Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Գլխավոր էջ
Visitors Center

Ինչպես SOAP-ի միջոցով ստանալ փոխարժեքները Փոխարժեքի ստացում

Ճիշտ տառատեսակի պատկերման համար բեռնավորեք Arian AMU.ttf

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Տվյալների բանկ


Հիմնական դրամավարկային ցուցանիշներ (12-ամսյա տոկոսային աճ, %)
Փողի բազա4/202116.67
Փողի Զանգված4/202113.31
Պահանջներ տնտեսությանը4/202110.47
Ռեզիդենտների ավանդներ4/202112.77
Տոկոսադրույքներ (%)
ՀՀ դրամով տնտեսությունից ներգրաված ավանդներ4/20218.26
ՀՀ դրամով տնտեսությանը տրամադրված վարկեր4/202111.7
Համախառն ներքին արդյունք
Անվանական ՀՆԱII/20211575488.1
ՀՆԱ իրական աճ նախ. տարվա նույն ժամ. նկատմամբII/2021113.11
ՏԱՑ (նախորդ տարվա նույն ամսվա նկատ.)3/2021103.9
ՏԱՑ (նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ)3/202196.5
Տնտեսության ճյուղերի վիճակագրություն
Արդյունաբերական արտադրանք7/2021189206.8
Արդյունաբերական արտադրանքի ֆիզիկական ծավալի ինդեքսը, նախորդ տարվա համապատասխան ժմկաշրջանի նկ.7/2021101.7
Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանք7/20210
Սպառողական գների ինդեքս (ՍԳԻ), %
ՍԳԻ նախորդ տարվա նույն ժմկահատվածի նկ., %8/2021108.78
ՍԳՒ նախորդ տարվա դեկտեմբերի նկատմամբ, %8/2021103.65
Բնականոն գնաճ նախորդ տարվա նույն ամսվա նկատմամբ, %8/2021106.13
Վճարային հաշվեկշիռ եւ միջազգային ներդրումային դիրք
Ընդամենը ներմուծում(CIF,ներառյալ մարդասիրական օգնություն)3/2021363.98
Ընդամենը արտահանում (FOB)3/2021217.66
Ընթացիկ հաշիվIII/2020-70.04
ՀՀ ԿԲ Համախառն արտաքին պահուստներ4/20212990.55
 
Տվյալների բանկը  տվյալների հրապարակային շտեմարան է, որը կազմում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից հրապարակվող վիճակագրության անբաժանելի մասը: Տվյալների բանկի նպատակը ամփոփ վիճակագրական տվյալների ժամանակային շարքերի միասնական ներկայացումն է:
Տվյալների բանկում ներկայացված տեղեկատվությունը ներկայացվում է ճյուղային կառուցվածքով՝ ըստ տնտեսության առանձին հատվածների: Բացի այդ, որոշ տվյալներ ներկայացվում են նաեւ նպատակային համակարգմամբ (օրինակ՝փողի բազան, ԿԲ  զուտ միջազգային պահուստները, զուտ ներքին ակտիվները եւ այլ ցուցանիշներ, ի հավելումն առանձին ներկայացման, առկա են նաեւ «ՀՀ կենտրոնական բանկի ամփոփ հաշվեկշիռ» աղյուսակում):
Տվյալների բանկի աղբյուրը հիմնականում ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից մշակվող վիճակագրական տվյալներն են: Այնուամենայնիվ, այստեղ ներառված են նաեւ ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայության կողմից մշակվող տվյալները:
Տվյալները թարմացվում են որոշակի պարբերականությամբ՝ համաձայն  ժամանակացույցի:
Տվյալների բանկի օգտագործողի ուղեցույցը կարող եք գտնել այստեղ:
 
Տվյալների աղբյուրը
ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայություն - ԱՎԾ կողմից հրապարակվող տվյալներ
 


Previous

Հայաստանի Հանրապե- տության էլ. Կառավարում

Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարարի Կայք

Ավանդների Հատուցումը Երաշխավորող Հիմնադրամ

Արմենիան Քարդ

Հայաստանի Ավտոապահո- վագրողների Բյուրո

ACRA Վարկային Բյուրո

Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն

Գերմանա Հայկական Հիմնադրամ

Բնակարան երիտա- սարդներին

Իրավաբանական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք

Next