Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Գլխավոր էջ
Visitors Center
Legislation and Policy Database
Financial Institution Licensing Electronically
Ինչպես SOAP-ի միջոցով ստանալ փոխարժեքները Փոխարժեքի ստացում

Ճիշտ տառատեսակի պատկերման համար բեռնավորեք Arian AMU.ttf

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ

Ահաբեկիչների ցանկեր

Համադրում ցանկերի հետ


Նշված ցանկում ներառված անձանց ակտիվները ենթակա են սառեցման «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 28-րդ հոդված​

ՄԱԿ-ի ԱԽ բանաձևերին համապատասխան կազմված ցանկերից հանելու դիմումի ներկայացման կարգը

ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի (ԱԽ) 1267/1988 բանաձևերին համապատասխան Ալ-Քաիդայի հետ կապված անձանց ցանկում ներառված անձինք կարող են իրենց այդ ցանկից հանելու խնդրանքով դիմել ՄԱԿ-ի ԱԽ 1904 բանաձևի հիման վրա ստեղծված Իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ: Գրասենյակի կոնտակտային տվյալները ներկայացվում են ստորև.

Իրավունքների պաշտպան՝ Կիմբերլի Պրոստ
Հասցե՝ DC2-2286 սենյակ, 10017, ք. Նյու Յորք, ԱՄՆ
Հեռախոսահամար՝ 001 212 963 2671
Էլ. փոստ՝ ombudsperson@un.org

Առավել մանրամասն տեղեկատվությունը հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ http://www.un.org/en/sc/ombudsperson/

ՄԱԿ-ի ԱԽ այլ բանաձևերի հիման վրա ցանկերում ներառված անձինք իրենց այդ ցանկերից հանելու խնդրանքով կարող են դիմել ՄԱԿ-ի ԱԽ 1730 բանաձևի հիման վրա ստեղծված՝ Ցանկերից հանելու դիմումների կոնտակտային կենտրոն: Կենտրոնի կոնտակտային տվյալները ներկայացվում են ստորև.

Հասցե՝ Ցանկերից հանելու դիմումների կոնտակտային կենտրոն, Անվտանգության խորհրդի օժանդակ մարմինների մասնաճյուղ, DC2-2034 սենյակ, 10017, ք. Նյու Յորք, ԱՄՆ
Հեռախոսահամար՝ 001 917 367 9448
Էլ. փոստ՝ delisting@un.org

Առավել մանրամասն տեղեկատվությունը հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝
http://www.un.org/sc/committees/dfp.shtml

Previous

Հայաստանի Հանրապե- տության էլ. Կառավարում

Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարարի Կայք

Ավանդների Հատուցումը Երաշխավորող Հիմնադրամ

Արմենիան Քարդ

Հայաստանի Ավտոապահո- վագրողների Բյուրո

ACRA Վարկային Բյուրո

Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն

Գերմանա Հայկական Հիմնադրամ

Բնակարան երիտա- սարդներին

Next