Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Գլխավոր էջ
Visitors Center
Legislation and Policy Database

Ինչպես SOAP-ի միջոցով ստանալ փոխարժեքները Փոխարժեքի ստացում

Ճիշտ տառատեսակի պատկերման համար բեռնավորեք Arian AMU.ttf

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Տվյալների բանկ


Հիմնական դրամավարկային ցուցանիշներ (12-ամսյա տոկոսային աճ, %)
Փողի բազա8/202012.45
Փողի Զանգված7/202013.33
Պահանջներ տնտեսությանը7/202020.03
Ռեզիդենտների ավանդներ7/202012.71
Տոկոսադրույքներ (%)
ՀՀ դրամով տնտեսությունից ներգրաված ավանդներ7/20208.14
ՀՀ դրամով տնտեսությանը տրամադրված վարկեր7/202011.59
Համախառն ներքին արդյունք
Անվանական ՀՆԱII/20201270978
ՀՆԱ իրական աճ նախ. տարվա նույն ժամ. նկատմամբII/202086.32
ՏԱՑ (նախորդ տարվա նույն ամսվա նկատ.)6/202092.46
ՏԱՑ (նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ)6/202095.35
Տնտեսության ճյուղերի վիճակագրություն
Արդյունաբերական արտադրանք9/2019184309.1
Արդյունաբերական արտադրանքի ֆիզիկական ծավալի ինդեքսը, նախորդ տարվա համապատասխան ժմկաշրջանի նկ.9/2019111
Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանք9/2019574429.1
Սպառողական գների ինդեքս (ՍԳԻ), %
ՍԳԻ նախորդ տարվա նույն ժմկահատվածի նկ., %11/2019101
ՍԳՒ նախորդ տարվա դեկտեմբերի նկատմամբ, %11/201999.5
Բնականոն գնաճ նախորդ տարվա նույն ամսվա նկատմամբ, %11/2019100.08
Վճարային հաշվեկշիռ եւ միջազգային ներդրումային դիրք
Ընդամենը ներմուծում(CIF,ներառյալ մարդասիրական օգնություն)5/2020312.62
Ընդամենը արտահանում (FOB)5/2020192.2
Ընթացիկ հաշիվIV/2019-582.16
ՀՀ ԿԲ Համախառն արտաքին պահուստներ7/20202617.42
 
Տվյալների բանկը  տվյալների հրապարակային շտեմարան է, որը կազմում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից հրապարակվող վիճակագրության անբաժանելի մասը: Տվյալների բանկի նպատակը ամփոփ վիճակագրական տվյալների ժամանակային շարքերի միասնական ներկայացումն է:
Տվյալների բանկում ներկայացված տեղեկատվությունը ներկայացվում է ճյուղային կառուցվածքով՝ ըստ տնտեսության առանձին հատվածների: Բացի այդ, որոշ տվյալներ ներկայացվում են նաեւ նպատակային համակարգմամբ (օրինակ՝փողի բազան, ԿԲ  զուտ միջազգային պահուստները, զուտ ներքին ակտիվները եւ այլ ցուցանիշներ, ի հավելումն առանձին ներկայացման, առկա են նաեւ «ՀՀ կենտրոնական բանկի ամփոփ հաշվեկշիռ» աղյուսակում):
Տվյալների բանկի աղբյուրը հիմնականում ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից մշակվող վիճակագրական տվյալներն են: Այնուամենայնիվ, այստեղ ներառված են նաեւ ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայության կողմից մշակվող տվյալները:
Տվյալները թարմացվում են որոշակի պարբերականությամբ՝ համաձայն  ժամանակացույցի:
Տվյալների բանկի օգտագործողի ուղեցույցը կարող եք գտնել այստեղ:
 
Տվյալների աղբյուրը
ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայություն - ԱՎԾ կողմից հրապարակվող տվյալներ
 


Previous

Հայաստանի Հանրապե- տության էլ. Կառավարում

Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարարի Կայք

Ավանդների Հատուցումը Երաշխավորող Հիմնադրամ

Արմենիան Քարդ

Հայաստանի Ավտոապահո- վագրողների Բյուրո

ACRA Վարկային Բյուրո

Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն

Գերմանա Հայկական Հիմնադրամ

Բնակարան երիտա- սարդներին

Իրավաբանական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք

Next