Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Գլխավոր էջ
Visitors Center
Legislation and Policy Database

Ինչպես SOAP-ի միջոցով ստանալ փոխարժեքները Փոխարժեքի ստացում

Ճիշտ տառատեսակի պատկերման համար բեռնավորեք Arian AMU.ttf

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Տվյալների բանկ


Հիմնական դրամավարկային ցուցանիշներ (12-ամսյա տոկոսային աճ, %)
Փողի բազա2/201914.35
Փողի Զանգված1/20197.53
Պահանջներ տնտեսությանը1/201917.84
Ռեզիդենտների ավանդներ1/20197.28
Տոկոսադրույքներ (%)
ՀՀ դրամով տնտեսությունից ներգրաված ավանդներ1/20198.95
ՀՀ դրամով տնտեսությանը տրամադրված վարկեր1/201912.94
Համախառն ներքին արդյունք
Անվանական ՀՆԱIV/20181845202.8
ՀՆԱ իրական աճ նախ. տարվա նույն ժամ. նկատմամբIV/2018103.11
ՀՆԱ դեֆ. նախ. տարվա նույն ժամ. նկատմամբIV/201899.65
ՏԱՑ (նախորդ տարվա նույն ամսվա նկատ.)3/2019106.2
ՏԱՑ (նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ)3/2019106.47
Տնտեսության ճյուղերի վիճակագրություն
Արդյունաբերական արտադրանք3/2019160898.7
Արդյունաբերական արտադրանքի ֆիզիկական ծավալի ինդեքսը, նախորդ տարվա համապատասխան ժմկաշրջանի նկ.3/2019102.2
Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանք3/201974820.9
Սպառողական գների ինդեքս (ՍԳԻ), %
ՍԳԻ նախորդ տարվա նույն ժմկահատվածի նկ., %3/2019101.87
ՍԳՒ նախորդ տարվա դեկտեմբերի նկատմամբ, %3/2019102.56
Բնականոն գնաճ նախորդ տարվա նույն ամսվա նկատմամբ, %2/2019101.95
Վճարային հաշվեկշիռ եւ միջազգային ներդրումային դիրք
Ընդամենը ներմուծում(CIF,ներառյալ մարդասիրական օգնություն)3/2019410.42
Ընդամենը արտահանում (FOB)3/2019206.55
Ընթացիկ հաշիվ (առանց պաշտ. տրանսֆերտների)IV/2018-437.58
ՀՀ ԿԲ Համախառն արտաքին պահուստներ1/20191994.23
Արտաքին պետական և պետական երաշխիքով վարկերII/20164548.24
 
Տվյալների բանկը  տվյալների հրապարակային շտեմարան է, որը կազմում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից հրապարակվող վիճակագրության անբաժանելի մասը: Տվյալների բանկի նպատակը ամփոփ վիճակագրական տվյալների ժամանակային շարքերի միասնական ներկայացումն է:
Տվյալների բանկում ներկայացված տեղեկատվությունը ներկայացվում է ճյուղային կառուցվածքով՝ ըստ տնտեսության առանձին հատվածների: Բացի այդ, որոշ տվյալներ ներկայացվում են նաեւ նպատակային համակարգմամբ (օրինակ՝փողի բազան, ԿԲ  զուտ միջազգային պահուստները, զուտ ներքին ակտիվները եւ այլ ցուցանիշներ, ի հավելումն առանձին ներկայացման, առկա են նաեւ «ՀՀ կենտրոնական բանկի ամփոփ հաշվեկշիռ» աղյուսակում):
Տվյալների բանկի աղբյուրը հիմնականում ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից մշակվող վիճակագրական տվյալներն են: Այնուամենայնիվ, այստեղ ներառված են նաեւ ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայության կողմից մշակվող տվյալները:
Տվյալները թարմացվում են որոշակի պարբերականությամբ՝ համաձայն  ժամանակացույցի:
Տվյալների բանկի օգտագործողի ուղեցույցը կարող եք գտնել այստեղ:
 
Տվյալների աղբյուրը
ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայություն - ԱՎԾ կողմից հրապարակվող տվյալներ
 


Previous

Հայաստանի Հանրապե- տության էլ. Կառավարում

Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարարի Կայք

Ավանդների Հատուցումը Երաշխավորող Հիմնադրամ

Արմենիան Քարդ

Հայաստանի Ավտոապահո- վագրողների Բյուրո

ACRA Վարկային Բյուրո

Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն

Գերմանա Հայկական Հիմնադրամ

Բնակարան երիտա- սարդներին

Իրավաբանական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք

Next