Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Գլխավոր էջ
Visitors Center
Legislation and Policy Database
Financial Institution Licensing Electronically
Ինչպես SOAP-ի միջոցով ստանալ փոխարժեքները Փոխարժեքի ստացում

Ճիշտ տառատեսակի պատկերման համար բեռնավորեք Arian AMU.ttf

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Տվյալների բանկ


Հիմնական դրամավարկային ցուցանիշներ (12-ամսյա տոկոսային աճ, %)
Փողի բազա7/201512.18
Փողի զանգված (M2X)7/201511.68
Վարկեր տնտեսության իրական հատվածին7/20159.97
Ավանդներ տնտեսության իրական հատվածից7/201515.96
Տոկոսադրույքներ (%)
Դրամային ավանդներ (մինչեւ մեկ տարի ժամկետով բացառությամբ ցպահանջի)7/201514.44
Դրամային վարկեր (մինչեւ մեկ տարի ժամկետով բացառությամբ ցպահանջի)7/201518.18
Համախառն ներքին արդյունք
Անվանական ՀՆԱ, մլն դրամIV/20141463521.2
Իրական ՀՆԱ ինդեքս (տնտեսական աճ) (նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակահատվածի նկատմամբ)IV/2014102.73
ՀՆԱ ինդեքս-դեֆլյատոր (նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակահատվածի նկատմամբ)IV/2014104.68
Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ (նախորդ տարվա նույն ամսվա համեմատ), 5/2015103.3
Տնտեսության ճյուղերի վիճակագրություն
Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը, մլն դրամ7/2015114318.3
Արդյունաբերական արտադրանքի ֆիզիկական ծավալի ինդեքս (նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակահատվածի նկատմամբ)7/2015109.8
Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի ծավալը, մլն դրամ7/201596687.4
Սպառողական գների ինդեքս (ՍԳԻ), %
ՍԳԻ նախորդ տարվա համապատասխան ամսվա նկատմամբ6/2015105.5
ՍԳԻ նախորդ տարվա դեկտեմբերի նկատմամբ6/2015100
Բնականոն գնաճ նախորդ տարվա համապատասխան ամսվա նկատմամբ7/2015102.42
Վճարային հաշվեկշիռ եւ միջազգային ներդրումային դիրք
Ապրանքների ներմուծում (CIF), մլն դոլարII/2015188.49
Ապրանքների արտահանում (FOB), մլն դոլարII/2015112.25
Ընթացիկ հաշիվ (առանց պաշտ. տրանսֆերտների), մլն դոլարI/2015-334.89
ԿԲ միջազգային պահուստներ, մլն դոլար7/20151702.55
Ֆիզիկական անձանց ոչ առեւտրային նպատակով փոխանցումներ, զուտ ներհոսք, հազար դոլար5/201584283.48
Արտաքին պետական պարտք, մլն դոլար3/20154005.56
 
Տվյալների բանկը  տվյալների հրապարակային շտեմարան է, որը կազմում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից հրապարակվող վիճակագրության անբաժանելի մասը: Տվյալների բանկի նպատակը ամփոփ վիճակագրական տվյալների ժամանակային շարքերի միասնական ներկայացումն է:
Տվյալների բանկում ներկայացված տեղեկատվությունը ներկայացվում է ճյուղային կառուցվածքով՝ ըստ տնտեսության առանձին հատվածների: Բացի այդ, որոշ տվյալներ ներկայացվում են նաեւ նպատակային համակարգմամբ (օրինակ՝փողի բազան, ԿԲ  զուտ միջազգային պահուստները, զուտ ներքին ակտիվները եւ այլ ցուցանիշներ, ի հավելումն առանձին ներկայացման, առկա են նաեւ «ՀՀ կենտրոնական բանկի ամփոփ հաշվեկշիռ» աղյուսակում):
Տվյալների բանկի աղբյուրը հիմնականում ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից մշակվող վիճակագրական տվյալներն են: Այնուամենայնիվ, այստեղ ներառված են նաեւ ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայության կողմից մշակվող տվյալները:
Տվյալները թարմացվում են որոշակի պարբերականությամբ՝ համաձայն  ժամանակացույցի:
Տվյալների բանկի օգտագործողի ուղեցույցը կարող եք գտնել այստեղ:
 
Տվյալների աղբյուրը
ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայություն - ԱՎԾ կողմից հրապարակվող տվյալներ
 


Previous

Հայաստանի Հանրապե- տության էլ. Կառավարում

Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարարի Կայք

Ավանդների Հատուցումը Երաշխավորող Հիմնադրամ

Արմենիան Քարդ

Հայաստանի Ավտոապահո- վագրողների Բյուրո

ACRA Վարկային Բյուրո

Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն

Գերմանա Հայկական Հիմնադրամ

Բնակարան երիտա- սարդներին

Next