Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Գլխավոր էջ
Visitors Center

Ինչպես SOAP-ի միջոցով ստանալ փոխարժեքները Փոխարժեքի ստացում

Ճիշտ տառատեսակի պատկերման համար բեռնավորեք Arian AMU.ttf

ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԴԱՇՏ

Փոխանակման կետեր

Կանոնակարգեր

  1. Կանոնակարգ 10 «Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնությունների լիցենզավորումը և կարգավորումը»
  2. Կանոնակարգ 11 «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում արտարժույթի առուվաճառքի սակարկությունների կազմակերպման լիցենզավորումը, կարգավորումը և վերահսկողությունը»
  3. Կանոնակարգ 11/01 «Արտարժույթի առքուվաճառքի և արտարժույթի առքուվաճառքի սակարկությունների ընթացքում գնային չարաշահումների արգելումը, գնային չարաշահումների ազդակները և Կենտրոնական բանկի գնային չարաշահումների մասին տեղեկացման կարգը» 
  4. Կանոնակարգ 12 «Արտարժույթի դիլերային առք ու վաճառքի գործառնությունների լիցենզավորումը և կարգավորումը»
  5. «Մասնագիտացված անձանց կողմից հաճախորդներին արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնությունները հավաստիացնող փաստաթղթերի տրամադրման կարգ»
  6. Արտարժույթի առք ու վաճառքի և արտարժութային դիլերային առք ու վաճառքի գործունեություն իրականացնող անձանց կողմից հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների, համակարգչային սարքավորումների և համակարգչային ծրագրերի կիրառման թույլատրման մասին
  7. Արտարժույթի առք ու վաճառքի և արտարժույթի դիլերային առք ու վաճառքի գործունություն իրականացնող անձանց կողմից կիրառվող հսկիչ-դրամարկղային սարքավորումներին ներկայացվող պահանջները, գրանցման կարգը և շահագործման կանոնները 
Previous

Հայաստանի Հանրապե- տության էլ. Կառավարում

Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարարի Կայք

Ավանդների Հատուցումը Երաշխավորող Հիմնադրամ

Արմենիան Քարդ

Հայաստանի Ավտոապահո- վագրողների Բյուրո

ACRA Վարկային Բյուրո

Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն

Գերմանա Հայկական Հիմնադրամ

Բնակարան երիտա- սարդներին

Իրավաբանական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք

Next