Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Գլխավոր էջ
Visitors Center

Ինչպես SOAP-ի միջոցով ստանալ փոխարժեքները Փոխարժեքի ստացում

Ճիշտ տառատեսակի պատկերման համար բեռնավորեք Arian AMU.ttf

ԴՐԱՄԱՎԱՐԿԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Գնաճի հաշվետվություններ

Գնաճի հաշվետվություններ 2019 թվական

  1. Գնաճի հաշվետվություն (Դրամավարկային քաղաքականության ծրագիր I եռամսյակ 2019թ. Դրամավարկային քաղաքականության 2018թ. IV եռամսյակի ծրագրի կատարման հաշվետվություն)
  2. Դրամավարկային քաղաքականության ծրագրի կատարման հաշվետվություն (2018թ. 2-րդ եռ. -2019թ. 1-ին եռ.)
  3. Գնաճի հաշվետվություն (Դրամավարկային քաղաքականության ծրագիր II եռամսյակ 2019թ. Դրամավարկային քաղաքականության 2019թ. I եռամսյակի ծրագրի կատարման հաշվետվություն)
  4. Դրամավարկային քաղաքականության ծրագրի կատարման հաշվետվությունը (3-րդ եռ. 2018թ. - 2-րդ եռ. 2019թ.)
  5. Գնաճի հաշվետվություն (Դրամավարկային քաղաքականության ծրագիր III եռամսյակ 2019թ. Դրամավարկային քաղաքականության 2019թ. II եռամսյակի ծրագրի կատարման հաշվետվություն)
  6. Դրամավարկային քաղաքականության ծրագրի կատարման հաշվետվություն (4-րդ եռ. 2018թ. - 3-րդ եռ. 2019թ.)

 

 

Previous

Հայաստանի Հանրապե- տության էլ. Կառավարում

Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարարի Կայք

Ավանդների Հատուցումը Երաշխավորող Հիմնադրամ

Արմենիան Քարդ

Հայաստանի Ավտոապահո- վագրողների Բյուրո

ACRA Վարկային Բյուրո

Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն

Գերմանա Հայկական Հիմնադրամ

Բնակարան երիտա- սարդներին

Իրավաբանական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք

Next