Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Գլխավոր էջABC Finance
Visitors Center
Legislation and Policy Database
Financial Institution Licensing Electronically
Ինչպես SOAP-ի միջոցով ստանալ փոխարժեքները Փոխարժեքի ստացում

Ճիշտ տառատեսակի պատկերման համար բեռնավորեք Arian AMU.ttf

Շուկայական գործառնություններ

Պետական պարտատոմսերի աճուրդներ

  1. Հայաստանի Հանրապետության Պետական (Գանձապետական) պարտատոմսերի թողարկման պայմանները, Հայաստանի Հանրապետության Պետական (Գանձապետական) պարտատոմսերի տեղաբաշխման, շրջանառության և մարման սպասարկման կարգերը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2004 թվականի հունիսի 3-ի N 1103-Ն Որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասինType:pdf  - Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2007 թվականի դեկտեմբերի 27-ի 1580N որոշման մեջ փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին Type:pdf- Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2007 թվականի դեկտեմբերի 27-ի 1580N որոշման մեջ փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին Type:pdf
  2. Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտատոմսերի առաջնային տեղաբաշխման, հետգնման կազմակերպման և մարման սպասարկման կարգ Type:pdf - հավելվածներ
  3. Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտատոմսերի պահառության գործունեության մասին կարգ Type:pdf
  4. Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտատոմսերի գրավի հետ կասպված գործառնությունների իրականացման մասին Type:pdf
  5. Պետական արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկների համակարգում կիրառվող հաշվեհամարների կոդավորման կարգ Type:pdf
  6. Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտատոմսերի երկրորդային շուկայում շրջանառության կարգType:pdf
  7. Պետական պարտատոմսերով գործառնություններում կիրառվող փաստաթղթերի նվազագույն վավերապայմանների մասին կարգType:pdf
  8. Հայաստանի Հանրապետության Պետական (Գանձապետական) խնայողական արժեկտրոնային պարտատոմսերի թողարկման պայմանները, Հայաստանի Հանրապետության Պետական (Գանձապետական) խնայողական արժեկտրոնային պարտատոմսերի տեղաբաշխման և մարման սպասարկման կարգը հաստատելու մասինType:pdf

 

ՀամարՏեսակ*Հայտարարության ամսաթիվՏեղաբաշխման/ հետգնման ամսաթիվՀայտարարությունԱրդյունք
Տեղաբաշխում 03.03.201509.03.2015Բեռնել
Տեղաբաշխում 03.03.201506.03.2015ԲեռնելԲեռնել
Տեղաբաշխում 03.03.201523.03.2015Բեռնել
Հետգնում 02.03.201505.03.2015ԲեռնելԲեռնել
Տեղաբաշխում 23.02.201527.02.2015ԲեռնելԲեռնել
Հետգնում 23.02.201526.02.2015ԲեռնելԲեռնել
Տեղաբաշխում 17.02.201520.02.2015ԲեռնելԲեռնել
Հետգնում 16.02.201519.02.2015ԲեռնելԲեռնել
Հետգնում 16.02.201519.02.2015ԲեռնելԲեռնել
Տեղաբաշխում 10.02.201513.02.2015ԲեռնելԲեռնել

< (1-10) >
Previous

Հայաստանի Հանրապե- տության էլ. Կառավարում

Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարարի Կայք

Ավանդների Հատուցումը Երաշխավորող Հիմնադրամ

Արմենիան Քարդ

Հայաստանի Ավտոապահո- վագրողների Բյուրո

ACRA Վարկային Բյուրո

Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն

Գերմանա Հայկական Հիմնադրամ

Բնակարան երիտա- սարդներին

Next