CBA Tenders https://www.cba.am/ 21/08/2019 07:25:47 Շարժման ծավալային տվիչներ և հրդեհի գրանցման օպտիկական տվիչներ ձեռքբերելու նպատակով մատակարար կազմակերպության ընտրության բաց մրցույթ https://www.cba.am/am/SitePages/Tenders.aspx ab393628-30fd-4418-bdc9-3eedba836129 21/08/2019 11:25:47 ՀՀ կենտրոնական բանկի 2019-2021 թթ. ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտ իրականացնելու նպատակով աուդիտորական ընկերության ընտրության մրցույթ https://www.cba.am/am/SitePages/Tenders.aspx 339d024b-c005-40f1-9ec8-17f1f0f438bf 16/08/2019 16:00:55 Մրցույթի ժամկետների փոփոխության մասին https://www.cba.am/am/SitePages/Tenders.aspx 870f833e-7f56-4c3e-bf0c-9693ab088ca5 09/08/2019 17:45:41 ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ պայմանագիր կնքելու որոշման մասին https://www.cba.am/am/SitePages/Tenders.aspx ec9d31da-e0b0-4f70-bbee-51fdffebe90e 09/08/2019 17:45:18 Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին https://www.cba.am/am/SitePages/Tenders.aspx 3aee513d-f2ac-4617-b736-718f6bd86c2c 25/07/2019 17:52:07 ՀՀ կենտրոնական բանկի կարիքներն ապահովելու համար համակարգիչներ և հարակից սարքավորումներ ձեռքբերելու նպատակով կազմակերպության ընտրության բաց մրցույթ կազմակերպելու մասին https://www.cba.am/am/SitePages/Tenders.aspx 41492094-cf5f-47ee-a296-cbf6531dcfa5 24/07/2019 14:41:43 ՀՀ ԿԲ-ի Դիլիջանի Ուսումնահետազոտական Կենտրոնի և դրա ենթակառուցվածքների համար տվյալների փոխանցման կապի և ինտերնետ կապի տրամադրման ծառայության մատակարար կազմակերպության ընտրության հրապարակային մրցույթ https://www.cba.am/am/SitePages/Tenders.aspx 24c62242-7917-41be-8583-b701ed3b1649 09/08/2019 17:44:45 ՀՀ կենտրոնական բանկի կարիքներն ապահովելու համար ցանցային լրատվամիջոցների մոնիթորինգ իրականացնող կազմակերպության ընտրության բաց մրցույթ կազմակերպելու մասին https://www.cba.am/am/SitePages/Tenders.aspx b615972e-8141-477e-9a88-b7d2342e6d44 13/06/2019 10:25:23 ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից աճուրդային եղանակով վաճառքի ենթակա ավտոմեքենաների ցանկ https://www.cba.am/am/SitePages/Tenders.aspx 5c70ef92-13ca-4fba-89b4-17726c471261 13/05/2019 10:41:33