Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Գլխավոր էջ
Visitors Center
Legislation and Policy Database

Ինչպես SOAP-ի միջոցով ստանալ փոխարժեքները Փոխարժեքի ստացում

Ճիշտ տառատեսակի պատկերման համար բեռնավորեք Arian AMU.ttf

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ

Մակրոպրուդենցիալ քաղաքականություն

Կապիտալի հակացիկլիկ բուֆերի դրույքաչափի որոշումներ և հիմնավորումներ 2021

  • Կապիտալի հակացիկլիկ բուֆերի վերաբերյալ որոշումներ և հիմնավորումներ (երկրորդ եռամսյակ)

  Կապիտալի հակացիկլիկ բուֆերի վերաբերյալ որոշումը և հիմնավորումը

  Ֆինանսական կայունության հիմնական ցուցանիշների վերաբերյալ պրեզենտացիա

Previous

Հայաստանի Հանրապե- տության էլ. Կառավարում

Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարարի Կայք

Ավանդների Հատուցումը Երաշխավորող Հիմնադրամ

Արմենիան Քարդ

Հայաստանի Ավտոապահո- վագրողների Բյուրո

ACRA Վարկային Բյուրո

Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն

Գերմանա Հայկական Հիմնադրամ

Բնակարան երիտա- սարդներին

Իրավաբանական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք

Next