Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Գլխավոր էջABC Finance
Visitors Center
Legislation and Policy Database
Financial Institution Licensing Electronically
Ինչպես SOAP-ի միջոցով ստանալ փոխարժեքները Փոխարժեքի ստացում

Ճիշտ տառատեսակի պատկերման համար բեռնավորեք Arian AMU.ttf

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Տվյալների բանկ


Հիմնական դրամավարկային ցուցանիշներ (12-ամսյա տոկոսային աճ, %)
Փողի բազա1/20156.43
Փողի զանգված (M2X)1/20159.77
Վարկեր տնտեսության իրական հատվածին1/201519.16
Ավանդներ տնտեսության իրական հատվածից1/201515.35
Տոկոսադրույքներ (%)
Դրամային ավանդներ (մինչեւ մեկ տարի ժամկետով բացառությամբ ցպահանջի)1/201512.06
Դրամային վարկեր (մինչեւ մեկ տարի ժամկետով բացառությամբ ցպահանջի)1/201516.77
Համախառն ներքին արդյունք
Անվանական ՀՆԱ, մլն դրամII/2013900746.3
Իրական ՀՆԱ ինդեքս (տնտեսական աճ) (նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակահատվածի նկատմամբ)II/2013100.62
ՀՆԱ ինդեքս-դեֆլյատոր (նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակահատվածի նկատմամբ)II/2013101.25
Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ (նախորդ տարվա նույն ամսվա համեմատ), 12/2014102.3
Տնտեսության ճյուղերի վիճակագրություն
Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը, մլն դրամ7/2014114318.3
Արդյունաբերական արտադրանքի ֆիզիկական ծավալի ինդեքս (նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակահատվածի նկատմամբ)7/2014109.8
Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի ծավալը, մլն դրամ7/201496687.4
Սպառողական գների ինդեքս (ՍԳԻ), %
ՍԳԻ նախորդ տարվա համապատասխան ամսվա նկատմամբ1/2015104.25
ՍԳԻ նախորդ տարվա դեկտեմբերի նկատմամբ1/2015102.51
Բնականոն գնաճ նախորդ տարվա համապատասխան ամսվա նկատմամբ1/2015103.68
Վճարային հաշվեկշիռ եւ միջազգային ներդրումային դիրք
Ապրանքների ներմուծում (CIF), մլն դոլարIV/2014391.14
Ապրանքների արտահանում (FOB), մլն դոլարIV/2014135.33
Ընթացիկ հաշիվ (առանց պաշտ. տրանսֆերտների), մլն դոլարIII/2014-208.56
ԿԲ միջազգային պահուստներ, մլն դոլար1/20151351.12
Ֆիզիկական անձանց ոչ առեւտրային նպատակով փոխանցումներ, զուտ ներհոսք, հազար դոլար12/201495056.37
Արտաքին պետական պարտք, մլն դոլար9/20143057.88
 
Տվյալների բանկը  տվյալների հրապարակային շտեմարան է, որը կազմում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից հրապարակվող վիճակագրության անբաժանելի մասը: Տվյալների բանկի նպատակը ամփոփ վիճակագրական տվյալների ժամանակային շարքերի միասնական ներկայացումն է:
Տվյալների բանկում ներկայացված տեղեկատվությունը ներկայացվում է ճյուղային կառուցվածքով՝ ըստ տնտեսության առանձին հատվածների: Բացի այդ, որոշ տվյալներ ներկայացվում են նաեւ նպատակային համակարգմամբ (օրինակ՝փողի բազան, ԿԲ  զուտ միջազգային պահուստները, զուտ ներքին ակտիվները եւ այլ ցուցանիշներ, ի հավելումն առանձին ներկայացման, առկա են նաեւ «ՀՀ կենտրոնական բանկի ամփոփ հաշվեկշիռ» աղյուսակում):
Տվյալների բանկի աղբյուրը հիմնականում ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից մշակվող վիճակագրական տվյալներն են: Այնուամենայնիվ, այստեղ ներառված են նաեւ ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայության կողմից մշակվող տվյալները:
Տվյալները թարմացվում են որոշակի պարբերականությամբ՝ համաձայն  ժամանակացույցի:
Տվյալների բանկի օգտագործողի ուղեցույցը կարող եք գտնել այստեղ:
 
Տվյալների աղբյուրը
ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայություն - ԱՎԾ կողմից հրապարակվող տվյալներ
 


Previous

Հայաստանի Հանրապե- տության էլ. Կառավարում

Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարարի Կայք

Ավանդների Հատուցումը Երաշխավորող Հիմնադրամ

Արմենիան Քարդ

Հայաստանի Ավտոապահո- վագրողների Բյուրո

ACRA Վարկային Բյուրո

Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն

Գերմանա Հայկական Հիմնադրամ

Բնակարան երիտա- սարդներին

Next