Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Գլխավոր էջ
Visitors Center
Legislation and Policy Database

Ինչպես SOAP-ի միջոցով ստանալ փոխարժեքները Փոխարժեքի ստացում

Ճիշտ տառատեսակի պատկերման համար բեռնավորեք Arian AMU.ttf

ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ՄԱՍԻՆ

Աշխատանքը Կենտրոնական բանկում

Թափուր աշխատատեղեր

 
 
​​​
Մուտք | Գրանցվել


Հայաստանի Հանրապետության Կետրոնական բանկը հայտարարում է մրցույթ հետևյալ աշխատատեղի համար
«ՀՀ կենտրոնական բանկ. ներածական դասընթաց» մանրամասն

​ՀՀ կենտրոնական բանկը 2019 թվականի սեպտեմբեր ամսից կազմակերպում է «ՀՀ կենտրոնական բանկ. ներածական դասընթաց» երկամսյա ծրագիրը։

Դասընթացն ընձեռում է հնարավորություն ակտիվ, խոստումնալից երիտասարդներին ձեռք բերել ֆինանսական ոլորտի վերաբերյալ տեսական գիտելիքներ և գործնական հմտություններ, անցնել բացառիկ վերապատրաստում և հաջողությամբ ավարտելու դեպքում սկսել իրենց կարիերան ՀՀ կենտրոնական բանկում։

Դասընթացն ընդգրկուն կերպով անդրադառնում է ՀՀ կենտրոնական բանկի բոլոր նպատակներին և խնդիրներին, այդ խնդիրների իրագործման նպատակով իրականացվող գործառույթներին, մասնավորապես գների և ֆինանսական կայունության ապահովմանը, դրամավարկային քաղաքականության մշակմանն ու իրականացման գործիքակազմին, ՀՀ ֆինանսական համակարգի կարգավորմանն ու վերահսկողության գործիքներին, ՀՀ արժույթի թողարկմանը, դրամաշրջանառության կազմակերպմանն ու կարգավորմանը, ֆինանսական համակարգում սպառողների իրավունքների և շահերի պաշտպանությանն, ինչպես նաև փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի կազմակերպմանն ու կարգավորմանը:

Դասընթացի շրջանակում դասավանդում են ՀՀ կենտրոնական բանկի փորձառու մասնագետները։

Դասընթացի ավարտին համակարգչային թեստերի արդյունքում 70 և բարձր միավոր (100 հնարավորից) ստացած ունկնդիրներին տրվում է հավաստագիր՝ վավերացված ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի կողմից։ 70-ից ցածր միավոր ստացած ունկնդիրներին տրվում է տեղեկանք՝ դասընթացին մասնակցելու վերաբերյալ։

Դասընթացին դիմելու նախապայման

 Բարձրագույն կրթություն՝ պետական և պետական հավատարմագիր ունեցող ԲՈՒՀ-երի շրջանավարտներ և մագիստրատուրայի ուսանողներ:

Անհրաժեշտ գիտելիքներ, հմտություններ և հատկանիշներ*

 մաթեմատիկա
 տրամաբանություն
 լեզուների լավ իմացություն (hայերեն, անգլերեն և ռուսերեն)
 վերլուծական մտածելակերպ
 հաղորդակցվելու կարողություն
 մոտիվացիա, եռանդ

* Հնարավոր է վերոնշյալ գիտելիքների/հմտությունների ստուգում թեստերի և/կամ հարցազրույցի միջոցով:

Դասընթացի արժեքը

Երկամսյա դասընթացի արժեքը 70.000 ՀՀ դրամ է։

Դասընթացին դիմելու ընթացակարգը

Դասընթացին դիմելու համար անհրաժեշտ է գրանցվել արտաքին դիմորդների համակարգում` https://www.cba.am/am/SitePages/accvacancies.aspx, և լրացնել հարցաթերթիկը, այնուհետև ընտրել «ՀՀ կենտրոնական բանկ. ներածական դասընթաց» ծրագիրը, սեղմել «ԴԻՄԵԼ» կոճակը և լրացնել Դիմումը:

Արտաքին դիմորդների համակարգում մեկ անգամ գրանցված անձինք կարող են մուտք գործել համակարգ և լրացնել միայն Դիմումը:

Դասընթացին դիմելու վերջնաժամկետը

Դասընթացին դիմելու վերջնաժամկետն է 2019թ. հուլիսի 12-ը:

Լրացուցիչ տեղեկություններ

Լրացուցիչ տեղեկությունների և պարզաբանումների համար կարող եք զանգահարել Անձնակազմի կառավարման վարչություն (+37410) 59 26 34 հեռախոսահամարով:

ԴԻՄԵԼ

Previous

Հայաստանի Հանրապե- տության էլ. Կառավարում

Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարարի Կայք

Ավանդների Հատուցումը Երաշխավորող Հիմնադրամ

Արմենիան Քարդ

Հայաստանի Ավտոապահո- վագրողների Բյուրո

ACRA Վարկային Բյուրո

Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն

Գերմանա Հայկական Հիմնադրամ

Բնակարան երիտա- սարդներին

Իրավաբանական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք

Next