

​Մենք փնտրում ենք վերահսկող Վճարահաշվարկային համակարգի մասնակիցների վերահսկողության թիմին միանալու համար։

Աշխատատեղին ծանոթանալու համար կարող եք անցնել հղումով:

Տեղեկատվական համակարգերի մասնագետ-Ֆինանսական դիտարկումների կենտրոն- Տեղեկատվական համակարգերի մշակման և զարգացման բաժին 

Մենք փնտրում ենք Տեղեկատվական համակարգերի մասնագետ Ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնի թիմին միանալու համար։

Աշխատատեղին ծանոթանալու համար կարող եք անցնել հղումով:

​Սկսնակ իրավախորհրդատու-Իրավաբանական վարչություն

​Մենք փնտրում ենք սկսնակ իրավախորհրդատու Իրավաբանական վարչության թիմին միանալու համար։

Աշխատատեղին ծանոթանալու համար կարող եք անցնել հղումով:

Սկսնակ վերահսկող- Ֆինանսական կազմակերպությունների վերակառուցման ծառայություն

​Մենք փնտրում ենք սկսնակ վերահսկող Ֆինանսական կազմակերպությունների վերակառուցման ծառայության մեր թիմին միանալու համար։

Աշխատատեղին ծանոթանալու համար կարող եք անցնել հղումով:

​Գործավար-Մակրոտնտեսական դեպարտամենտ

​Մենք փնտրում ենք գործավար Մակրոտնտեսական դեպարտամենտի թիմին միանալու համար։

Աշխատատեղին ծանոթանալու համար կարող եք անցնել հղումով:

Աուդիտոր-Ներքին աուդիտի վարչություն

Մենք փնտրում ենք աուդիտոր Կենտրոնական բանկի Ներքին աուդիտի վարչության թիմին միանալու համար։

Աշխատատեղին ծանոթանալու համար կարող եք անցնել հղումով:

​ Տնտեսագետ-վիճակագիր-Վիճակագրության վարչություն

Մենք փնտրում ենք տնտեսագետ-վիճակագիր Կենտրոնական բանկի Վիճակագրության վարչության թիմին միանալու համար։

Աշխատատեղին ծանոթանալու համար կարող եք անցնել հղումով:

​Համակարգերի թեստավորման բաժնի պետ, Գործընթացների զարգացման և նախագծերի կառավարման վարչություն

​Մենք փնտրում ենք համակարգերի թեստավորման բաժնի պետ, ով կմիանա Կենտրոնական բանկի գործընթացների զարգացման և նախագծերի կառավարման թիմին:

Աշխատատեղին ծանոթանալու համար կարող եք անցնել հղումով:

Նախագծի կառավարիչ/Մեթոդաբան, Գործընթացների զարգացման և նախագծերի կառավարման վարչություն

​​Մենք փնտրում ենք նախագծի կառավարիչ/մեթոդաբան Գործընթացների զարգացման և նախագծերի կառավարման թիմին միանալու համար:

Աշխատատեղին ծանոթանալու համար կարող եք անցնել հղումով:

Ծրագրավորող, Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների վարչություն, ՏՏ լուծումների մշակման, թեստավորման և զարգացման ծառայություն

​​​Մենք փնտրում ենք ծրագրավորող ԿԲ ՏՏ թիմին միանալու համար:

Աշխատատեղին ծանոթանալու համար կարող եք անցնել հղումով:

​Կարգավորող, Ֆինանսական համակարգի կարգավորման վարչություն, Ապահովագրական համակարգի կարգավորման բաժին

​Մենք փնտրում ենք երիտասարդ մասնագետներ Ֆինանսական համակարգի կարգավորման վարչության թիմին միանալու համար:

Աշխատատեղին ծանոթանալու համար կարող եք անցնել հղումով:

Տնտեսագետ, Տնտեսական հետազոտությունների վարչություն, Դրամավարկային քաղաքականության հետազոտությունների բաժին​

Մենք փնտրում ենք տնտեսագետ/հետազոտող, ով իրականացնելու է հետազոտություններ, որոնք ուղղված են զարգացնելու Հայաստանում և աշխարհում դրամավարկային քաղաքականության իրականացումը։

Աշխատատեղին ծանոթանալու համար կարող եք անցնել հղումով:

​Բյուջետավորման բաժնի պետ, Ֆինանսական վարչություն

Մենք փնտրում ենք Բյուջետավորման բաժնի պետ Կենտրոնական բանկի Ֆինանսական վարչության թիմին միանալու համար:

Աշխատատեղին ծանոթանալու համար կարող եք անցնել հղումով:

Previous

Հայաստանի Հանրապե- տության էլ. Կառավարում

Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարարի Կայք

Ավանդների Հատուցումը Երաշխավորող Հիմնադրամ

Արմենիան Քարդ

Հայաստանի Ավտոապահո- վագրողների Բյուրո

ACRA Վարկային Բյուրո

Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն

Գերմանա Հայկական Հիմնադրամ

Բնակարան երիտա- սարդներին

Իրավաբանական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք

Next