CBA News https://www.cba.am/ 02/12/2022 12:54:12 ՀՀ ԿԲ ֆինանսական վիճակի մասին համախմբված հաշվետվություն 30.09.2022թ. դրությամբ https://www.cba.am/am/news/Pages/news_21-10-22.aspx 5eff8ab7-6f67-41df-af75-88223063a121 02/12/2022 16:54:12 Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պահուստների վիճակը և կազմը <DIV></DIV> https://www.cba.am/am/news/Pages/news_28-10-22.aspx a3cf1d21-09a5-47e5-9a78-d0377ff520e6 02/12/2022 16:44:00 Դրամավարկային քաղաքականության ծրագրի կատարման հաշվետվություն (2021 թ. 4-րդ եռ. - 2022 թ. 3-րդ եռ.) <DIV></DIV> https://www.cba.am/am/news/Pages/news_30-06-22-1.aspx 1f71d756-b09f-4b41-8e24-fd18fadf29c0 30/11/2022 20:08:54 Միջազգային պահուստների և արտարժութային իրացվելիության ստանդարտ աղյուսակ <DIV></DIV> https://www.cba.am/am/news/Pages/news_30-06-20_3.aspx 78ad10d5-b73e-42f2-9e9e-335d0ed10645 30/11/2022 10:44:29 «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ն 11.03.2022թ-ի 1/105Ա որոշմամբ գրանցված պարտատոմսերի ծրագրային ազդագրի շրջանակներում 29.11.2022թ-ին ներկայացրել է թողարկման վերջնական պայմաններ <DIV></DIV> https://www.cba.am/am/news/Pages/news_28-06-22.aspx 7ae80aec-754e-4e7e-8808-fcd6ebb39718 29/11/2022 17:06:30 Կեղծ տեղեկությունների հիման վրա հրապարակային առաջարկի իրականացում <DIV></DIV> https://www.cba.am/am/news/Pages/news_23-10-12.aspx c7b89b27-7ca4-49b2-9bed-b91b224dbc96 29/11/2022 14:21:50 «Ֆասթ Կրեդիտ Կապիտալ» ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն ՓԲԸ-ն գրանցվել է որպես բանկ <DIV></DIV> https://www.cba.am/am/news/Pages/news_30-06-22.aspx cd57e6c8-8f2e-4f05-8405-3346fdc0216b 09/11/2022 17:07:18 Կենտրոնական բանկի հեռախոսահամարները փոփոխվել են <DIV></DIV> https://www.cba.am/am/news/Pages/news_09-02-22.aspx 39c91217-2874-4111-b7ef-c630392513c8 27/10/2022 15:58:19 Կենտրոնական բանկի Դիլիջանի ուսումնահետազոտական կենտրոնում անցկացվում է «Ներուժ 3.0» սփյուռքի տեխնոլոգիական ստարտափների ծրագիրը <DIV></DIV> https://www.cba.am/am/news/Pages/news_26-05-22.aspx d498078e-4793-4d44-bae2-d6e9929f1c25 25/10/2022 14:30:06 ՀՀ կենտրոնական բանկը հորդորում է զերծ մնալ Կենտրոնական բանկի կողմից չլիցենզավորված ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից առաջարկվող ֆինանսական ծառայություններից <DIV></DIV> https://www.cba.am/am/news/Pages/news_01-07-22.aspx 060edeb8-76c2-44e9-b110-38678ca74119 12/10/2022 15:37:19