Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Գլխավոր էջABC Finance
Visitors Center
Legislation and Policy Database
Financial Institution Licensing Electronically
Ինչպես SOAP-ի միջոցով ստանալ փոխարժեքները Փոխարժեքի ստացում

Ճիշտ տառատեսակի պատկերման համար բեռնավորեք Arian AMU.ttf

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Տվյալների բանկ


Հիմնական դրամավարկային ցուցանիշներ (12-ամսյա տոկոսային աճ, %)
Փողի բազա11/201319.66
Փողի զանգված (M2X)10/201314.67
Վարկեր տնտեսության իրական հատվածին10/20135.62
Ավանդներ տնտեսության իրական հատվածից10/201321.49
Տոկոսադրույքներ (%)
Դրամային ավանդներ (մինչեւ մեկ տարի ժամկետով բացառությամբ ցպահանջի)11/201310.55
Դրամային վարկեր (մինչեւ մեկ տարի ժամկետով բացառությամբ ցպահանջի)11/201314.99
Համախառն ներքին արդյունք
Անվանական ՀՆԱ, մլն դրամIII/20131283571.8
Իրական ՀՆԱ ինդեքս (տնտեսական աճ) (նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակահատվածի նկատմամբ)III/2013101.4
ՀՆԱ ինդեքս-դեֆլյատոր (նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակահատվածի նկատմամբ)III/2013104.0
Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ (նախորդ տարվա նույն ամսվա համեմատ), 10/2013104.8
Տնտեսության ճյուղերի վիճակագրություն
Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը, մլն դրամ10/2013118994.6
Արդյունաբերական արտադրանքի ֆիզիկական ծավալի ինդեքս (նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակահատվածի նկատմամբ)10/2013114.2
Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի ծավալը, մլն դրամ10/2013125583.4
Սպառողական գների ինդեքս (ՍԳԻ), %
ՍԳԻ նախորդ տարվա համապատասխան ամսվա նկատմամբ11/2013106.65
ՍԳԻ նախորդ տարվա դեկտեմբերի նկատմամբ11/2013104.45
Բնականոն գնաճ նախորդ տարվա համապատասխան ամսվա նկատմամբ11/2013104.51
Վճարային հաշվեկշիռ եւ միջազգային ներդրումային դիրք
Ապրանքների ներմուծում (CIF), մլն դոլարII/20131023.85
Ապրանքների արտահանում (FOB), մլն դոլարII/2013402.43
Ընթացիկ հաշիվ (առանց պաշտ. տրանսֆերտների), մլն դոլարII/2013-200.28
ԿԲ միջազգային պահուստներ, մլն դոլար10/20131955.75
Ֆիզիկական անձանց ոչ առեւտրային նպատակով փոխանցումներ, զուտ ներհոսք, հազար դոլար10/2013195042
Արտաքին պետական պարտք, մլն դոլար6/20133713.5


Տվյալների թարմացում
13/12/2013Փողի բազայի, տոկոսադրույքների տվյալներ (Նոյեմբեր 2013)
02/12/2013Գնաճի, բնականոն գնաճի տվյալներ (Նոյեմբեր 2013)
 
Տվյալների բանկը  տվյալների հրապարակային շտեմարան է, որը կազմում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից հրապարակվող վիճակագրության անբաժանելի մասը: Տվյալների բանկի նպատակը ամփոփ վիճակագրական տվյալների ժամանակային շարքերի միասնական ներկայացումն է:
Տվյալների բանկում ներկայացված տեղեկատվությունը ներկայացվում է ճյուղային կառուցվածքով՝ ըստ տնտեսության առանձին հատվածների: Բացի այդ, որոշ տվյալներ ներկայացվում են նաեւ նպատակային համակարգմամբ (օրինակ՝փողի բազան, ԿԲ  զուտ միջազգային պահուստները, զուտ ներքին ակտիվները եւ այլ ցուցանիշներ, ի հավելումն առանձին ներկայացման, առկա են նաեւ «ՀՀ կենտրոնական բանկի ամփոփ հաշվեկշիռ» աղյուսակում):
Տվյալների բանկի աղբյուրը հիմնականում ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից մշակվող վիճակագրական տվյալներն են: Այնուամենայնիվ, այստեղ ներառված են նաեւ ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայության կողմից մշակվող տվյալները:
Տվյալները թարմացվում են որոշակի պարբերականությամբ՝ համաձայն  ժամանակացույցի:
Տվյալների բանկի օգտագործողի ուղեցույցը կարող եք գտնել այստեղ:
 
Տվյալների աղբյուրը
ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայություն - ԱՎԾ կողմից հրապարակվող տվյալներ
 


Previous

Հայաստանի Հանրապե- տության էլ. Կառավարում

Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարարի Կայք

Ավանդների Հատուցումը Երաշխավորող Հիմնադրամ

Արմենիան Քարդ

Հայաստանի Ավտոապահո- վագրողների Բյուրո

ACRA Վարկային Բյուրո

Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն

Գերմանա Հայկական Հիմնադրամ

Բնակարան երիտա- սարդներին

Next