Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Գլխավոր էջ
Visitors Center
Legislation and Policy Database


Ինչպես SOAP-ի միջոցով ստանալ փոխարժեքները Փոխարժեքի ստացում

Ճիշտ տառատեսակի պատկերման համար բեռնավորեք Arian AMU.ttf

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Տվյալների բանկ


Հիմնական դրամավարկային ցուցանիշներ (12-ամսյա տոկոսային աճ, %)
Փողի բազա7/20186.46
Փողի Զանգված7/201812.2
Պահանջներ տնտեսությանը7/201821.93
Ռեզիդենտների ավանդներ7/201812.23
Տոկոսադրույքներ (%)
ՀՀ դրամով տնտեսությունից ներգրաված ավանդներ7/20188.69
ՀՀ դրամով տնտեսությանը տրամադրված վարկեր7/201811.87
Համախառն ներքին արդյունք
Անվանական ՀՆԱII/20181358429.1
ՀՆԱ իրական աճ նախ. տարվա նույն ժամ. նկատմամբII/2018107.17
ՀՆԱ դեֆ. նախ. տարվա նույն ժամ. նկատմամբII/2018104.38
ՏԱՑ (նախորդ տարվա նույն ամսվա նկատ.)6/2018109.62
ՏԱՑ (նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ)6/2018108.85
Տնտեսության ճյուղերի վիճակագրություն
Արդյունաբերական արտադրանք7/2018149541.1
Արդյունաբերական արտադրանքի ֆիզիկական ծավալի ինդեքսը, նախորդ տարվա համապատասխան ժմկաշրջանի նկ.7/2018107.3
Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանք7/201893485.5
Սպառողական գների ինդեքս (ՍԳԻ), %
ՍԳԻ նախորդ տարվա նույն ժմկահատվածի նկ., %7/2018102.33
ՍԳՒ նախորդ տարվա դեկտեմբերի նկատմամբ, %7/201898.28
Բնականոն գնաճ նախորդ տարվա նույն ամսվա նկատմամբ, %7/2018102.52
Վճարային հաշվեկշիռ եւ միջազգային ներդրումային դիրք
Ընդամենը ներմուծում(CIF,ներառյալ մարդասիրական օգնություն)7/2018413.27
Ընդամենը արտահանում (FOB)7/2018191.87
Ընթացիկ հաշիվ (առանց պաշտ. տրանսֆերտների)I/2018-261.53
ՀՀ ԿԲ Համախառն արտաքին պահուստներ7/20182055
Արտաքին պետական և պետական երաշխիքով վարկերII/20164548.24
 
Տվյալների բանկը  տվյալների հրապարակային շտեմարան է, որը կազմում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից հրապարակվող վիճակագրության անբաժանելի մասը: Տվյալների բանկի նպատակը ամփոփ վիճակագրական տվյալների ժամանակային շարքերի միասնական ներկայացումն է:
Տվյալների բանկում ներկայացված տեղեկատվությունը ներկայացվում է ճյուղային կառուցվածքով՝ ըստ տնտեսության առանձին հատվածների: Բացի այդ, որոշ տվյալներ ներկայացվում են նաեւ նպատակային համակարգմամբ (օրինակ՝փողի բազան, ԿԲ  զուտ միջազգային պահուստները, զուտ ներքին ակտիվները եւ այլ ցուցանիշներ, ի հավելումն առանձին ներկայացման, առկա են նաեւ «ՀՀ կենտրոնական բանկի ամփոփ հաշվեկշիռ» աղյուսակում):
Տվյալների բանկի աղբյուրը հիմնականում ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից մշակվող վիճակագրական տվյալներն են: Այնուամենայնիվ, այստեղ ներառված են նաեւ ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայության կողմից մշակվող տվյալները:
Տվյալները թարմացվում են որոշակի պարբերականությամբ՝ համաձայն  ժամանակացույցի:
Տվյալների բանկի օգտագործողի ուղեցույցը կարող եք գտնել այստեղ:
 
Տվյալների աղբյուրը
ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայություն - ԱՎԾ կողմից հրապարակվող տվյալներ
 


Previous

Հայաստանի Հանրապե- տության էլ. Կառավարում

Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարարի Կայք

Ավանդների Հատուցումը Երաշխավորող Հիմնադրամ

Արմենիան Քարդ

Հայաստանի Ավտոապահո- վագրողների Բյուրո

ACRA Վարկային Բյուրո

Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն

Գերմանա Հայկական Հիմնադրամ

Բնակարան երիտա- սարդներին

Իրավաբանական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք

Next