Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Գլխավոր էջ

Ինչպես SOAP-ի միջոցով ստանալ փոխարժեքները Փոխարժեքի ստացում

Ճիշտ տառատեսակի պատկերման համար բեռնավորեք Arian AMU.ttf

Նորություններ


Գնաճի հաշվետվություն (Դրամավարկային քաղաքականության ծրագիր 1-ին եռամսյակ 2020թ. Դրամավարկային քաղաքականության 2019թ. 4-րդ եռամսյակի ծրագրի կատարման հաշվետվություն) Վերադարձ 
 
 
 
ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ 
 

 
Սույն հաշվետվության կանխատեսումների համար հիմք են ծառայել մինչև վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի հաստատման օրը՝ 2020թ. մարտի 17-ն առկա փաստացի տեղեկատվությունը։ Ներկայումս թե՛ առողջապահական առումով, և թե՛ տնտեսական առումով աշխարհը գտնվում է հսկայական անորոշության մեջ, որի պարագայում ցանկացած կանխատեսում և նույնիսկ ընթացիկ իրավիճակի քանակական գնահատականը պայմանական է։ Իրավիճակը փոխվում է օրեցօր, և Կենտրոնական բանկը գիտակցում է, որ այս հաշվետվության հրապարակման պահին արդեն ի հայտ է եկել մեծ քանակությամբ նոր տեղեկատվություն, որը հաշվի չի առնվել հրապարակվող կանխատեսումներում։ Սակայն կարծում ենք, որ Գնաճի հաշվետվության հրապարակման նպատակը ոչ միայն կանխատեսումների ճշգրտությունն է, այլ դրամավարկային քաղաքականության որոշումների թափանցիկության ապահովումը, ինչպես նաև ներկա տնտեսական աննախադեպ անորոշությունների ներքո ԿԲ մասնագիտական դատողությունների ներկայացումը։ Այդ իսկ պատճառով, հաշվետվության մեջ բերված բազային սցենարը թվային ցուցանիշների տեսակետից հանդիսանում է խիստ պայմանական և կրում է հիմնականում ուղղորդիչ բնույթ։ Ընդ որում, քանի որ իրավիճակը կարող է զարգանալ այլ, տարբեր սցենարներով, Կենտրոնական բանկը իրական ժամանակի ռեժիմով աշխատում է այլընտրանքային սցենարների մշակման ուղղությամբ, և պատրաստ է արձագանքել իրավիճակի ցանկացած զարգացմանը՝ գների կայունության ապահովման նպատակով։
 

 
 
 
        Գրաֆիկներ և աղյուսակներ​​
 
 
 
 
 
 
 

Previous

Հայաստանի Հանրապե- տության էլ. Կառավարում

Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարարի Կայք

Ավանդների Հատուցումը Երաշխավորող Հիմնադրամ

Արմենիան Քարդ

Հայաստանի Ավտոապահո- վագրողների Բյուրո

ACRA Վարկային Բյուրո

Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն

Գերմանա Հայկական Հիմնադրամ

Բնակարան երիտա- սարդներին

Իրավաբանական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք

Next