CBA News https://www.cba.am/ 24/11/2020 07:22:46 ՀՀ կենտրոնական բանկը ՀՀ արտարժութային շուկայում կիրականցնի գործառնություններ <DIV></DIV> https://www.cba.am/am/news/Pages/news_30-06-20_1.aspx 3fbca624-1a74-4c38-be4b-74659b4bf6a0 24/11/2020 11:22:46 Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պահուստների վիճակը <DIV></DIV> https://www.cba.am/am/news/Pages/news_01-12-17.aspx 33cb37f0-42f2-4c8b-b72f-dabfde9d0d61 24/11/2020 11:19:05 ՀՀ ԿԲ ֆինանսական վիճակի մասին համախմբված հաշվետվություն 30.09.2020թ. դրությամբ <DIV></DIV> https://www.cba.am/am/news/Pages/news_30-09-20-3.aspx d09e9db9-05f2-4363-a15d-a433e49b5809 24/11/2020 11:11:15 Միջազգային պահուստների և արտարժութային իրացվելիության ստանդարտ աղյուսակ <DIV></DIV> https://www.cba.am/am/news/Pages/news_30-06-20_3.aspx 78ad10d5-b73e-42f2-9e9e-335d0ed10645 30/10/2020 11:44:55