Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Գլխավոր էջ
Visitors Center
Legislation and Policy Database
Financial Institution Licensing Electronically
Ինչպես SOAP-ի միջոցով ստանալ փոխարժեքները Փոխարժեքի ստացում

Ճիշտ տառատեսակի պատկերման համար բեռնավորեք Arian AMU.ttf

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Տվյալների բանկ


Հիմնական դրամավարկային ցուցանիշներ (12-ամսյա տոկոսային աճ, %)
Փողի բազա2/20156.44
Փողի զանգված (M2X)2/20159.3
Վարկեր տնտեսության իրական հատվածին2/201516.81
Ավանդներ տնտեսության իրական հատվածից2/201514.11
Տոկոսադրույքներ (%)
Դրամային ավանդներ (մինչեւ մեկ տարի ժամկետով բացառությամբ ցպահանջի)2/201513.39
Դրամային վարկեր (մինչեւ մեկ տարի ժամկետով բացառությամբ ցպահանջի)2/201518.71
Համախառն ներքին արդյունք
Անվանական ՀՆԱ, մլն դրամII/2013900746.3
Իրական ՀՆԱ ինդեքս (տնտեսական աճ) (նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակահատվածի նկատմամբ)II/2013100.62
ՀՆԱ ինդեքս-դեֆլյատոր (նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակահատվածի նկատմամբ)II/2013101.25
Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ (նախորդ տարվա նույն ամսվա համեմատ), 12/2014102.3
Տնտեսության ճյուղերի վիճակագրություն
Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը, մլն դրամ7/2014114318.3
Արդյունաբերական արտադրանքի ֆիզիկական ծավալի ինդեքս (նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակահատվածի նկատմամբ)7/2014109.8
Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի ծավալը, մլն դրամ7/201496687.4
Սպառողական գների ինդեքս (ՍԳԻ), %
ՍԳԻ նախորդ տարվա համապատասխան ամսվա նկատմամբ1/2015104.25
ՍԳԻ նախորդ տարվա դեկտեմբերի նկատմամբ1/2015102.51
Բնականոն գնաճ նախորդ տարվա համապատասխան ամսվա նկատմամբ2/2015104.23
Վճարային հաշվեկշիռ եւ միջազգային ներդրումային դիրք
Ապրանքների ներմուծում (CIF), մլն դոլարI/2015196.93
Ապրանքների արտահանում (FOB), մլն դոլարI/201575.63
Ընթացիկ հաշիվ (առանց պաշտ. տրանսֆերտների), մլն դոլարIII/2014-208.56
ԿԲ միջազգային պահուստներ, մլն դոլար2/20151260.85
Ֆիզիկական անձանց ոչ առեւտրային նպատակով փոխանցումներ, զուտ ներհոսք, հազար դոլար1/201537019.59
Արտաքին պետական պարտք, մլն դոլար9/20143057.88
 
Տվյալների բանկը  տվյալների հրապարակային շտեմարան է, որը կազմում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից հրապարակվող վիճակագրության անբաժանելի մասը: Տվյալների բանկի նպատակը ամփոփ վիճակագրական տվյալների ժամանակային շարքերի միասնական ներկայացումն է:
Տվյալների բանկում ներկայացված տեղեկատվությունը ներկայացվում է ճյուղային կառուցվածքով՝ ըստ տնտեսության առանձին հատվածների: Բացի այդ, որոշ տվյալներ ներկայացվում են նաեւ նպատակային համակարգմամբ (օրինակ՝փողի բազան, ԿԲ  զուտ միջազգային պահուստները, զուտ ներքին ակտիվները եւ այլ ցուցանիշներ, ի հավելումն առանձին ներկայացման, առկա են նաեւ «ՀՀ կենտրոնական բանկի ամփոփ հաշվեկշիռ» աղյուսակում):
Տվյալների բանկի աղբյուրը հիմնականում ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից մշակվող վիճակագրական տվյալներն են: Այնուամենայնիվ, այստեղ ներառված են նաեւ ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայության կողմից մշակվող տվյալները:
Տվյալները թարմացվում են որոշակի պարբերականությամբ՝ համաձայն  ժամանակացույցի:
Տվյալների բանկի օգտագործողի ուղեցույցը կարող եք գտնել այստեղ:
 
Տվյալների աղբյուրը
ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայություն - ԱՎԾ կողմից հրապարակվող տվյալներ
 


Previous

Հայաստանի Հանրապե- տության էլ. Կառավարում

Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարարի Կայք

Ավանդների Հատուցումը Երաշխավորող Հիմնադրամ

Արմենիան Քարդ

Հայաստանի Ավտոապահո- վագրողների Բյուրո

ACRA Վարկային Բյուրո

Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն

Գերմանա Հայկական Հիմնադրամ

Բնակարան երիտա- սարդներին

Next