Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Գլխավոր էջ
Visitors Center
Legislation and Policy Database

Ինչպես SOAP-ի միջոցով ստանալ փոխարժեքները Փոխարժեքի ստացում

Ճիշտ տառատեսակի պատկերման համար բեռնավորեք Arian AMU.ttf

ՆԱԽԱԳԾԵՐ

 
 
Հարգելի ընթերցող `
 
Կենտրոնական բանկի կայքի այս բաժնում պարբերաբար տեղադրվում են Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերը: Կարևորելով հետաքրքրվող կառույցների և անհատների հնարավորինս լայն մասնակցությունը Կենտրոնական բանկի նախաձեռնություններին` ակնկալում ենք ներկայացվող փաստաթղթերի վերաբերյալ ստանալ Ձեր կարծիքները:
Կենտրոնական բանկը տեղեկացնում է նաև, որ մեր ցանկացած ՆՈՐ որոշման նախագծի վերաբերյալ Ձեր կարծիքները կարող եք ներկայացնել աղյուսակում նշված համապատասխան ժամկետներում` մեզ հետ կապ հաստատելով ստորև ներկայացված աղյուսակում նշված համապատասխան էլեկտրոնային փոստի հասցեներով: Էլեկտրոնային նամակներին կարող եք կցել Ձեր կարծիքները հիմնավորող այլ փաստաթղթեր:
Ստորև ներկայացված աղյուսակի «Կարծիքների ընդունման ժամկերի ավարտ» սյունակում նշված ամսաթվին հաջորդող 10 աշխատանքային օրերի ընթացքում Ձեր կողմից ներկայացված կարծիքները կքննարկվեն Կենտրոնական բանկում և այդ ընթացքում, ելնելով նպատակահարմարությունից, Դուք կստանաք քննարկումներին մասնակցելու հրավեր:
  
 

 

 

 

 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Previous

Հայաստանի Հանրապե- տության էլ. Կառավարում

Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարարի Կայք

Ավանդների Հատուցումը Երաշխավորող Հիմնադրամ

Արմենիան Քարդ

Հայաստանի Ավտոապահո- վագրողների Բյուրո

ACRA Վարկային Բյուրո

Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն

Գերմանա Հայկական Հիմնադրամ

Բնակարան երիտա- սարդներին

Իրավաբանական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք

Next