CBA Tenders https://www.cba.am/ 25/01/2022 13:08:17 ՀՀ կենտրոնական բանկի 2022թ.-ի կարիքների համար՝ ներքին այրման շարժիչային վառելիք ձեռքբերելու նպատակով կազմակերպության ընտրության CBA-2022-002 ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի բովանդակության Լրացում https://www.cba.am/am/SitePages/Tenders.aspx 391198c8-6394-4418-8612-615733af3538 25/01/2022 10:04:00 ՀՀ կենտրոնական բանկի 2022թ.-ի կարիքների համար՝ ներքին այրման շարժիչային վառելիք ձեռքբերելու նպատակով կազմակերպության ընտրության CBA-2022-002 ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգ կազմակերպելու մասին https://www.cba.am/am/SitePages/Tenders.aspx 263fef4c-64c9-41c0-bbe6-944bff874873 25/01/2022 10:01:47 Հայտարարություն հայտերի ամփոփման վերաբերյալ https://www.cba.am/am/SitePages/Tenders.aspx bd6ba638-83a3-4240-9cb5-c63e86896afd 20/01/2022 17:30:09 Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին https://www.cba.am/am/SitePages/Tenders.aspx 2c6da76b-9711-456c-b8dc-072b34ad38f0 20/01/2022 17:16:29 ՀՀ կենտրոնական բանկի կարիքների համար՝ «Դյուրակիր համակարգիչներ /նոթբուք/ և հարակից սարքավորումներ» ձեռքբերելու նպատակով կազմակերպության ընտրության CBA-2022-001 ծածկագրով բաց մրցույթի բովանդակության փոփոխություն https://www.cba.am/am/SitePages/Tenders.aspx 2004aa06-284b-454e-9296-d55f940e1a83 20/01/2022 11:15:49 ՀՀ կենտրոնական բանկի կարիքների համար՝ «Դյուրակիր համակարգիչներ /նոթբուք/ և հարակից սարքավորումներ» ձեռքբերելու նպատակով կազմակերպության ընտրության CBA-2022-001 ծածկագրով բաց մրցույթի կազմակերպման մասին https://www.cba.am/am/SitePages/Tenders.aspx f0d900c4-dc7d-4633-9690-bfaf5736d069 20/01/2022 11:11:51 Հուշադրամների էսքիզների ընտրության նպատակով անցկացվող հրապարակային մրցույթի բովանդակության փոփոխություն https://www.cba.am/am/SitePages/Tenders.aspx a4ed5e17-8628-4294-a9f9-2f00aba61cc1 18/01/2022 15:08:15 Հուշադրամների էսքիզների ընտրության նպատակով անցկացվող հրապարակային մրցույթի բովանդակության փոփոխություն https://www.cba.am/am/SitePages/Tenders.aspx 6ea516ca-a1a0-44b6-b52d-4d8ebea3d419 17/01/2022 15:21:52 Հրավերով պահանջվող հայտարարությունների օրինակելի ձևեր https://www.cba.am/am/SitePages/Tenders.aspx 41e4c9a6-0791-4b42-8020-26854260db64 11/01/2022 11:25:41 ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀՀ կենտրոնական բանկի դրամագիտական հավաքածուն համալրելու վերաբերյալ https://www.cba.am/am/SitePages/Tenders.aspx eb6c63b6-77f2-4c04-a833-2ecdf85d758a 20/05/2021 11:36:24