Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Գլխավոր էջ
Visitors Center

Ինչպես SOAP-ի միջոցով ստանալ փոխարժեքները Փոխարժեքի ստացում

Ճիշտ տառատեսակի պատկերման համար բեռնավորեք Arian AMU.ttf

Ֆինանսական դիտարկումների կենտրոն

Նորություններ

​​​​​​​

Համալրվել է Լիազոր մարմնի՝ ահաբեկչության հետ կապված անձանց ցանկըՎերադարձ

21/10/2021
 
  

​              Համաձայն «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10-րդ հոդվածի 1-ին մասի 12-րդ կետի և 28-րդ հոդվածի 2-րդ մասի, ս. թ. հոկտեմբերի 21-ին Լիազոր մարմնի՝ ահաբեկչության հետ կապված անձանց ցանկը համալրվել է 191 ֆիզիկական անձի անունով և 1 կազմակերպության անվանմամբ:
(https://www.cba.am/Storage/EN/FDK/20211021%20-%20National%20Designations%20List_arm.pdf​​)

 

 
Previous

Հայաստանի Հանրապե- տության էլ. Կառավարում

Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարարի Կայք

Ավանդների Հատուցումը Երաշխավորող Հիմնադրամ

Արմենիան Քարդ

Հայաստանի Ավտոապահո- վագրողների Բյուրո

ACRA Վարկային Բյուրո

Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն

Գերմանա Հայկական Հիմնադրամ

Բնակարան երիտա- սարդներին

Իրավաբանական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք

Next