CBA Tenders https://www.cba.am/ 08/12/2022 13:38:32 ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ պայմանագիր կնքելու որոշման մասին https://www.cba.am/am/SitePages/Tenders.aspx 5ad34250-05ab-4169-aa35-62bd78069188 08/12/2022 17:38:32 Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից կազմակերպվելիք մրցույթների հրավերով պահանջվող հայտարարությունների օրինակելի ձևեր https://www.cba.am/am/SitePages/Tenders.aspx 792bd396-5138-42ed-8728-58428228fa39 02/12/2022 10:30:00 ՀՀ Կենտրոնական բանկի համար ցանցային տեսախցիկների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպության ընտրության CBA-2022-053 ծածկագրով գնանշման հարցման կազմակերպման մասին https://www.cba.am/am/SitePages/Tenders.aspx 81ca9df9-9bc5-4683-9d77-9776ba6f6a14 01/12/2022 18:02:34 ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ պայմանագիր կնքելու որոշման մասին https://www.cba.am/am/SitePages/Tenders.aspx 1cd3fa6c-d963-4c85-832d-b17302c165ed 01/12/2022 18:01:35 ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ պայմանագիր կնքելու որոշման մասին https://www.cba.am/am/SitePages/Tenders.aspx 235790b2-4da9-40c6-ba7e-55b2c4de712f 01/12/2022 17:59:40 ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ պայմանագիր կնքելու որոշման մասին https://www.cba.am/am/SitePages/Tenders.aspx 75f96942-692a-4845-a593-03379370c959 01/12/2022 17:51:34 ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ հայտերի ամփոփման նիստի վերաբերյալ https://www.cba.am/am/SitePages/Tenders.aspx 3278d944-9ad9-4e7e-9ce2-bccaad205de0 24/11/2022 16:56:40 ՀՀ կենտրոնական բանկի համար անխափան սնուցման սարքերի (UPS) մարտկոցների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպության ընտրության CBA-2022-052 ծածկագրով հրապարակային մրցույթ կազմակերպելու մասին https://www.cba.am/am/SitePages/Tenders.aspx 24df3434-44b7-4857-9f9b-72e2472933e4 24/11/2022 16:17:51 ՀՀ ԿԲ շահագործվող Lenovo-Nutanix հայպերկոնվերգենտ հաշվողական ապարատա-ծրագրային համալիրի երեք տարով գործարանային ուղեկցման ծառայության ձեռքբերման նպատակով կազմակերպության ընտրության CBA-2022-051 ծածկագրով հրապարակային մրցույթ կազմակերպելու մասին https://www.cba.am/am/SitePages/Tenders.aspx 0698824b-6773-4a2b-b6f5-d4c69d16b855 24/11/2022 16:16:54 ՀՀ կենտրոնական բանկի կարիքներն ապահովելու համար Գաղտնագրված էլեկտրոնային նամակագրության մոդուլով էլեկտրոնային փոստի պաշտպանության համակարգ ձեռքբերելու նպատակով կազմակերպության ընտրության CBA-2022-050 ծածկագրով գնանշման հարցման կազմակերպման մասին https://www.cba.am/am/SitePages/Tenders.aspx ab471a78-0f79-439c-a857-bf8d87abc1c5 21/11/2022 10:33:44 ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ պայմանագիր կնքելու որոշման մասին https://www.cba.am/am/SitePages/Tenders.aspx 18b9e714-d687-452c-bde1-4e54d615d8af 17/11/2022 17:41:17 Հայտարարություն հայտերի ամփոփման նիստի վերաբերյալ https://www.cba.am/am/SitePages/Tenders.aspx 02062df7-6f9c-4889-9bc9-7b556889e683 10/11/2022 15:52:22 ՀՀ կենտրոնական բանկի տրանսպորտային միջոցների համար 2023թ. ընթացքում տեխնիկական սպասարկում իրականացնող կազմակերպության ընտրության նպատակով CBA-2022-048 ծածկագրով գնանշման հարցման կազմակերպման մասին https://www.cba.am/am/SitePages/Tenders.aspx 36e949c6-ced0-421d-895e-75013766be2c 10/11/2022 13:21:02 ՀՀ կենտրոնական բանկի տրանսպորտային միջոցների համար 2023թ. ընթացքում տեխնիկական սպասարկում իրականացնող կազմակերպության ընտրության նպատակով CBA-2022-048 ծածկագրով գնանշման հարցման կազմակերպման մասին - հավելված https://www.cba.am/am/SitePages/Tenders.aspx 1cc327a6-ad39-45a5-8860-b3f4522586af 09/11/2022 17:47:52 ՀՀ կենտրոնական բանկի 2023թ.-ի կարիքների համար տնտեսական ապրանքներ ձեռքբերելու նպատակով կազմակերպության ընտրության CBA-2022-049 ծածկագրով գնանշման հարցման կազմակերպման մասին հայտարարություն https://www.cba.am/am/SitePages/Tenders.aspx 16899efd-c0d8-4cd5-a008-55f2f914a379 02/11/2022 10:12:52 ՀՀ կենտրոնական բանկի 2023թ.-ի կարիքների համար ներքին այրման շարժիչային վառելիք ձեռքբերելու նպատակով կազմակերպության ընտրության CBA-2022-046 ծածկագրով գնանշման հարցման կազմակերպման մասին https://www.cba.am/am/SitePages/Tenders.aspx 0d8fdab5-4023-457c-a92c-1886a39bf2bf 28/10/2022 11:11:14 Հայտարարություն ՀՀ կենտրոնական բանկին պատկանող տրանսպորտային միջոցները վաճառքի եղանակով օտարման մասին https://www.cba.am/am/SitePages/Tenders.aspx f4e8cc3c-fa52-4931-a2cc-05cb8640a0e8 12/10/2022 10:56:43 ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԱԽԱՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ (Ընթացակարգի ծածկագիրը՝ CBA-2022-031) https://www.cba.am/am/SitePages/Tenders.aspx 2cdc0a46-e5f2-43f9-ba51-59e1dc80d09e 02/08/2022 18:56:55 ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԱԽԱՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ (Ծածկագիր CBA-2022-025) https://www.cba.am/am/SitePages/Tenders.aspx 81bf299d-48c0-4385-8fb4-e8a7d5e83c9a 20/07/2022 16:52:11 Աուդիտորական ընկերության ընտրության հրապարակային մրցույթի կազմակերպման մասին https://www.cba.am/am/SitePages/Tenders.aspx 14519b31-5344-4440-8d81-50305979a132 11/07/2022 17:49:36 Հայտարարություն հասցեի փոփոխության մասին https://www.cba.am/am/SitePages/Tenders.aspx d4b7fa01-564c-45bb-b2c5-edd0ec60d730 04/05/2022 11:03:22 ՀՀ կենտրոնական բանկի դրամագիտական հավաքածուն համալրելու վերաբերյալ https://www.cba.am/am/SitePages/Tenders.aspx 4bed36c6-2215-46e3-90fe-96523f21a237 01/02/2022 17:09:19