Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Գլխավոր էջ

Ինչպես SOAP-ի միջոցով ստանալ փոխարժեքները Փոխարժեքի ստացում

Ճիշտ տառատեսակի պատկերման համար բեռնավորեք Arian AMU.ttf

Նորություններ


«Մասնագիտացված անձանց կողմից հաճախորդներին արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնությունները հավաստիացնող փաստաթղթերի տրամադրման» կարգում փոփոխության վերաբերյալ Վերադարձ05.01.2023
«Մասնագիտացված անձանց կողմից հաճախորդներին արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնությունները հավաստիացնող փաստաթղթերի տրամադրման» կարգում փոփոխության վերաբերյալ
 
2022 թվականի դեկտեմբերի 27-ին ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհուրդը ընդունել է «Մասնագիտացված անձանց կողմից հաճախորդներին արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնությունները հավաստիացնող փաստաթղթերի տրամադրման» կարգում փոփոխություն կատարելու վերաբերյալ որոշման նախագիծը։
Այսպիսով, 2023 թվականի հունվարի 14-ից բանկերի կողմից արտարժույթի առքուվաճառքի գործառնություններ իրականացնելիս հաճախորդին տրամադրվող անդորրագրի վրա հաճախորդին նույնականացնող վավերապայմանների (հաճախորդի անունը, ազգանունը, անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալները և ստորագրությունը) առկայությունը պարտադիր է 100,000 ՀՀ դրամի շեմը գերազանցող գործարքների դեպքում՝ նախկին 400,000 ՀՀ դրամի փոխարեն։
Փոփոխության արդյունքում բոլոր մասնագիտացված անձանց համար (բանկեր, վարկային կազմակերպություններ, փոխանակման կետեր) սահմանվել է միասնական մոտեցում։
 
Հաղորդագրությունից օգտվելու դեպքում հղումը սկզբնաղբյուրին պարտադիր է:
ԿԲ հասարակայնության հետ կապերի ծառայություն
հեռ. (010) 592592-0702
էլ-փոստ.mcba@cba.am
www.cba.am

Previous

Հայաստանի Հանրապե- տության էլ. Կառավարում

Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարարի Կայք

Ավանդների Հատուցումը Երաշխավորող Հիմնադրամ

Արմենիան Քարդ

Հայաստանի Ավտոապահո- վագրողների Բյուրո

ACRA Վարկային Բյուրո

Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն

Գերմանա Հայկական Հիմնադրամ

Բնակարան երիտա- սարդներին

Իրավաբանական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք

Next